شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3473
  • بالاترین قیمت روز:1.348
  • پایین ترین قیمت روز:1.3471
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3479
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.3477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3473 ریال6:39:05
1.3477 ریال6:37:06
1.3475 ریال6:36:06
1.3474 ریال6:35:23
1.3474 ریال6:35:22
1.3478 ریال6:29:06
1.3474 ریال6:28:21
1.3477 ریال6:25:08
1.3477 ریال6:25:06
1.3476 ریال6:22:08
1.3474 ریال6:21:29
1.3475 ریال6:19:06
1.3478 ریال6:17:05
1.3474 ریال6:15:07
1.3474 ریال6:15:06
1.3475 ریال6:14:20
1.3474 ریال6:13:05
1.3473 ریال6:09:06
1.3476 ریال6:08:05
1.3475 ریال6:07:19
1.3473 ریال6:05:08
1.3473 ریال6:05:07
1.3472 ریال6:03:07
1.3473 ریال6:01:09
1.3475 ریال6:00:47
1.3475 ریال6:00:41
1.3472 ریال5:59:05
1.3473 ریال5:57:06
1.3475 ریال5:55:07
1.3475 ریال5:55:06
1.3473 ریال5:51:07
1.3472 ریال5:50:09
1.3472 ریال5:50:08
1.3473 ریال5:47:06
1.3474 ریال5:45:07
1.3474 ریال5:45:06
1.3471 ریال5:43:06
1.3473 ریال5:39:05
1.3472 ریال5:37:06
1.3473 ریال5:36:06
1.3475 ریال5:35:23
1.3475 ریال5:35:22
1.3474 ریال5:33:05
1.3472 ریال5:31:08
1.3474 ریال5:29:06
1.3475 ریال5:28:20
1.3473 ریال5:27:06
1.3475 ریال5:25:07
1.3475 ریال5:25:06
1.3474 ریال5:22:06
1.3475 ریال5:19:06
1.3474 ریال5:17:07
1.3475 ریال5:15:08
1.3475 ریال5:15:07
1.3472 ریال5:14:19
1.3476 ریال5:13:06
1.3475 ریال5:09:05
1.3471 ریال5:08:05
1.3472 ریال5:07:17
1.3471 ریال5:05:06
1.3471 ریال5:05:05
1.3472 ریال5:03:06
1.3475 ریال5:01:08
1.3472 ریال5:00:37
1.3472 ریال5:00:34
1.3473 ریال4:57:06
1.3472 ریال4:56:18
1.3475 ریال4:55:06
1.3475 ریال4:55:06
1.3472 ریال4:53:06
1.3473 ریال4:51:06
1.3475 ریال4:49:17
1.3474 ریال4:45:06
1.3474 ریال4:45:06
1.3475 ریال4:42:18
1.3476 ریال4:39:06
1.3475 ریال4:37:05
1.3477 ریال4:36:05
1.3473 ریال4:35:19
1.3473 ریال4:35:18
1.3477 ریال4:33:06
1.3478 ریال4:29:05
1.3473 ریال4:28:17
1.3478 ریال4:27:05
1.3477 ریال4:25:06
1.3477 ریال4:25:05
1.3476 ریال4:23:05
1.3475 ریال4:22:05
1.3473 ریال4:21:18
1.3474 ریال4:19:04
1.3473 ریال4:15:07
1.3473 ریال4:15:06
1.3472 ریال4:14:19
1.3473 ریال4:13:05
1.3474 ریال4:11:06
1.3473 ریال4:09:06
1.3472 ریال4:05:07
1.3472 ریال4:05:06
1.3473 ریال4:03:05
1.3475 ریال4:01:09
1.3472 ریال4:00:34
1.3472 ریال4:00:34
1.3475 ریال3:59:06
1.3476 ریال3:57:05
1.3472 ریال3:56:17
1.3475 ریال3:53:05
1.3477 ریال3:51:06
1.3478 ریال3:50:09
1.3478 ریال3:50:07
1.3476 ریال3:49:17
1.3478 ریال3:47:05
1.3477 ریال3:45:05
1.3477 ریال3:45:05
1.3474 ریال3:43:04
1.3476 ریال3:42:17
1.3475 ریال3:39:04
1.3477 ریال3:37:06
1.3475 ریال3:35:21
1.3475 ریال3:35:19
1.3474 ریال3:33:06
1.3477 ریال3:29:06
1.3475 ریال3:28:17
1.3476 ریال3:27:06
1.3477 ریال3:23:05
1.3476 ریال3:22:05
1.3475 ریال3:21:18
1.3479 ریال3:19:04
1.3476 ریال3:17:04
1.3475 ریال3:15:06
1.3475 ریال3:15:06
1.3477 ریال3:14:16
1.3476 ریال3:13:06
1.3478 ریال3:11:05
1.3479 ریال3:08:06
1.3477 ریال3:07:16
1.3476 ریال3:05:06
1.3476 ریال3:05:05
1.3477 ریال3:03:05
1.3478 ریال3:01:08
1.3477 ریال2:50:08
1.3477 ریال2:50:08
1.3475 ریال2:49:18
1.3476 ریال2:47:06
1.3479 ریال2:45:07
1.3479 ریال2:45:06
1.3475 ریال2:42:20
1.3477 ریال2:41:07
1.3478 ریال2:39:06
1.3476 ریال2:37:05
1.3475 ریال2:36:06
1.3478 ریال2:35:19
1.3478 ریال2:35:19
1.3475 ریال2:33:04
1.3478 ریال2:28:17
1.3477 ریال2:27:05
1.3478 ریال2:25:07
1.3478 ریال2:25:06
1.3479 ریال2:23:06
1.3477 ریال2:22:06
1.3478 ریال2:15:06
1.3478 ریال2:15:05
1.348 ریال2:14:17
1.3478 ریال2:08:06
1.348 ریال2:07:17
1.3478 ریال2:03:09
1.348 ریال1:59:05
1.3473 ریال1:57:06
1.348 ریال1:53:05
1.3478 ریال1:50:08
1.3478 ریال1:50:06
1.3477 ریال1:49:18
1.3478 ریال1:47:06
1.3476 ریال1:43:05
1.3477 ریال1:42:19
1.3476 ریال1:41:06
1.3477 ریال1:39:05
1.3478 ریال1:37:06
1.3477 ریال1:35:21
1.3477 ریال1:35:20
1.3479 ریال1:31:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات