iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:15.2616
  • بالاترین قیمت روز:15.31
  • پایین ترین قیمت روز:14.895
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.279
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:15.283
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0214

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.2616 ریال6:31:06
15.2591 ریال6:29:05
14.895 ریال6:28:14
15.2604 ریال6:25:04
15.284 ریال6:22:07
14.895 ریال6:21:19
15.291 ریال6:19:05
15.289 ریال6:16:06
15.2512 ریال6:15:06
15.2512 ریال6:15:06
14.895 ریال6:14:15
15.2512 ریال6:13:05
15.2775 ریال6:10:06
15.2775 ریال6:10:06
15.2506 ریال6:08:06
14.895 ریال6:07:15
15.2486 ریال6:04:06
15.2805 ریال6:01:15
14.895 ریال6:00:27
14.895 ریال6:00:27
15.2775 ریال5:57:05
14.895 ریال5:56:15
15.2775 ریال5:52:04
15.286 ریال5:50:08
15.286 ریال5:50:08
14.895 ریال5:49:17
15.297 ریال5:43:05
14.895 ریال5:42:15
15.297 ریال5:40:06
15.297 ریال5:40:06
15.2803 ریال5:37:05
15.3075 ریال5:36:06
14.895 ریال5:35:15
14.895 ریال5:35:15
15.3075 ریال5:29:06
14.895 ریال5:28:13
15.292 ریال5:25:05
15.292 ریال5:25:05
15.298 ریال5:22:05
14.895 ریال5:21:16
15.2955 ریال5:19:04
15.307 ریال5:16:05
15.31 ریال5:15:07
15.31 ریال5:15:06
14.895 ریال5:14:15
15.31 ریال5:10:05
15.31 ریال5:10:05
15.2773 ریال5:08:05
14.895 ریال5:07:13
15.2814 ریال5:04:04
15.2975 ریال5:01:08
14.895 ریال5:00:23
14.895 ریال5:00:22
15.301 ریال4:58:05
15.2731 ریال4:57:06
14.895 ریال4:56:14
15.2731 ریال4:55:04
15.2731 ریال4:55:04
15.295 ریال4:52:04
15.2895 ریال4:50:06
15.2895 ریال4:50:06
14.895 ریال4:49:13
15.3035 ریال4:46:05
15.283 ریال4:43:05
14.895 ریال4:42:14
15.283 ریال4:40:05
15.283 ریال4:40:04
15.268 ریال4:37:04
15.2605 ریال4:36:06
14.895 ریال4:35:17
14.895 ریال4:35:16
15.2605 ریال4:34:04
15.2502 ریال4:31:05
15.2685 ریال4:29:05
14.895 ریال4:28:13
15.2512 ریال4:25:05
15.2512 ریال4:25:04
15.2506 ریال4:22:05
14.895 ریال4:21:15
15.2685 ریال4:19:04
15.268 ریال4:16:04
15.254 ریال4:15:04
14.895 ریال4:14:14
15.254 ریال4:13:04
15.2562 ریال4:10:04
15.2503 ریال4:08:05
14.895 ریال4:07:14
15.2633 ریال4:04:04
15.2624 ریال4:01:06
14.895 ریال4:00:22
14.895 ریال4:00:21
15.2825 ریال3:58:04
15.2554 ریال3:57:05
14.895 ریال3:56:14
15.2554 ریال3:55:05
15.2554 ریال3:55:04
15.273 ریال3:52:04
15.2705 ریال3:50:08
15.2705 ریال3:50:06
14.895 ریال3:49:13
15.2598 ریال3:46:05
15.2623 ریال3:43:04
14.895 ریال3:42:13
15.2885 ریال3:40:05
15.2885 ریال3:40:05
15.2606 ریال3:37:04
15.2569 ریال3:36:05
14.895 ریال3:35:17
14.895 ریال3:35:15
15.2569 ریال3:34:05
15.2597 ریال3:31:06
15.286 ریال3:29:05
14.895 ریال3:28:13
15.2645 ریال3:25:05
15.2645 ریال3:25:04
15.288 ریال3:22:05
14.895 ریال3:21:15
15.2624 ریال3:19:04
15.2665 ریال3:16:04
15.2651 ریال3:15:06
15.2651 ریال3:15:06
14.895 ریال3:14:14
15.2651 ریال3:13:04
15.2634 ریال3:10:05
15.2634 ریال3:10:05
15.2925 ریال3:08:05
14.895 ریال3:07:13
15.2666 ریال3:04:04
15.266 ریال3:01:07
14.895 ریال3:00:22
14.895 ریال3:00:21
15.2672 ریال2:58:04
15.2662 ریال2:57:06
14.895 ریال2:56:14
15.2662 ریال2:55:03
15.2699 ریال2:52:04
15.2701 ریال2:50:06
15.2701 ریال2:50:06
14.895 ریال2:49:13
15.2702 ریال2:46:04
15.271 ریال2:43:05
14.895 ریال2:42:14
15.2995 ریال2:40:05
15.2995 ریال2:40:05
15.3005 ریال2:37:04
15.2716 ریال2:36:05
14.895 ریال2:35:16
14.895 ریال2:35:15
15.2716 ریال2:34:05
15.3005 ریال2:31:05
15.2663 ریال2:29:05
14.895 ریال2:28:13
15.2663 ریال2:22:05
14.895 ریال2:21:15
15.2663 ریال2:16:05
15.296 ریال2:15:05
15.296 ریال2:15:05
14.895 ریال2:14:13
15.296 ریال2:13:04
15.2663 ریال2:08:05
14.895 ریال2:07:14
15.2663 ریال2:01:07
14.895 ریال2:00:26
14.895 ریال2:00:21
15.2663 ریال1:57:05
14.895 ریال1:56:13
15.2663 ریال1:50:04
14.895 ریال1:49:13
15.2663 ریال1:46:04
15.298 ریال1:43:05
14.895 ریال1:42:14
15.3015 ریال1:37:04
15.2859 ریال1:36:05
14.895 ریال1:35:15
14.895 ریال1:35:14
15.2859 ریال1:34:04
15.2905 ریال1:31:05
15.287 ریال1:29:06
14.895 ریال1:28:13
15.307 ریال1:25:04
15.3035 ریال1:22:05
14.895 ریال1:21:15
15.271 ریال1:19:04
15.2691 ریال1:16:05
15.2638 ریال1:15:06
15.2638 ریال1:15:06
14.895 ریال1:14:14
15.2638 ریال1:13:04
15.2855 ریال1:10:06
15.2855 ریال1:10:06
15.2636 ریال1:08:05
14.895 ریال1:07:13
15.2845 ریال1:04:05
15.285 ریال1:01:07
14.895 ریال1:00:23
14.895 ریال1:00:22
15.283 ریال0:58:04
15.2641 ریال0:57:05
14.895 ریال0:56:14
15.2641 ریال0:55:03
15.2629 ریال0:52:04
15.2835 ریال0:50:06
15.2835 ریال0:50:05
14.895 ریال0:49:12
15.275 ریال0:46:04
15.2845 ریال0:43:04
14.895 ریال0:42:13
15.281 ریال0:40:04
15.282 ریال0:37:04
15.277 ریال0:36:06
14.895 ریال0:35:15
14.895 ریال0:35:15
15.277 ریال0:34:05
15.278 ریال0:31:05
15.2702 ریال0:29:05
14.895 ریال0:28:17
15.283 ریال0:25:05
15.283 ریال0:25:04
15.2865 ریال0:22:05
14.895 ریال0:21:15
15.267 ریال0:19:04
15.284 ریال0:16:04
15.2825 ریال0:15:06
15.2825 ریال0:15:05
14.895 ریال0:14:13
15.2825 ریال0:13:04
15.286 ریال0:10:06
15.286 ریال0:10:05
15.284 ریال0:08:05
14.895 ریال0:07:14
15.279 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات