شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.891
  • بالاترین قیمت روز:5.891
  • پایین ترین قیمت روز:5.8534
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.8538
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:5.891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.891 ریال16:22:06
5.8784 ریال16:21:24
5.891 ریال16:15:08
5.891 ریال16:15:07
5.8742 ریال16:14:20
5.891 ریال16:08:06
5.8742 ریال16:07:18
5.891 ریال16:01:12
5.8742 ریال16:00:42
5.8742 ریال16:00:40
5.891 ریال15:57:07
5.8742 ریال15:56:22
5.891 ریال15:50:12
5.891 ریال15:50:11
5.8725 ریال15:49:17
5.891 ریال15:43:06
5.8725 ریال15:42:21
5.891 ریال15:36:07
5.8675 ریال15:35:23
5.8675 ریال15:35:23
5.891 ریال15:29:07
5.8675 ریال15:28:21
5.891 ریال15:22:06
5.8675 ریال15:21:22
5.891 ریال15:15:08
5.891 ریال15:15:08
5.8748 ریال15:14:18
5.891 ریال15:12:09
5.8748 ریال15:11:34
5.891 ریال15:01:11
5.8748 ریال15:00:47
5.8748 ریال15:00:46
5.891 ریال14:57:07
5.8748 ریال14:56:20
5.891 ریال14:50:11
5.891 ریال14:50:10
5.8752 ریال14:49:18
5.891 ریال14:43:07
5.8752 ریال14:42:22
5.891 ریال14:36:06
5.8746 ریال14:35:22
5.8746 ریال14:35:21
5.891 ریال14:29:05
5.8746 ریال14:28:21
5.891 ریال14:22:06
5.8746 ریال14:21:23
5.891 ریال14:15:08
5.891 ریال14:15:07
5.8704 ریال14:14:21
5.891 ریال14:08:07
5.8704 ریال14:07:20
5.891 ریال14:01:12
5.8704 ریال14:00:45
5.8704 ریال14:00:45
5.891 ریال13:57:07
5.8704 ریال13:56:23
5.891 ریال13:50:11
5.891 ریال13:50:10
5.8677 ریال13:49:21
5.891 ریال13:43:06
5.8677 ریال13:42:22
5.891 ریال13:36:07
5.874 ریال13:35:26
5.874 ریال13:35:23
5.891 ریال13:29:06
5.874 ریال13:28:22
5.891 ریال13:22:06
5.874 ریال13:21:26
5.891 ریال13:15:09
5.891 ریال13:15:09
5.8699 ریال13:14:22
5.891 ریال13:08:07
5.8699 ریال13:07:18
5.891 ریال13:01:12
5.8699 ریال13:00:40
5.8699 ریال13:00:38
5.891 ریال12:57:07
5.8699 ریال12:56:21
5.891 ریال12:50:11
5.891 ریال12:50:10
5.8727 ریال12:49:19
5.891 ریال12:43:07
5.8727 ریال12:42:24
5.891 ریال12:36:07
5.866 ریال12:35:26
5.866 ریال12:35:25
5.891 ریال12:29:06
5.866 ریال12:28:19
5.891 ریال12:22:06
5.866 ریال12:21:25
5.891 ریال12:15:09
5.891 ریال12:15:08
5.8607 ریال12:14:19
5.891 ریال12:08:06
5.8607 ریال12:07:18
5.891 ریال12:01:13
5.8607 ریال12:00:51
5.8607 ریال12:00:45
5.891 ریال11:57:07
5.8607 ریال11:56:20
5.891 ریال11:50:10
5.891 ریال11:50:08
5.8575 ریال11:49:20
5.891 ریال11:43:06
5.8575 ریال11:42:21
5.891 ریال11:36:08
5.8575 ریال11:35:26
5.8575 ریال11:35:26
5.891 ریال11:29:09
5.8575 ریال11:28:24
5.891 ریال11:22:06
5.8575 ریال11:21:22
5.891 ریال11:15:09
5.891 ریال11:15:09
5.8534 ریال11:14:21
5.891 ریال11:08:07
5.8534 ریال11:07:23
5.891 ریال11:01:13
5.8534 ریال11:00:50
5.8534 ریال11:00:49
5.891 ریال10:57:06
5.8534 ریال10:56:21
5.891 ریال10:50:10
5.891 ریال10:50:08
5.8568 ریال10:49:18
5.891 ریال10:43:05
5.8568 ریال10:42:20
5.891 ریال10:36:06
5.8567 ریال10:35:21
5.8567 ریال10:35:21
5.891 ریال10:29:06
5.8567 ریال10:28:21
5.891 ریال10:22:06
5.8567 ریال10:21:21
5.891 ریال10:15:08
5.891 ریال10:15:07
5.8547 ریال10:14:25
5.891 ریال10:08:06
5.8547 ریال10:07:17
5.891 ریال10:01:14
5.8547 ریال10:00:36
5.8547 ریال10:00:36
5.891 ریال9:57:07
5.8547 ریال9:56:21
5.891 ریال9:50:10
5.891 ریال9:50:09
5.8603 ریال9:49:19
5.891 ریال9:43:06
5.8603 ریال9:42:22
5.891 ریال9:37:09
5.857 ریال9:35:23
5.857 ریال9:35:23
5.891 ریال9:29:05
5.857 ریال9:28:21
5.891 ریال9:22:06
5.857 ریال9:21:22
5.891 ریال9:15:07
5.891 ریال9:15:06
5.8605 ریال9:14:19
5.891 ریال9:08:06
5.8605 ریال9:07:18
5.891 ریال9:01:12
5.8605 ریال9:00:41
5.8605 ریال9:00:40
5.891 ریال8:57:06
5.8605 ریال8:56:17
5.891 ریال8:50:08
5.891 ریال8:50:08
5.8621 ریال8:49:18
5.891 ریال8:43:07
5.8621 ریال8:42:19
5.891 ریال8:36:06
5.8619 ریال8:35:22
5.8619 ریال8:35:21
5.891 ریال8:29:06
5.8619 ریال8:28:17
5.891 ریال8:22:06
5.8619 ریال8:21:19
5.891 ریال8:15:07
5.891 ریال8:15:07
5.8613 ریال8:14:19
5.891 ریال8:08:06
5.8613 ریال8:07:16
5.891 ریال8:01:10
5.8613 ریال8:00:36
5.8613 ریال8:00:33
5.891 ریال7:57:06
5.8613 ریال7:56:18
5.891 ریال7:50:08
5.891 ریال7:50:07
5.8616 ریال7:49:16
5.891 ریال7:43:06
5.8616 ریال7:42:17
5.891 ریال7:36:06
5.8615 ریال7:35:19
5.8615 ریال7:35:18
5.891 ریال7:29:05
5.8615 ریال7:28:18
5.891 ریال7:22:06
5.8615 ریال7:21:18
5.891 ریال7:15:06
5.891 ریال7:15:06
5.8615 ریال7:14:17
5.891 ریال7:08:06
5.8615 ریال7:07:15
5.891 ریال7:01:24
5.8615 ریال7:00:41
5.8615 ریال7:00:38
5.891 ریال6:57:06
5.8615 ریال6:56:17
5.891 ریال6:50:09
5.891 ریال6:50:08
5.8613 ریال6:49:17
5.891 ریال6:43:06
5.8613 ریال6:42:18
5.891 ریال6:36:06
5.8605 ریال6:35:21
5.8605 ریال6:35:20
5.891 ریال6:29:06
5.8605 ریال6:28:17
5.891 ریال6:22:06
5.8605 ریال6:21:26
5.891 ریال6:15:07
5.891 ریال6:15:06
5.8619 ریال6:14:22
5.891 ریال6:08:07
5.8619 ریال6:07:17
5.891 ریال6:01:12
5.8619 ریال6:00:42
5.8619 ریال6:00:41
5.891 ریال5:57:06
5.8619 ریال5:56:19
5.891 ریال5:50:08
5.891 ریال5:50:07
5.8619 ریال5:49:19
5.891 ریال5:43:06
5.8619 ریال5:42:20
5.891 ریال5:36:06
5.8622 ریال5:35:20
5.8622 ریال5:35:20
5.891 ریال5:29:06
5.8622 ریال5:28:18
5.891 ریال5:22:05
5.8622 ریال5:21:20
5.891 ریال5:15:06
5.891 ریال5:15:05
5.8587 ریال5:14:17
5.891 ریال5:08:05
5.8587 ریال5:07:15
5.891 ریال5:01:09
5.8587 ریال5:00:34
5.8587 ریال5:00:30
5.891 ریال4:57:06
5.8587 ریال4:56:19
5.891 ریال4:50:08
5.891 ریال4:50:07
5.8581 ریال4:49:16
5.891 ریال4:43:06
5.8581 ریال4:42:19
5.891 ریال4:36:06
5.8574 ریال4:35:18
5.8574 ریال4:35:17
5.891 ریال4:29:05
5.8574 ریال4:28:16
5.891 ریال4:22:05
5.8574 ریال4:21:17
5.891 ریال4:15:06
5.891 ریال4:15:06
5.8574 ریال4:14:18
5.891 ریال4:08:06
5.8574 ریال4:07:15
5.891 ریال4:01:07
5.8574 ریال4:00:31
5.8574 ریال4:00:29
5.891 ریال3:57:05
5.8574 ریال3:56:18
5.891 ریال3:50:07
5.891 ریال3:50:07
5.8576 ریال3:49:16
5.891 ریال3:43:06
5.8576 ریال3:42:17
5.891 ریال3:36:05
5.8598 ریال3:35:21
5.8598 ریال3:35:20
5.891 ریال3:29:06
5.8598 ریال3:28:18
5.891 ریال3:22:05
5.8598 ریال3:21:19
5.891 ریال3:15:07
5.891 ریال3:15:06
5.8571 ریال3:14:18
5.891 ریال3:08:05
5.8571 ریال3:07:17
5.891 ریال3:01:08
5.8571 ریال3:00:34
5.8571 ریال3:00:32
5.891 ریال2:57:05
5.8571 ریال2:56:16
5.891 ریال2:50:07
5.891 ریال2:50:06
5.8578 ریال2:49:16
5.891 ریال2:43:05
5.8578 ریال2:42:18
5.891 ریال2:36:06
5.8574 ریال2:35:21
5.8574 ریال2:35:21
5.891 ریال2:29:05
5.8574 ریال2:28:18
5.891 ریال2:22:05
5.8574 ریال2:21:19
5.891 ریال2:15:07
5.891 ریال2:15:07
5.8575 ریال2:14:16
5.891 ریال2:08:06
5.8575 ریال2:07:16
5.891 ریال2:01:12
5.8575 ریال2:00:45
5.8575 ریال2:00:43
5.891 ریال1:57:06
5.8575 ریال1:56:16
5.891 ریال1:50:08
5.891 ریال1:50:07
5.8614 ریال1:49:16
5.891 ریال1:43:06
5.8614 ریال1:42:18
5.891 ریال1:36:05
5.8597 ریال1:35:20
5.8597 ریال1:35:20
5.891 ریال1:29:05
5.8597 ریال1:28:16
5.891 ریال1:22:06
5.8597 ریال1:21:19
5.891 ریال1:15:07
5.891 ریال1:15:06
5.8567 ریال1:14:18
5.891 ریال1:08:06
5.8567 ریال1:07:17
5.891 ریال1:01:07
5.8567 ریال1:00:31
5.8567 ریال1:00:29
5.891 ریال0:57:06
5.8567 ریال0:56:17
5.891 ریال0:50:07
5.891 ریال0:50:06
5.8595 ریال0:49:15
5.891 ریال0:43:06
5.8595 ریال0:42:15
5.891 ریال0:36:05
5.8554 ریال0:35:18
5.8554 ریال0:35:17
5.891 ریال0:29:05
5.8554 ریال0:28:15
5.891 ریال0:22:05
5.8554 ریال0:21:16
5.891 ریال0:15:07
5.891 ریال0:15:06
5.8538 ریال0:14:16
5.891 ریال0:08:06
5.8538 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات