شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:13.2309
  • بالاترین قیمت روز:14.3332
  • پایین ترین قیمت روز:13.0472
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.78
  • درصد بیشترین نوسان روز:1419098.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.7828
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:13.78
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5491

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8308 ریال19:56:28
0.013045 ریال19:53:19
0.00006944 ریال19:14:23
0.00093228 ریال19:14:20
13.78 ریال18:35:25
13.78 ریال18:35:24
13.2372 ریال18:33:08
13.78 ریال18:28:21
14.01 ریال18:27:07
13.78 ریال17:35:36
13.78 ریال17:35:36
13.2358 ریال17:33:18
13.78 ریال17:21:35
14.3332 ریال17:19:21
13.78 ریال17:05:19
13.78 ریال17:05:19
13.1131 ریال17:03:21
13.78 ریال16:39:16
13.1131 ریال16:37:16
13.78 ریال16:25:18
13.78 ریال16:25:16
13.1131 ریال16:23:16
13.78 ریال16:09:13
13.3054 ریال16:08:13
13.78 ریال16:07:23
13.3027 ریال16:05:14
13.3027 ریال16:05:13
13.3 ریال16:03:14
13.78 ریال15:35:27
13.78 ریال15:35:27
13.3 ریال15:33:12
13.78 ریال14:39:09
13.3 ریال14:37:08
13.78 ریال14:35:26
13.78 ریال14:35:25
13.3 ریال14:33:09
13.78 ریال11:09:12
13.2342 ریال11:08:13
13.78 ریال10:39:10
13.2342 ریال10:37:10
13.78 ریال10:11:09
13.2342 ریال10:09:08
13.78 ریال10:07:21
14.2281 ریال10:03:08
13.78 ریال9:09:12
13.0472 ریال9:08:08
13.78 ریال8:13:07
14.02 ریال8:11:09
13.78 ریال7:05:38
13.78 ریال7:05:38
13.2325 ریال7:03:07
13.78 ریال6:55:09
13.78 ریال6:55:08
14.1282 ریال6:53:08
13.78 ریال6:00:39
13.78 ریال6:00:37
14.1282 ریال5:59:07
13.78 ریال5:36:08
14.1282 ریال5:35:24
14.1282 ریال5:35:23
13.78 ریال5:29:07
14.1282 ریال5:28:20
13.78 ریال5:22:07
14.1282 ریال5:21:22
13.78 ریال5:03:07
14.1282 ریال5:01:08
13.78 ریال5:00:31
13.78 ریال5:00:31
13.2344 ریال4:59:06
13.78 ریال4:28:17
13.2349 ریال4:27:06
13.78 ریال3:59:06
13.2349 ریال3:57:07
13.78 ریال2:55:07
13.78 ریال2:55:06
14.1282 ریال2:53:06
13.78 ریال1:55:07
13.78 ریال1:55:06
13.2356 ریال1:53:05
13.78 ریال1:28:16
13.1935 ریال1:27:05
13.78 ریال1:14:21
14.01 ریال1:13:06
13.78 ریال0:53:06
14.1282 ریال0:50:11
14.1282 ریال0:50:10
13.78 ریال16:15:26
13.7828 ریال16:13:56
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات