شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:24.3425
  • بالاترین قیمت روز:24.3425
  • پایین ترین قیمت روز:24.0825
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.3425
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:24.0825
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.26

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.3425 ریال3:56:18
24.0825 ریال3:50:10
24.0825 ریال3:50:09
24.3425 ریال3:49:17
24.0825 ریال3:43:06
24.3425 ریال3:42:18
24.0825 ریال3:36:07
24.3425 ریال3:35:19
24.3425 ریال3:35:19
24.0825 ریال3:29:07
24.3425 ریال3:28:17
24.0825 ریال3:22:06
24.3425 ریال3:21:19
24.0825 ریال3:15:08
24.0825 ریال3:15:07
24.3425 ریال3:14:17
24.0825 ریال3:08:07
24.3425 ریال3:07:17
24.0825 ریال3:01:10
24.3425 ریال3:00:35
24.3425 ریال3:00:34
24.0825 ریال2:57:06
24.3425 ریال2:56:15
24.0825 ریال2:50:09
24.0825 ریال2:50:08
24.3425 ریال2:49:16
24.0825 ریال2:43:06
24.3425 ریال2:42:17
24.0825 ریال2:36:06
24.3425 ریال2:35:19
24.3425 ریال2:35:19
24.0825 ریال2:29:07
24.3425 ریال2:28:19
24.0825 ریال2:22:06
24.3425 ریال2:21:20
24.0825 ریال2:15:08
24.0825 ریال2:15:08
24.3425 ریال2:14:18
24.0825 ریال2:08:06
24.3425 ریال2:07:21
24.0825 ریال2:01:15
24.3425 ریال2:00:44
24.3425 ریال2:00:44
24.0825 ریال1:57:07
24.3425 ریال1:56:16
24.0825 ریال1:50:10
24.0825 ریال1:50:09
24.3425 ریال1:49:16
24.0825 ریال1:43:07
24.3425 ریال1:42:18
24.0825 ریال1:36:07
24.3425 ریال1:35:20
24.3425 ریال1:35:20
24.0825 ریال1:29:06
24.3425 ریال1:28:17
24.0825 ریال1:22:07
24.3425 ریال1:21:21
24.0825 ریال1:15:08
24.0825 ریال1:15:07
24.3425 ریال1:14:20
24.0825 ریال1:08:07
24.3425 ریال1:07:16
24.0825 ریال1:01:12
24.3425 ریال1:00:37
24.3425 ریال1:00:35
24.0825 ریال0:57:07
24.3425 ریال0:56:19
24.0825 ریال0:50:10
24.0825 ریال0:50:09
24.3425 ریال0:49:15
24.0825 ریال0:43:07
24.3425 ریال0:42:17
24.0825 ریال0:36:07
24.3425 ریال0:35:18
24.3425 ریال0:35:17
24.0825 ریال0:29:06
24.3425 ریال0:28:17
24.0825 ریال0:22:07
24.3425 ریال0:21:21
24.0825 ریال0:15:09
24.0825 ریال0:15:08
24.3425 ریال0:14:18
24.0825 ریال0:08:06
24.3425 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات