شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.752
  • بالاترین قیمت روز:3.7522
  • پایین ترین قیمت روز:3.7505
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:3.7519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.752 ریال16:36:13
3.7521 ریال16:35:38
3.7521 ریال16:35:38
3.752 ریال16:29:10
3.7521 ریال16:28:23
3.752 ریال16:22:12
3.7521 ریال16:21:31
3.752 ریال16:05:11
3.752 ریال16:05:11
3.7521 ریال16:01:28
3.752 ریال16:00:47
3.752 ریال16:00:44
3.7521 ریال15:57:10
3.752 ریال15:53:11
3.7521 ریال15:50:17
3.7521 ریال15:50:15
3.752 ریال15:44:10
3.7521 ریال15:43:10
3.752 ریال15:42:23
3.7521 ریال15:41:12
3.752 ریال15:36:10
3.7521 ریال15:35:31
3.7521 ریال15:35:30
3.752 ریال15:29:06
3.7521 ریال15:28:19
3.752 ریال15:22:08
3.7521 ریال15:21:26
3.752 ریال15:17:05
3.7521 ریال15:15:08
3.7521 ریال15:15:08
3.752 ریال15:14:22
3.7521 ریال15:11:08
3.752 ریال15:02:10
3.7521 ریال15:01:12
3.752 ریال15:00:45
3.752 ریال15:00:44
3.7521 ریال14:59:06
3.752 ریال14:50:11
3.752 ریال14:50:10
3.7521 ریال14:49:20
3.752 ریال14:43:07
3.7521 ریال14:42:22
3.752 ریال13:32:08
3.7522 ریال13:29:06
3.752 ریال12:59:06
3.7522 ریال12:57:07
3.752 ریال12:36:06
3.7522 ریال12:35:24
3.7522 ریال12:35:23
3.752 ریال12:32:09
3.7522 ریال12:28:18
3.752 ریال12:22:06
3.7522 ریال12:21:26
3.752 ریال12:05:09
3.752 ریال12:05:08
3.7522 ریال12:01:13
3.752 ریال12:00:52
3.752 ریال12:00:51
3.7522 ریال11:57:07
3.752 ریال11:15:09
3.752 ریال11:15:07
3.7522 ریال11:14:17
3.752 ریال11:08:07
3.7522 ریال11:07:25
3.752 ریال11:01:13
3.7522 ریال11:00:43
3.7522 ریال11:00:42
3.752 ریال10:57:07
3.7522 ریال10:56:19
3.752 ریال10:05:07
3.752 ریال10:05:06
3.7521 ریال10:02:08
3.752 ریال9:56:18
3.7522 ریال9:53:06
3.752 ریال9:50:09
3.752 ریال9:50:09
3.7519 ریال9:36:05
3.7505 ریال9:35:19
3.7505 ریال9:35:18
3.7519 ریال9:29:05
3.7505 ریال9:28:15
3.7519 ریال9:22:05
3.7505 ریال9:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات