شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:62.9344
  • بالاترین قیمت روز:63.0475
  • پایین ترین قیمت روز:62.8841
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:62.9427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:62.9466
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0122

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
62.9344 ریال7:23:06
62.9376 ریال7:22:07
62.9275 ریال7:21:53
62.9376 ریال7:20:25
62.9376 ریال7:20:22
62.9275 ریال7:17:07
62.931 ریال7:15:03
62.964 ریال7:14:25
62.935 ریال7:08:07
62.964 ریال7:07:19
62.935 ریال7:05:10
62.935 ریال7:05:09
62.9712 ریال7:01:15
62.964 ریال7:00:41
62.964 ریال7:00:40
62.9712 ریال6:59:06
62.964 ریال6:56:22
62.945 ریال6:53:06
62.9571 ریال6:50:10
62.9571 ریال6:50:10
62.9275 ریال6:49:19
62.9571 ریال6:44:07
62.965 ریال6:43:06
62.9275 ریال6:42:18
62.965 ریال6:41:07
62.94 ریال6:38:06
62.9665 ریال6:36:08
62.8894 ریال6:35:28
62.8894 ریال6:35:26
62.9555 ریال6:32:09
62.929 ریال6:29:07
62.8894 ریال6:28:26
62.945 ریال6:26:07
62.965 ریال6:23:06
62.9754 ریال6:22:07
62.8894 ریال6:21:23
62.9754 ریال6:20:10
62.9754 ریال6:20:09
62.9748 ریال6:17:06
62.8894 ریال6:15:08
62.8894 ریال6:15:07
62.8946 ریال6:14:21
62.885 ریال6:11:07
62.918 ریال6:08:08
62.8946 ریال6:07:18
62.945 ریال6:05:08
62.945 ریال6:05:07
62.8841 ریال6:02:10
62.8946 ریال5:50:09
62.8946 ریال5:50:08
62.9279 ریال5:49:19
62.8946 ریال5:43:07
62.9279 ریال5:42:20
62.8946 ریال5:41:07
62.9264 ریال5:38:06
62.9279 ریال5:36:07
62.9196 ریال5:35:26
62.9196 ریال5:35:26
62.9279 ریال5:29:06
62.9196 ریال5:28:19
62.8991 ریال5:26:05
62.9196 ریال5:15:07
62.9196 ریال5:15:07
62.9265 ریال4:50:04
62.9347 ریال4:49:17
62.9265 ریال4:44:06
62.9347 ریال3:50:09
62.9347 ریال3:50:08
62.9458 ریال3:49:17
62.9347 ریال3:43:07
62.9458 ریال3:42:17
62.9347 ریال3:38:06
62.9458 ریال3:36:06
62.9499 ریال3:35:21
62.9499 ریال3:35:20
62.9459 ریال3:32:07
62.9499 ریال3:17:06
62.9448 ریال3:15:06
62.9448 ریال3:15:05
62.9888 ریال3:11:06
63.0475 ریال3:08:06
62.9888 ریال2:59:06
63.0475 ریال2:57:06
62.9888 ریال2:53:05
63.0475 ریال2:50:08
63.0475 ریال2:50:07
62.989 ریال2:49:15
63.0475 ریال2:47:07
62.9888 ریال2:43:06
62.989 ریال2:42:16
62.9888 ریال2:38:06
63.0475 ریال2:35:26
63.0475 ریال2:35:25
63.005 ریال2:32:06
62.9998 ریال2:29:06
63.0475 ریال2:28:15
62.9893 ریال2:26:05
62.9998 ریال2:22:06
63.0475 ریال2:21:20
62.9998 ریال2:17:06
63.0475 ریال2:15:08
63.0475 ریال2:15:07
62.9998 ریال2:14:19
63.0049 ریال2:11:08
62.9998 ریال1:50:09
62.9998 ریال1:50:09
63.0475 ریال1:49:18
62.9998 ریال1:47:06
63.0475 ریال1:36:06
63.0055 ریال1:35:20
63.0055 ریال1:35:19
63.012 ریال1:32:12
62.9924 ریال1:29:06
63.0055 ریال1:28:17
63.0475 ریال1:23:06
62.9924 ریال1:22:06
63.0055 ریال1:21:22
62.9924 ریال1:20:05
63.0055 ریال1:17:06
63.0475 ریال1:15:08
63.0475 ریال1:15:07
63.0133 ریال1:14:18
62.9959 ریال1:11:07
63.0475 ریال1:08:06
63.0133 ریال1:07:18
63.0475 ریال1:05:07
63.0475 ریال1:05:06
63.0245 ریال1:02:08
63.0475 ریال1:01:11
63.0133 ریال1:00:36
63.0133 ریال1:00:22
63.0475 ریال0:59:06
63.0133 ریال0:50:10
63.0133 ریال0:50:09
63.0112 ریال0:49:18
63.0475 ریال0:47:05
63.0112 ریال0:44:05
63.0475 ریال0:43:05
63.0112 ریال0:42:17
63.0475 ریال0:41:06
63.0112 ریال0:38:06
63.0475 ریال0:36:06
62.9809 ریال0:35:24
62.9809 ریال0:35:23
63.0112 ریال0:32:09
63.035 ریال0:29:06
62.9809 ریال0:28:18
63.0457 ریال0:26:06
62.99 ریال0:23:09
62.9925 ریال0:22:06
62.9809 ریال0:21:18
62.9925 ریال0:20:09
62.9925 ریال0:20:08
62.9894 ریال0:17:07
62.96 ریال0:15:10
62.96 ریال0:15:09
62.9427 ریال0:14:21
62.96 ریال0:08:07
62.9427 ریال0:07:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات