شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:16.5
  • بالاترین قیمت روز:17.45
  • پایین ترین قیمت روز:13.7795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.72
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۱:۲۷
  • نرخ روز گذشته:14.1046
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.3954

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.5 ریال20:51:27
17.45 ریال20:50:36
17.45 ریال20:50:35
16.5 ریال20:49:30
17.45 ریال20:46:30
16.5 ریال20:29:25
13.7795 ریال20:28:34
16.5 ریال19:08:24
13.7795 ریال19:07:33
16.5 ریال18:43:24
13.7795 ریال18:42:35
16.5 ریال17:36:30
13.7795 ریال17:35:41
13.7795 ریال17:35:40
16.5 ریال17:31:31
14.0184 ریال16:36:26
13.8435 ریال16:35:39
13.8435 ریال16:35:38
14.0184 ریال16:31:32
13.8435 ریال16:22:23
13.8407 ریال16:21:37
13.8435 ریال16:15:32
13.8435 ریال16:15:30
13.8407 ریال16:14:36
13.8435 ریال16:11:29
13.8407 ریال15:36:29
13.7795 ریال15:35:36
13.7795 ریال15:35:36
13.8407 ریال15:31:31
14.1885 ریال15:29:25
13.7795 ریال15:28:35
14.1885 ریال15:22:25
13.7795 ریال15:21:39
14.1885 ریال15:15:28
14.1885 ریال15:15:28
13.7795 ریال15:14:31
14.1885 ریال15:08:24
13.7795 ریال15:07:33
14.1885 ریال15:01:43
13.7795 ریال15:01:15
13.7795 ریال15:01:14
14.1885 ریال14:57:33
13.7795 ریال14:56:50
14.1885 ریال14:50:47
14.1885 ریال14:50:44
13.7795 ریال14:49:47
14.1885 ریال14:43:37
13.7795 ریال14:42:41
14.1885 ریال14:36:38
13.7795 ریال14:35:52
13.7795 ریال14:35:50
14.1885 ریال14:29:28
13.7795 ریال14:28:40
14.1885 ریال14:26:31
14.8 ریال14:22:31
13.7795 ریال14:21:44
14.8 ریال14:15:36
14.8 ریال14:15:34
13.7795 ریال14:14:36
14.8 ریال14:08:34
13.7795 ریال14:07:46
14.8 ریال14:01:47
13.7795 ریال14:01:21
13.7795 ریال14:01:20
14.8 ریال13:57:29
13.7795 ریال13:56:37
14.8 ریال13:50:33
14.8 ریال13:50:33
13.7795 ریال13:49:37
14.8 ریال13:43:28
13.7795 ریال13:42:38
14.8 ریال13:36:33
13.7795 ریال13:35:44
13.7795 ریال13:35:42
14.8 ریال13:29:27
13.7795 ریال13:28:35
14.8 ریال13:22:28
13.7795 ریال13:21:40
14.8 ریال13:15:33
14.8 ریال13:15:31
13.7795 ریال13:14:33
14.8 ریال13:08:25
13.7795 ریال13:07:31
14.8 ریال13:01:36
13.7795 ریال13:00:55
13.7795 ریال13:00:54
14.8 ریال12:57:27
13.7795 ریال12:56:33
14.8 ریال12:50:31
14.8 ریال12:50:29
13.7795 ریال12:49:29
14.8 ریال12:43:23
13.7795 ریال12:42:33
14.8 ریال12:36:27
13.7795 ریال12:35:35
13.7795 ریال12:35:34
14.8 ریال12:29:24
13.7795 ریال12:28:33
14.8 ریال12:26:25
14.1905 ریال12:22:25
13.7795 ریال12:21:36
14.8 ریال12:15:27
14.8 ریال12:15:25
13.7795 ریال12:14:28
14.8 ریال12:08:27
13.7795 ریال12:07:38
14.8 ریال12:01:37
13.7795 ریال12:01:10
13.7795 ریال12:01:05
14.8 ریال11:57:24
13.7795 ریال11:56:34
14.8 ریال11:50:30
14.8 ریال11:50:29
13.7795 ریال11:49:31
14.8 ریال7:16:05
14.1923 ریال7:11:06
14.8 ریال5:43:04
14.1949 ریال5:42:13
14.8 ریال5:36:05
14.1949 ریال5:35:14
14.1949 ریال5:35:12
14.8 ریال5:29:05
14.1949 ریال5:28:12
14.8 ریال5:11:04
14.1949 ریال5:06:05
14.8 ریال0:06:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی