شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:27.1725
  • بالاترین قیمت روز:27.501
  • پایین ترین قیمت روز:27.1725
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.403
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۲:۳۶
  • نرخ روز گذشته:27.501
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3285

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.1725 ریال22:22:36
27.403 ریال22:21:53
27.1725 ریال22:15:44
27.1725 ریال22:15:42
27.403 ریال22:14:49
27.1725 ریال22:08:44
27.403 ریال22:07:51
27.1725 ریال21:22:37
27.403 ریال21:21:56
27.1725 ریال21:15:46
27.1725 ریال21:15:44
27.403 ریال21:14:47
27.1725 ریال21:08:38
27.403 ریال21:07:46
27.1725 ریال20:08:48
27.403 ریال20:07:54
27.1725 ریال20:02:19
27.403 ریال20:01:49
27.403 ریال20:01:48
27.1725 ریال19:57:38
27.403 ریال19:56:54
27.1725 ریال19:50:52
27.1725 ریال19:50:51
27.403 ریال19:49:48
27.1725 ریال19:43:40
27.403 ریال19:42:49
27.1725 ریال19:36:43
27.403 ریال19:35:54
27.403 ریال19:35:51
27.1725 ریال19:29:37
27.403 ریال19:28:49
27.1725 ریال19:22:38
27.403 ریال19:21:52
27.1725 ریال19:15:41
27.1725 ریال19:15:40
27.403 ریال19:14:44
27.1725 ریال18:43:36
27.403 ریال18:42:46
27.1725 ریال18:36:39
27.403 ریال18:35:56
27.403 ریال18:35:54
27.1725 ریال18:29:34
27.403 ریال18:28:46
27.1725 ریال18:22:35
27.403 ریال18:21:53
27.1725 ریال18:15:38
27.1725 ریال18:15:38
27.403 ریال18:14:48
27.1725 ریال18:08:39
27.403 ریال18:07:52
27.1725 ریال18:06:47
27.2225 ریال17:36:38
27.403 ریال17:35:50
27.403 ریال17:35:50
27.2225 ریال17:29:34
27.403 ریال17:28:44
27.2225 ریال17:22:32
27.2325 ریال17:21:50
27.2225 ریال17:15:42
27.2225 ریال17:15:39
27.2325 ریال17:14:42
27.2225 ریال17:11:36
27.2325 ریال17:01:54
27.2125 ریال17:01:29
27.2125 ریال17:01:29
27.2325 ریال16:57:32
27.2125 ریال16:43:30
27.403 ریال16:42:40
27.2125 ریال16:41:36
27.2375 ریال16:36:34
27.403 ریال16:35:45
27.403 ریال16:35:45
27.2075 ریال16:31:44
27.2125 ریال16:29:30
27.403 ریال16:28:41
27.2125 ریال16:22:32
27.403 ریال16:21:47
27.2125 ریال16:16:32
27.2225 ریال16:15:33
27.2225 ریال16:15:33
27.403 ریال16:14:40
27.2225 ریال16:11:35
27.2224 ریال16:08:31
27.403 ریال16:07:39
27.2224 ریال16:06:32
27.2225 ریال16:01:52
27.2325 ریال16:01:26
27.2325 ریال16:01:25
27.2275 ریال15:57:31
27.2325 ریال15:56:46
27.2275 ریال15:51:35
27.2325 ریال15:41:32
27.2375 ریال15:36:33
27.2425 ریال15:02:15
27.25 ریال15:00:58
27.25 ریال15:00:56
27.2425 ریال14:57:28
27.25 ریال14:36:30
27.2425 ریال14:35:37
27.2425 ریال14:35:36
27.25 ریال14:31:32
27.2425 ریال14:22:23
27.403 ریال14:21:36
27.2625 ریال14:16:25
27.2425 ریال14:15:27
27.2425 ریال14:15:26
27.403 ریال14:14:31
27.2425 ریال14:11:26
27.2525 ریال14:08:26
27.403 ریال14:07:37
27.2525 ریال14:06:30
27.2625 ریال14:01:37
27.2425 ریال14:01:01
27.2425 ریال14:01:00
27.2825 ریال13:57:22
27.2425 ریال13:56:31
27.2525 ریال13:51:26
27.2425 ریال13:41:27
27.2525 ریال13:36:22
27.2625 ریال13:35:35
27.2625 ریال13:35:34
27.2525 ریال13:29:21
27.2625 ریال13:28:30
27.2525 ریال13:26:21
27.2625 ریال13:16:23
27.2475 ریال13:15:26
27.2475 ریال13:15:25
27.2625 ریال13:14:33
27.2475 ریال13:11:25
27.26 ریال13:08:20
27.2625 ریال13:07:28
27.26 ریال13:06:22
27.2825 ریال13:01:41
27.2625 ریال13:01:28
27.2625 ریال13:01:27
27.2275 ریال12:57:20
27.2574 ریال12:56:30
27.24 ریال12:51:38
27.2525 ریال12:50:24
27.2525 ریال12:50:24
27.2574 ریال12:49:28
27.2525 ریال12:46:21
27.2574 ریال12:41:23
27.2575 ریال12:36:20
27.403 ریال12:35:32
27.403 ریال12:35:30
27.278 ریال12:31:27
27.2825 ریال12:29:19
27.403 ریال12:28:27
27.2825 ریال12:26:21
27.2775 ریال12:22:19
27.3075 ریال12:21:32
27.2775 ریال12:16:23
27.275 ریال12:15:28
27.275 ریال12:15:27
27.3075 ریال12:14:32
27.275 ریال12:11:25
27.3065 ریال12:08:21
27.3075 ریال12:07:32
27.3065 ریال12:06:24
27.3075 ریال12:01:35
27.3005 ریال12:01:01
27.3005 ریال12:01:00
27.3 ریال11:57:19
27.3005 ریال11:56:27
27.2875 ریال11:51:24
27.2925 ریال11:50:28
27.2925 ریال11:50:28
27.3005 ریال11:49:29
27.2925 ریال11:46:22
27.3017 ریال11:43:20
27.501 ریال11:42:28
27.3017 ریال11:41:21
27.501 ریال9:43:08
27.403 ریال9:42:17
27.501 ریال9:36:09
27.403 ریال9:35:18
27.403 ریال9:35:16
27.501 ریال9:29:09
27.403 ریال9:28:16
27.501 ریال8:43:06
27.403 ریال8:42:14
27.501 ریال8:36:08
27.403 ریال8:35:15
27.403 ریال8:35:14
27.501 ریال8:29:07
27.403 ریال8:28:14
27.501 ریال7:43:06
27.403 ریال7:42:13
27.501 ریال7:36:07
27.403 ریال7:35:13
27.403 ریال7:35:12
27.501 ریال7:29:06
27.403 ریال7:28:11
27.501 ریال7:22:06
27.403 ریال7:21:12
27.501 ریال7:15:07
27.403 ریال7:14:11
27.501 ریال7:08:06
27.403 ریال7:07:13
27.501 ریال7:01:09
27.403 ریال7:00:27
27.403 ریال7:00:26
27.501 ریال6:57:06
27.403 ریال6:56:13
27.501 ریال6:50:08
27.501 ریال6:50:07
27.403 ریال6:49:14
27.501 ریال6:43:06
27.403 ریال6:42:14
27.501 ریال6:36:07
27.403 ریال6:35:16
27.403 ریال6:35:15
27.501 ریال6:29:07
27.403 ریال6:28:13
27.501 ریال6:01:12
27.403 ریال6:00:25
27.403 ریال6:00:23
27.501 ریال5:57:06
27.403 ریال5:56:15
27.501 ریال5:50:07
27.501 ریال5:50:07
27.403 ریال5:49:15
27.501 ریال5:43:05
27.403 ریال5:42:12
27.501 ریال5:36:07
27.403 ریال5:35:13
27.403 ریال5:35:13
27.501 ریال5:29:06
27.403 ریال5:28:12
27.501 ریال5:22:06
27.403 ریال5:21:15
27.501 ریال5:15:07
27.501 ریال5:15:06
27.403 ریال5:14:12
27.501 ریال5:08:05
27.403 ریال5:07:12
27.501 ریال5:01:07
27.403 ریال5:00:19
27.403 ریال5:00:18
27.501 ریال4:57:05
27.403 ریال4:56:13
27.501 ریال4:50:06
27.501 ریال4:50:06
27.403 ریال4:49:12
27.501 ریال3:22:05
27.403 ریال3:21:12
27.501 ریال3:15:05
27.501 ریال3:15:04
27.403 ریال3:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی