شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ریال یمن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 251 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 251 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 251 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی