شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.397
  • بالاترین قیمت روز:14.397
  • پایین ترین قیمت روز:14.3437
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.3437
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:14.397
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.397 ریال14:15:55
14.397 ریال14:15:53
14.3437 ریال14:14:59
14.397 ریال14:08:40
14.3437 ریال14:07:42
14.397 ریال14:02:18
14.3437 ریال14:01:47
14.3437 ریال14:01:39
14.397 ریال13:57:37
14.3437 ریال13:56:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات