شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.234
  • بالاترین قیمت روز:30.33
  • پایین ترین قیمت روز:30.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.302
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:30.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.046

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.234 ریال14:16:25
30.246 ریال14:15:27
30.246 ریال14:15:26
30.2516 ریال14:14:31
30.246 ریال14:11:26
30.24 ریال14:08:26
30.2516 ریال14:07:36
30.24 ریال14:06:30
30.237 ریال14:01:37
30.245 ریال14:01:01
30.245 ریال14:01:00
30.251 ریال13:57:22
30.245 ریال13:56:31
30.247 ریال13:51:26
30.239 ریال13:50:30
30.239 ریال13:50:27
30.245 ریال13:49:30
30.239 ریال13:46:24
30.245 ریال13:41:27
30.242 ریال13:36:22
30.279 ریال13:35:35
30.279 ریال13:35:34
30.239 ریال13:31:29
30.253 ریال13:29:21
30.279 ریال13:28:30
30.253 ریال13:26:21
30.257 ریال13:22:20
30.279 ریال13:21:32
30.262 ریال13:16:23
30.265 ریال13:15:26
30.265 ریال13:15:25
30.244 ریال13:14:33
30.265 ریال13:11:25
30.23 ریال13:08:20
30.244 ریال13:07:28
30.23 ریال13:06:22
30.244 ریال13:01:28
30.244 ریال13:01:27
30.227 ریال12:57:20
30.255 ریال12:56:30
30.268 ریال12:51:38
30.232 ریال12:50:24
30.232 ریال12:50:24
30.255 ریال12:49:28
30.232 ریال12:46:21
30.248 ریال12:43:18
30.255 ریال12:42:27
30.248 ریال12:41:23
30.262 ریال12:36:20
30.232 ریال12:35:32
30.232 ریال12:35:30
30.22 ریال12:31:27
30.232 ریال12:26:21
30.225 ریال12:22:18
30.2516 ریال12:21:32
30.225 ریال12:16:23
30.232 ریال12:15:27
30.232 ریال12:15:27
30.2516 ریال12:14:32
30.232 ریال12:11:25
30.238 ریال12:08:21
30.2516 ریال12:07:32
30.238 ریال12:06:24
30.234 ریال12:01:34
30.239 ریال12:01:01
30.239 ریال12:01:00
30.178 ریال11:57:19
30.239 ریال11:56:27
30.235 ریال11:51:23
30.24 ریال11:50:28
30.24 ریال11:50:28
30.239 ریال11:49:29
30.24 ریال11:46:22
30.17 ریال11:43:20
30.22 ریال11:42:28
30.17 ریال11:41:21
30.244 ریال11:36:21
30.22 ریال11:31:23
30.183 ریال11:29:17
30.22 ریال11:28:25
30.183 ریال11:26:19
30.234 ریال11:22:18
30.2516 ریال11:21:33
30.232 ریال11:16:17
30.241 ریال11:15:23
30.241 ریال11:15:23
30.2516 ریال11:14:24
30.241 ریال11:11:10
30.205 ریال11:08:08
30.2516 ریال11:07:17
30.205 ریال11:06:09
30.222 ریال11:01:12
30.2516 ریال11:00:34
30.2516 ریال11:00:33
30.255 ریال10:57:08
30.2516 ریال10:56:17
30.246 ریال10:51:09
30.179 ریال10:50:10
30.179 ریال10:50:10
30.2516 ریال10:49:17
30.179 ریال10:46:09
30.184 ریال10:43:08
30.255 ریال10:42:17
30.184 ریال10:41:10
30.195 ریال10:36:09
30.255 ریال10:26:09
30.257 ریال10:22:07
30.276 ریال10:21:19
30.256 ریال10:16:09
30.27 ریال10:15:10
30.27 ریال10:15:10
30.276 ریال10:14:15
30.27 ریال10:11:10
30.276 ریال10:06:10
30.263 ریال10:01:13
30.2516 ریال10:00:34
30.2516 ریال10:00:34
30.274 ریال9:57:08
30.2516 ریال9:56:17
30.265 ریال9:51:10
30.263 ریال9:50:10
30.263 ریال9:50:10
30.2516 ریال9:49:16
30.263 ریال9:46:09
30.275 ریال9:43:08
30.2516 ریال9:42:17
30.275 ریال9:41:08
30.276 ریال9:36:09
30.2516 ریال9:35:18
30.2516 ریال9:35:16
30.279 ریال9:29:09
30.2516 ریال9:28:16
30.279 ریال9:22:08
30.268 ریال9:21:17
30.276 ریال9:16:07
30.279 ریال9:15:09
30.279 ریال9:15:09
30.268 ریال9:14:14
30.279 ریال9:11:09
30.281 ریال9:08:08
30.268 ریال9:07:14
30.281 ریال9:06:08
30.278 ریال9:01:09
30.289 ریال9:00:23
30.289 ریال9:00:23
30.283 ریال8:57:07
30.289 ریال8:56:15
30.288 ریال8:51:09
30.275 ریال8:50:09
30.275 ریال8:50:08
30.289 ریال8:49:15
30.275 ریال8:46:07
30.288 ریال8:43:06
30.2516 ریال8:42:14
30.288 ریال8:41:07
30.285 ریال8:36:08
30.2516 ریال8:35:15
30.2516 ریال8:35:14
30.256 ریال8:31:08
30.285 ریال8:29:07
30.2516 ریال8:28:14
30.285 ریال8:26:07
30.278 ریال8:22:06
30.268 ریال8:21:15
30.282 ریال8:16:07
30.277 ریال8:15:08
30.277 ریال8:15:07
30.268 ریال8:14:14
30.277 ریال8:11:08
30.265 ریال8:08:07
30.268 ریال8:07:14
30.265 ریال8:06:08
30.256 ریال8:01:09
30.271 ریال8:00:25
30.271 ریال8:00:24
30.243 ریال7:57:06
30.271 ریال7:56:14
30.276 ریال7:51:08
30.27 ریال7:50:07
30.271 ریال7:49:13
30.27 ریال7:46:06
30.276 ریال7:43:06
30.2516 ریال7:42:13
30.276 ریال7:41:24
30.26 ریال7:36:07
30.2516 ریال7:35:13
30.2516 ریال7:35:12
30.288 ریال7:31:08
30.282 ریال7:29:06
30.2516 ریال7:28:11
30.282 ریال7:26:07
30.292 ریال7:22:06
30.2516 ریال7:21:12
30.277 ریال7:16:06
30.284 ریال7:15:06
30.2516 ریال7:14:11
30.284 ریال7:11:07
30.29 ریال7:08:06
30.315 ریال7:07:13
30.29 ریال7:06:07
30.292 ریال7:01:09
30.315 ریال7:00:27
30.315 ریال7:00:26
30.277 ریال6:57:05
30.315 ریال6:56:13
30.298 ریال6:50:08
30.298 ریال6:50:07
30.315 ریال6:49:14
30.298 ریال6:46:07
30.31 ریال6:43:06
30.2516 ریال6:42:14
30.31 ریال6:41:08
30.302 ریال6:36:07
30.2516 ریال6:35:16
30.2516 ریال6:35:15
30.307 ریال6:31:07
30.294 ریال6:29:07
30.2516 ریال6:28:13
30.294 ریال6:26:06
30.309 ریال6:22:06
30.305 ریال6:21:20
30.308 ریال6:16:07
30.32 ریال6:15:07
30.32 ریال6:15:07
30.305 ریال6:14:14
30.32 ریال6:11:07
30.285 ریال6:08:06
30.305 ریال6:07:16
30.285 ریال6:06:07
30.304 ریال6:01:12
30.2516 ریال6:00:25
30.2516 ریال6:00:23
30.302 ریال5:57:06
30.2516 ریال5:56:15
30.305 ریال5:51:07
30.31 ریال5:50:07
30.31 ریال5:50:07
30.2516 ریال5:49:15
30.31 ریال5:46:06
30.325 ریال5:43:05
30.288 ریال5:42:12
30.325 ریال5:41:06
30.33 ریال5:36:07
30.288 ریال5:31:07
30.298 ریال5:29:05
30.288 ریال5:28:12
30.298 ریال5:26:05
30.283 ریال5:22:06
30.302 ریال5:21:15
30.3 ریال5:16:06
30.281 ریال5:15:07
30.281 ریال5:15:06
30.302 ریال5:14:12
30.281 ریال5:11:05
30.302 ریال5:06:05
30.293 ریال5:01:07
30.28 ریال5:00:19
30.28 ریال5:00:18
30.293 ریال4:57:05
30.28 ریال4:56:13
30.293 ریال4:51:06
30.302 ریال4:50:06
30.302 ریال4:50:06
30.28 ریال4:49:12
30.302 ریال4:46:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی