شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.037 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.037 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.91%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی