شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.5138
  • بالاترین قیمت روز:9.5236
  • پایین ترین قیمت روز:9.5114
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5177
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:9.5173
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.5138 ریال6:09:06
9.512 ریال6:08:05
9.5119 ریال6:05:08
9.5119 ریال6:05:07
9.5117 ریال6:03:07
9.5119 ریال6:00:47
9.5119 ریال6:00:41
9.512 ریال5:59:05
9.5119 ریال5:56:20
9.5122 ریال5:55:07
9.5122 ریال5:55:05
9.5114 ریال5:53:05
9.5115 ریال5:51:07
9.514 ریال5:50:09
9.514 ریال5:50:08
9.5127 ریال5:49:19
9.5122 ریال5:47:06
9.5124 ریال5:45:07
9.5124 ریال5:45:06
9.512 ریال5:43:06
9.5127 ریال5:42:19
9.5123 ریال5:41:07
9.5133 ریال5:39:05
9.5139 ریال5:37:06
9.5147 ریال5:36:06
9.5134 ریال5:35:23
9.5134 ریال5:35:22
9.5128 ریال5:33:05
9.5114 ریال5:31:08
9.5143 ریال5:29:06
9.5134 ریال5:28:20
9.5143 ریال5:27:06
9.5117 ریال5:25:07
9.5117 ریال5:25:06
9.5141 ریال5:23:05
9.5145 ریال5:22:06
9.5134 ریال5:21:23
9.513 ریال5:19:06
9.5117 ریال5:17:07
9.5127 ریال5:15:08
9.5127 ریال5:15:06
9.5123 ریال5:14:19
9.5121 ریال5:13:06
9.5123 ریال5:11:06
9.5132 ریال5:09:05
9.512 ریال5:08:04
9.5123 ریال5:07:17
9.5117 ریال5:05:06
9.5117 ریال5:05:05
9.5119 ریال5:03:06
9.5131 ریال5:01:08
9.5123 ریال5:00:37
9.5123 ریال5:00:34
9.512 ریال4:59:05
9.5123 ریال4:56:18
9.5134 ریال4:55:06
9.5134 ریال4:55:06
9.5142 ریال4:51:06
9.5146 ریال4:50:09
9.5146 ریال4:50:08
9.5171 ریال4:49:17
9.5174 ریال4:47:06
9.5146 ریال4:45:06
9.5146 ریال4:45:06
9.515 ریال4:43:06
9.5171 ریال4:42:18
9.5162 ریال4:41:06
9.5149 ریال4:39:06
9.515 ریال4:37:05
9.5152 ریال4:36:05
9.5151 ریال4:35:19
9.5151 ریال4:35:18
9.5152 ریال4:31:07
9.5145 ریال4:29:05
9.5151 ریال4:28:17
9.5152 ریال4:27:05
9.5175 ریال4:25:06
9.5175 ریال4:25:05
9.5147 ریال4:23:05
9.5163 ریال4:22:05
9.5151 ریال4:21:18
9.5172 ریال4:19:04
9.5147 ریال4:15:07
9.5147 ریال4:15:06
9.5175 ریال4:14:19
9.5147 ریال4:13:05
9.5175 ریال4:11:06
9.5146 ریال4:08:06
9.5175 ریال4:07:19
9.5139 ریال4:05:07
9.5139 ریال4:05:06
9.516 ریال4:03:05
9.5136 ریال4:01:09
9.5175 ریال4:00:34
9.5175 ریال4:00:34
9.5143 ریال3:59:06
9.517 ریال3:57:05
9.5175 ریال3:56:17
9.515 ریال3:55:07
9.515 ریال3:55:05
9.5174 ریال3:53:05
9.5187 ریال3:51:06
9.5195 ریال3:50:09
9.5195 ریال3:50:07
9.5197 ریال3:49:17
9.5184 ریال3:47:05
9.517 ریال3:45:05
9.517 ریال3:45:05
9.5173 ریال3:43:04
9.5197 ریال3:42:17
9.5173 ریال3:39:04
9.5174 ریال3:37:06
9.5173 ریال3:36:04
9.5217 ریال3:35:21
9.5217 ریال3:35:19
9.5175 ریال3:33:06
9.5184 ریال3:31:07
9.5182 ریال3:29:06
9.5217 ریال3:28:17
9.5216 ریال3:27:06
9.5183 ریال3:25:06
9.5183 ریال3:25:05
9.521 ریال3:23:05
9.5187 ریال3:22:05
9.5217 ریال3:21:18
9.5189 ریال3:19:04
9.519 ریال3:17:04
9.5187 ریال3:15:06
9.5187 ریال3:15:06
9.5185 ریال3:14:16
9.5187 ریال3:13:06
9.5191 ریال3:11:05
9.5216 ریال3:09:05
9.5212 ریال3:08:06
9.5185 ریال3:07:16
9.521 ریال3:05:06
9.521 ریال3:05:05
9.5191 ریال3:03:05
9.5188 ریال3:01:08
9.5185 ریال3:00:33
9.5185 ریال3:00:30
9.5188 ریال2:59:06
9.5212 ریال2:57:06
9.5185 ریال2:56:17
9.5188 ریال2:55:06
9.5188 ریال2:55:06
9.522 ریال2:53:06
9.5214 ریال2:51:07
9.5203 ریال2:50:08
9.5203 ریال2:50:08
9.521 ریال2:49:18
9.5221 ریال2:47:06
9.5211 ریال2:45:07
9.5211 ریال2:45:06
9.5212 ریال2:43:07
9.521 ریال2:42:20
9.5211 ریال2:39:05
9.5236 ریال2:37:05
9.5207 ریال2:36:06
9.5165 ریال2:35:19
9.5165 ریال2:35:19
9.5213 ریال2:33:04
9.5201 ریال2:31:07
9.5203 ریال2:29:05
9.5165 ریال2:28:17
9.5202 ریال2:27:05
9.5198 ریال2:25:07
9.5198 ریال2:25:06
9.5203 ریال2:23:06
9.5209 ریال2:22:06
9.5165 ریال2:21:19
9.5202 ریال2:19:05
9.5173 ریال2:17:04
9.5157 ریال2:15:06
9.5157 ریال2:15:05
9.5198 ریال2:14:17
9.5151 ریال2:13:06
9.5199 ریال2:11:06
9.5157 ریال2:09:06
9.5207 ریال2:08:06
9.5198 ریال2:07:17
9.5205 ریال2:05:06
9.5205 ریال2:05:06
9.5209 ریال2:03:09
9.5206 ریال2:01:11
9.5198 ریال2:00:47
9.5198 ریال2:00:46
9.5201 ریال1:57:06
9.5198 ریال1:56:18
9.5201 ریال1:55:06
9.5201 ریال1:55:06
9.5192 ریال1:53:05
9.5195 ریال1:51:07
9.5196 ریال1:50:07
9.5196 ریال1:50:06
9.5177 ریال1:49:18
9.5227 ریال1:47:06
9.5179 ریال1:43:05
9.5177 ریال1:42:19
9.5179 ریال1:37:06
9.5177 ریال1:35:21
9.5177 ریال1:35:20
9.5174 ریال1:33:05
9.5173 ریال1:31:08
9.5177 ریال1:03:07
9.5165 ریال1:01:09
9.5177 ریال0:50:09
9.5177 ریال0:50:08
9.5176 ریال0:49:16
9.5177 ریال0:47:05
9.518 ریال0:45:06
9.518 ریال0:45:05
9.5176 ریال0:41:07
9.518 ریال0:39:04
9.5176 ریال0:36:06
9.5173 ریال0:35:18
9.5173 ریال0:35:17
9.5176 ریال0:33:05
9.5177 ریال0:29:04
9.5173 ریال0:28:17
9.5177 ریال0:22:05
9.5173 ریال0:21:18
9.5177 ریال0:17:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات