شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:610.48
  • بالاترین قیمت روز:613.13
  • پایین ترین قیمت روز:606.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:606.87
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۵:۴۸
  • نرخ روز گذشته:610.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
610.48 ریال23:15:48
610.48 ریال23:15:46
606.87 ریال23:14:50
610.48 ریال23:08:46
606.87 ریال23:07:59
610.48 ریال23:02:15
611 ریال21:36:46
610.48 ریال21:35:57
610.48 ریال21:35:56
611 ریال21:31:47
610.48 ریال21:22:37
606.87 ریال21:21:56
610.48 ریال21:15:46
610.48 ریال21:15:44
606.87 ریال21:14:47
610.48 ریال21:08:38
606.87 ریال21:07:46
610.48 ریال21:01:51
610.5 ریال21:01:27
610.5 ریال21:01:27
610.48 ریال20:57:44
610.5 ریال20:22:40
606.87 ریال20:21:51
613.1 ریال20:15:41
613.1 ریال20:15:41
606.87 ریال20:14:49
613.1 ریال20:08:48
613.13 ریال20:07:54
613.1 ریال20:02:19
613.13 ریال20:01:49
613.13 ریال20:01:48
613.1 ریال19:57:38
613.13 ریال19:56:54
613.1 ریال19:50:52
613.1 ریال19:50:51
613.13 ریال19:49:48
613.1 ریال19:46:43
610.5 ریال19:22:39
606.87 ریال19:21:52
610.5 ریال19:15:41
610.5 ریال19:15:40
606.87 ریال19:14:44
610.5 ریال18:02:15
610.45 ریال18:01:41
610.45 ریال18:01:40
610.5 ریال17:57:33
610.45 ریال17:56:50
610.5 ریال17:51:43
610.45 ریال17:36:38
610.72 ریال17:35:51
610.72 ریال17:35:50
610.45 ریال17:31:44
610.72 ریال17:01:54
610.6 ریال17:01:29
610.6 ریال17:01:29
610.72 ریال16:57:32
610.6 ریال16:22:32
606.87 ریال16:21:47
610.6 ریال16:15:33
610.6 ریال16:15:33
606.87 ریال16:14:40
610.6 ریال16:08:31
606.87 ریال16:07:39
610.6 ریال16:06:32
610.48 ریال14:22:23
606.87 ریال14:21:36
610.48 ریال14:15:27
610.48 ریال14:15:26
606.87 ریال14:14:31
610.48 ریال14:08:26
606.87 ریال14:07:37
610.48 ریال8:43:06
606.87 ریال8:42:14
610.48 ریال8:36:08
606.87 ریال8:35:15
606.87 ریال8:35:14
610.48 ریال8:29:07
606.87 ریال8:28:14
610.48 ریال7:29:06
606.87 ریال7:28:11
610.48 ریال7:22:06
606.87 ریال7:21:12
610.48 ریال7:15:07
606.87 ریال7:14:11
610.48 ریال4:22:05
606.87 ریال4:21:12
610.48 ریال4:15:06
610.48 ریال4:15:05
606.87 ریال4:14:11
610.48 ریال4:08:05
606.87 ریال4:07:12
610.48 ریال3:22:05
606.87 ریال3:21:12
610.48 ریال3:15:05
610.48 ریال3:15:04
606.87 ریال3:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی