شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.8954
  • بالاترین قیمت روز:5.9055
  • پایین ترین قیمت روز:5.891
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.8935
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:5.891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.8954 ریال6:33:07
5.8945 ریال6:31:07
5.8961 ریال6:29:06
5.8944 ریال6:28:21
5.8963 ریال6:27:06
5.8944 ریال6:25:08
5.8944 ریال6:25:06
5.8945 ریال6:23:13
5.8954 ریال6:22:08
5.8944 ریال6:21:29
5.8955 ریال6:19:06
5.8954 ریال6:17:05
5.8946 ریال6:15:07
5.8946 ریال6:15:06
5.8945 ریال6:13:05
5.8955 ریال6:11:06
5.8957 ریال6:09:06
5.8959 ریال6:08:05
5.8945 ریال6:07:19
5.8951 ریال6:05:08
5.8951 ریال6:05:06
5.8941 ریال6:03:07
5.8959 ریال6:01:09
5.8945 ریال6:00:47
5.8945 ریال6:00:40
5.8955 ریال5:59:05
5.8962 ریال5:57:06
5.8945 ریال5:56:20
5.8946 ریال5:55:06
5.8946 ریال5:55:05
5.8957 ریال5:50:09
5.8957 ریال5:50:08
5.8965 ریال5:49:19
5.8947 ریال5:45:07
5.8947 ریال5:45:06
5.8962 ریال5:43:06
5.8965 ریال5:42:19
5.8946 ریال5:41:07
5.8955 ریال5:39:05
5.8947 ریال5:37:06
5.8955 ریال5:36:06
5.8976 ریال5:35:23
5.8976 ریال5:35:22
5.8949 ریال5:33:05
5.8966 ریال5:31:08
5.8968 ریال5:29:06
5.8976 ریال5:28:19
5.8968 ریال5:27:06
5.8966 ریال5:25:07
5.8966 ریال5:25:06
5.8977 ریال5:22:06
5.8976 ریال5:21:23
5.8977 ریال5:19:06
5.8976 ریال5:17:06
5.8953 ریال5:15:08
5.8953 ریال5:15:06
5.8938 ریال5:14:19
5.8952 ریال5:13:05
5.8953 ریال5:11:06
5.8966 ریال5:09:05
5.895 ریال5:08:04
5.8938 ریال5:07:17
5.8956 ریال5:05:06
5.8956 ریال5:05:05
5.8967 ریال5:03:06
5.8938 ریال5:00:36
5.8938 ریال5:00:33
5.8948 ریال4:59:05
5.8938 ریال4:56:18
5.895 ریال4:55:06
5.895 ریال4:55:05
5.8944 ریال4:53:06
5.8947 ریال4:51:06
5.8939 ریال4:50:09
5.8939 ریال4:50:08
5.8966 ریال4:49:17
5.8947 ریال4:47:06
5.8948 ریال4:45:06
5.8948 ریال4:45:06
5.8941 ریال4:43:06
5.8966 ریال4:42:18
5.8949 ریال4:41:06
5.8941 ریال4:39:06
5.8949 ریال4:37:05
5.8966 ریال4:36:05
5.8988 ریال4:35:19
5.8988 ریال4:35:18
5.8944 ریال4:33:06
5.8959 ریال4:31:07
5.8945 ریال4:29:05
5.8988 ریال4:28:17
5.8959 ریال4:23:05
5.8981 ریال4:22:05
5.8988 ریال4:21:18
5.8947 ریال4:19:04
5.8948 ریال4:17:05
5.8985 ریال4:15:07
5.8985 ریال4:15:05
5.8946 ریال4:14:19
5.8947 ریال4:13:05
5.8986 ریال4:11:06
5.8949 ریال4:09:06
5.8961 ریال4:08:06
5.8946 ریال4:07:19
5.8947 ریال4:05:07
5.8947 ریال4:05:05
5.8946 ریال3:56:17
5.8945 ریال3:55:06
5.8945 ریال3:55:05
5.8952 ریال3:50:09
5.8952 ریال3:50:07
5.9004 ریال3:49:17
5.8996 ریال3:47:05
5.8954 ریال3:43:04
5.9004 ریال3:42:17
5.8954 ریال3:37:06
5.8955 ریال3:36:04
5.8968 ریال3:35:21
5.8968 ریال3:35:19
5.8955 ریال3:33:06
5.901 ریال3:31:07
5.8955 ریال3:29:06
5.8968 ریال3:28:17
5.8955 ریال3:27:06
5.8957 ریال3:25:06
5.8957 ریال3:25:05
5.8962 ریال3:22:05
5.8968 ریال3:21:18
5.8964 ریال3:19:04
5.8966 ریال3:17:04
5.8968 ریال3:15:06
5.8968 ریال3:15:06
5.901 ریال3:14:16
5.8968 ریال3:11:05
5.8967 ریال3:09:05
5.9005 ریال3:08:06
5.901 ریال3:07:16
5.8972 ریال3:05:06
5.8972 ریال3:05:05
5.8971 ریال3:03:05
5.8967 ریال3:01:08
5.901 ریال3:00:32
5.901 ریال3:00:30
5.8965 ریال2:59:05
5.9008 ریال2:57:06
5.901 ریال2:56:17
5.8988 ریال2:55:06
5.8988 ریال2:55:06
5.9012 ریال2:53:06
5.8965 ریال2:51:07
5.8962 ریال2:50:08
5.8962 ریال2:50:08
5.9 ریال2:49:18
5.8994 ریال2:47:06
5.8963 ریال2:45:07
5.8963 ریال2:45:06
5.9014 ریال2:43:07
5.9 ریال2:42:20
5.8964 ریال2:41:07
5.8991 ریال2:39:05
5.8967 ریال2:37:05
5.8999 ریال2:36:06
5.8971 ریال2:35:19
5.8971 ریال2:35:19
5.8982 ریال2:33:04
5.8974 ریال2:31:07
5.897 ریال2:29:05
5.8971 ریال2:28:17
5.897 ریال2:25:07
5.897 ریال2:25:05
5.9017 ریال2:22:06
5.8971 ریال2:21:19
5.9017 ریال2:19:05
5.8971 ریال2:15:06
5.8971 ریال2:15:05
5.8969 ریال2:14:17
5.897 ریال2:13:05
5.8971 ریال2:11:06
5.8967 ریال2:09:06
5.8966 ریال2:08:06
5.8969 ریال2:07:17
5.8993 ریال2:05:06
5.8993 ریال2:05:06
5.8996 ریال2:03:09
5.9048 ریال2:01:10
5.8969 ریال2:00:47
5.8969 ریال2:00:46
5.9047 ریال1:59:05
5.8967 ریال1:57:06
5.8969 ریال1:56:18
5.8971 ریال1:53:05
5.8967 ریال1:49:18
5.9055 ریال1:47:06
5.8971 ریال1:45:06
5.8971 ریال1:45:05
5.9009 ریال1:43:05
5.8967 ریال1:42:19
5.896 ریال1:41:06
5.8967 ریال1:36:06
5.902 ریال1:35:21
5.902 ریال1:35:20
5.8962 ریال1:33:05
5.896 ریال1:29:06
5.902 ریال1:28:18
5.9024 ریال1:27:05
5.893 ریال1:25:07
5.893 ریال1:25:06
5.9034 ریال1:23:06
5.896 ریال1:22:05
5.902 ریال1:21:22
5.896 ریال1:19:05
5.902 ریال1:17:05
5.896 ریال0:50:09
5.896 ریال0:50:07
5.8935 ریال0:49:16
5.896 ریال0:43:05
5.8935 ریال0:42:18
5.896 ریال0:41:07
5.8961 ریال0:39:04
5.8935 ریال0:36:06
5.891 ریال0:35:18
5.891 ریال0:35:17
5.8935 ریال0:33:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات