شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.8462
  • بالاترین قیمت روز:2.8469
  • پایین ترین قیمت روز:2.8328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8491
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:2.8466
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8462 ریال1:53:05
2.8335 ریال1:50:08
2.8335 ریال1:50:07
2.8463 ریال1:49:15
2.8335 ریال1:43:05
2.8463 ریال1:42:17
2.8335 ریال1:41:06
2.8463 ریال1:36:06
2.8457 ریال1:35:21
2.8457 ریال1:35:21
2.8463 ریال1:32:07
2.8459 ریال1:29:05
2.8457 ریال1:28:16
2.8459 ریال1:23:06
2.8457 ریال1:15:07
2.8457 ریال1:15:06
2.8461 ریال1:14:19
2.8464 ریال1:08:06
2.8461 ریال1:07:16
2.8464 ریال1:02:08
2.8461 ریال0:53:04
2.8465 ریال0:50:08
2.8465 ریال0:50:07
2.8328 ریال0:49:14
2.8465 ریال0:44:05
2.8328 ریال0:36:05
2.8334 ریال0:35:20
2.8334 ریال0:35:19
2.8328 ریال0:32:06
2.8469 ریال0:29:06
2.8334 ریال0:28:18
2.8469 ریال0:23:06
2.8334 ریال0:15:08
2.8334 ریال0:15:07
2.8466 ریال0:14:17
2.8332 ریال0:08:06
2.8492 ریال17:58:14
2.8182 ریال17:57:43
2.8492 ریال17:54:01
2.8491 ریال17:52:22
2.8491 ریال17:52:20
2.8182 ریال17:51:00
2.8491 ریال17:45:13
2.849 ریال17:44:13
2.8487 ریال17:43:36
2.849 ریال17:37:31
2.8487 ریال17:36:59
2.8487 ریال17:36:57
2.849 ریال17:33:47
2.8483 ریال17:30:09
2.8487 ریال17:29:44
2.8483 ریال17:24:15
2.8487 ریال17:15:29
2.8487 ریال17:15:27
2.8489 ریال17:14:35
2.8487 ریال17:08:24
2.8489 ریال17:07:44
2.8487 ریال17:02:50
2.8489 ریال16:53:28
2.8494 ریال16:50:42
2.8494 ریال16:50:40
2.8487 ریال16:49:58
2.8494 ریال16:44:23
2.8487 ریال16:36:24
2.8491 ریال16:35:56
2.8491 ریال16:35:56
2.8487 ریال16:32:37
2.848 ریال16:29:26
2.8491 ریال16:28:37
2.848 ریال16:23:20
2.8491 ریال15:53:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات