شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.521
  • بالاترین قیمت روز:9.521
  • پایین ترین قیمت روز:9.4592
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.514
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۳۵
  • نرخ روز گذشته:9.4592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0618

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.521 ریال11:14:35
9.4592 ریال11:08:14
9.521 ریال11:07:27
9.4592 ریال11:01:24
9.521 ریال11:01:04
9.521 ریال11:01:02
9.4592 ریال10:57:10
9.521 ریال10:56:28
9.4592 ریال10:50:16
9.4592 ریال10:50:15
9.521 ریال10:49:22
9.4592 ریال10:43:09
9.521 ریال10:42:29
9.4592 ریال10:36:09
9.521 ریال10:35:29
9.521 ریال10:35:28
9.4592 ریال10:29:09
9.521 ریال10:28:30
9.4592 ریال10:22:10
9.521 ریال10:21:32
9.4592 ریال10:15:13
9.4592 ریال10:15:12
9.521 ریال10:14:27
9.4592 ریال10:08:08
9.521 ریال10:07:21
9.4592 ریال10:01:20
9.521 ریال10:00:58
9.521 ریال10:00:57
9.4592 ریال9:57:07
9.521 ریال9:56:25
9.4592 ریال9:50:13
9.4592 ریال9:50:11
9.521 ریال9:49:20
9.4592 ریال9:43:07
9.521 ریال9:42:28
9.4592 ریال9:36:08
9.521 ریال9:35:27
9.521 ریال9:35:26
9.4592 ریال9:29:06
9.521 ریال9:28:22
9.4592 ریال9:22:07
9.521 ریال9:21:24
9.4592 ریال9:15:12
9.4592 ریال9:15:11
9.521 ریال9:14:22
9.4592 ریال9:08:08
9.521 ریال9:07:19
9.4592 ریال9:01:11
9.521 ریال9:00:44
9.521 ریال9:00:39
9.4592 ریال8:57:07
9.521 ریال8:56:18
9.4592 ریال8:50:10
9.4592 ریال8:50:09
9.521 ریال8:49:18
9.4592 ریال8:43:06
9.521 ریال8:42:18
9.4592 ریال8:36:07
9.521 ریال8:35:24
9.521 ریال8:35:23
9.4592 ریال8:29:06
9.521 ریال8:28:18
9.4592 ریال8:22:06
9.521 ریال8:21:22
9.4592 ریال8:15:07
9.4592 ریال8:15:06
9.521 ریال8:14:16
9.4592 ریال8:08:06
9.521 ریال8:07:17
9.4592 ریال8:01:11
9.521 ریال8:00:33
9.521 ریال8:00:30
9.4592 ریال7:57:06
9.521 ریال7:56:16
9.4592 ریال7:50:09
9.4592 ریال7:50:08
9.521 ریال7:49:16
9.4592 ریال7:43:05
9.521 ریال7:42:18
9.4592 ریال7:36:06
9.521 ریال7:35:19
9.521 ریال7:35:19
9.4592 ریال7:29:06
9.521 ریال7:28:17
9.4592 ریال7:22:05
9.521 ریال7:21:17
9.4592 ریال7:15:07
9.4592 ریال7:15:05
9.521 ریال7:14:17
9.4592 ریال7:08:06
9.521 ریال7:07:16
9.4592 ریال7:01:21
9.521 ریال7:00:57
9.521 ریال7:00:52
9.4592 ریال6:57:06
9.521 ریال6:56:21
9.4592 ریال6:50:09
9.4592 ریال6:50:09
9.521 ریال6:49:17
9.4592 ریال6:43:06
9.521 ریال6:42:19
9.4592 ریال6:36:06
9.521 ریال6:35:20
9.521 ریال6:35:19
9.4592 ریال6:29:06
9.521 ریال6:28:17
9.4592 ریال6:22:06
9.521 ریال6:21:19
9.4592 ریال6:15:09
9.4592 ریال6:15:08
9.521 ریال6:14:20
9.4592 ریال6:08:06
9.521 ریال6:07:17
9.4592 ریال6:01:12
9.521 ریال6:00:39
9.521 ریال6:00:37
9.4592 ریال5:57:06
9.521 ریال5:56:16
9.4592 ریال5:50:10
9.4592 ریال5:50:09
9.521 ریال5:49:18
9.4592 ریال5:43:07
9.521 ریال5:42:19
9.4592 ریال5:36:07
9.521 ریال5:35:20
9.521 ریال5:35:18
9.4592 ریال5:29:06
9.521 ریال5:28:19
9.4592 ریال5:22:06
9.521 ریال5:21:20
9.4592 ریال5:15:07
9.4592 ریال5:15:06
9.521 ریال5:14:18
9.4592 ریال5:08:05
9.521 ریال5:07:15
9.4592 ریال5:01:08
9.521 ریال5:00:30
9.521 ریال5:00:30
9.4592 ریال4:57:05
9.521 ریال4:56:16
9.4592 ریال4:50:08
9.4592 ریال4:50:07
9.521 ریال4:49:14
9.4592 ریال4:43:06
9.521 ریال4:42:16
9.4592 ریال4:36:06
9.521 ریال4:35:17
9.521 ریال4:35:16
9.4592 ریال4:29:05
9.521 ریال4:28:16
9.4592 ریال4:22:06
9.521 ریال4:21:17
9.4592 ریال4:15:06
9.4592 ریال4:15:05
9.521 ریال4:14:17
9.4592 ریال4:08:07
9.521 ریال4:07:15
9.4592 ریال4:01:07
9.521 ریال4:00:32
9.521 ریال4:00:29
9.4592 ریال3:57:05
9.521 ریال3:56:17
9.4592 ریال3:50:08
9.4592 ریال3:50:06
9.521 ریال3:49:16
9.4592 ریال3:43:05
9.521 ریال3:42:17
9.4592 ریال3:36:06
9.521 ریال3:35:17
9.521 ریال3:35:17
9.4592 ریال3:29:06
9.521 ریال3:28:16
9.4592 ریال3:22:05
9.521 ریال3:21:18
9.4592 ریال3:15:06
9.4592 ریال3:15:06
9.521 ریال3:14:16
9.4592 ریال3:08:06
9.521 ریال3:07:16
9.4592 ریال3:01:08
9.521 ریال3:00:33
9.521 ریال3:00:32
9.4592 ریال2:57:05
9.521 ریال2:56:14
9.4592 ریال2:50:07
9.4592 ریال2:50:06
9.521 ریال2:49:15
9.4592 ریال2:43:05
9.521 ریال2:42:16
9.4592 ریال2:36:05
9.521 ریال2:35:18
9.521 ریال2:35:17
9.4592 ریال2:29:06
9.521 ریال2:28:18
9.4592 ریال2:22:05
9.521 ریال2:21:19
9.4592 ریال2:15:07
9.4592 ریال2:15:06
9.521 ریال2:14:17
9.4592 ریال2:08:05
9.521 ریال2:07:20
9.4592 ریال2:01:10
9.521 ریال2:00:41
9.521 ریال2:00:40
9.4592 ریال1:57:05
9.521 ریال1:56:15
9.4592 ریال1:50:07
9.4592 ریال1:50:07
9.521 ریال1:49:15
9.4592 ریال1:43:06
9.521 ریال1:42:17
9.4592 ریال1:36:06
9.5169 ریال1:35:19
9.5169 ریال1:35:18
9.4592 ریال1:29:05
9.5169 ریال1:28:16
9.4592 ریال1:22:06
9.5169 ریال1:21:20
9.4592 ریال1:15:06
9.4592 ریال1:15:06
9.5169 ریال1:14:18
9.4592 ریال1:08:06
9.5171 ریال1:07:16
9.4592 ریال1:01:10
9.5171 ریال1:00:35
9.5171 ریال1:00:32
9.4592 ریال0:57:05
9.5171 ریال0:56:18
9.4592 ریال0:50:08
9.4592 ریال0:50:07
9.5171 ریال0:49:14
9.4592 ریال0:43:06
9.5171 ریال0:42:16
9.4592 ریال0:36:06
9.5171 ریال0:35:17
9.5171 ریال0:35:16
9.4592 ریال0:29:05
9.5171 ریال0:28:16
9.4592 ریال0:22:05
9.5171 ریال0:21:20
9.4592 ریال0:15:07
9.4592 ریال0:15:06
9.514 ریال0:14:17
9.4592 ریال0:08:05
9.514 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات