شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:18.525
  • بالاترین قیمت روز:18.555
  • پایین ترین قیمت روز:17.8208
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.542
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:18.5295
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.525 ریال3:02:04
18.523 ریال2:52:04
18.524 ریال2:50:06
18.524 ریال2:50:06
18.523 ریال2:49:13
18.524 ریال2:47:04
18.522 ریال2:43:05
18.5 ریال2:42:13
18.521 ریال2:37:05
18.532 ریال2:36:05
18.5 ریال2:35:15
18.5 ریال2:35:14
18.532 ریال2:32:04
18.505 ریال2:29:04
18.5 ریال2:28:12
18.505 ریال2:27:04
18.5 ریال2:22:04
18.524 ریال2:21:14
18.503 ریال2:17:04
18.514 ریال2:15:04
18.514 ریال2:15:04
18.524 ریال2:14:13
18.514 ریال2:12:04
18.507 ریال2:08:04
18.524 ریال2:07:14
18.523 ریال2:01:07
18.524 ریال2:00:22
18.524 ریال2:00:22
18.523 ریال1:57:04
18.484 ریال1:56:13
18.517 ریال1:52:04
18.484 ریال1:43:05
18.481 ریال1:42:11
18.484 ریال1:37:04
18.482 ریال1:36:04
18.481 ریال1:35:11
18.481 ریال1:35:10
18.482 ریال1:32:04
18.481 ریال1:27:04
18.48 ریال1:22:05
17.8208 ریال1:21:11
18.451 ریال1:17:04
18.455 ریال1:15:05
18.455 ریال1:15:04
17.8208 ریال1:14:11
18.455 ریال1:12:04
18.471 ریال1:08:04
18.535 ریال1:07:09
18.48 ریال1:02:05
18.506 ریال1:01:06
18.535 ریال1:00:14
18.535 ریال1:00:13
18.506 ریال0:57:05
18.535 ریال0:56:10
18.511 ریال0:52:04
18.4935 ریال0:50:06
18.4935 ریال0:50:05
17.8208 ریال0:49:10
18.4935 ریال0:47:04
18.555 ریال0:43:04
17.8208 ریال0:42:09
18.5315 ریال0:37:04
18.541 ریال0:36:05
17.8208 ریال0:35:10
17.8208 ریال0:35:10
18.541 ریال0:29:05
17.8208 ریال0:28:09
18.541 ریال0:27:04
18.53 ریال0:22:04
17.8208 ریال0:21:12
18.54 ریال0:17:04
18.55 ریال0:15:04
18.55 ریال0:15:04
17.8208 ریال0:14:11
18.55 ریال0:12:04
18.549 ریال0:08:05
17.8208 ریال0:07:10
18.542 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی