شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:77.2625
  • بالاترین قیمت روز:78.872
  • پایین ترین قیمت روز:77.0668
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.81
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:77.5288
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:77.5625
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
77.2625 ریال12:22:04
77.485 ریال12:21:15
77.2066 ریال12:17:04
77.45 ریال12:15:05
77.45 ریال12:15:05
77.485 ریال12:14:13
77.45 ریال12:12:05
77.467 ریال12:08:05
77.485 ریال12:07:16
77.5564 ریال12:02:07
77.4945 ریال12:01:13
78.872 ریال12:00:29
78.872 ریال12:00:27
77.4945 ریال11:57:05
78.872 ریال11:56:14
77.466 ریال11:52:04
77.4006 ریال11:50:07
77.4006 ریال11:50:07
78.872 ریال11:49:14
77.4006 ریال11:47:05
77.0668 ریال11:43:05
78.872 ریال11:42:13
77.4585 ریال11:37:04
77.6055 ریال11:36:05
78.872 ریال11:35:13
78.872 ریال11:35:12
77.6055 ریال11:32:05
77.655 ریال11:29:05
78.872 ریال11:28:11
77.655 ریال11:27:04
77.6952 ریال11:22:04
78.872 ریال11:21:13
77.816 ریال11:17:04
77.9122 ریال11:15:05
77.9122 ریال11:15:05
78.872 ریال11:14:12
77.9122 ریال11:12:05
77.899 ریال11:08:05
78.872 ریال11:07:11
77.9025 ریال11:02:05
77.979 ریال11:01:06
78.872 ریال11:00:19
78.872 ریال11:00:17
77.979 ریال10:57:05
78.872 ریال10:56:11
77.945 ریال10:52:04
77.9976 ریال10:50:06
77.9976 ریال10:50:05
78.872 ریال10:49:10
77.9976 ریال10:47:04
78.1075 ریال10:43:05
78.0877 ریال10:42:12
77.8894 ریال10:37:04
77.9124 ریال10:36:05
78.0877 ریال10:35:14
78.0877 ریال10:35:13
77.9124 ریال10:32:05
77.9515 ریال10:29:04
78.0877 ریال10:28:12
77.9515 ریال10:27:04
77.7191 ریال10:22:04
77.8412 ریال10:21:14
77.678 ریال10:17:04
77.713 ریال10:15:06
77.713 ریال10:15:05
77.8412 ریال10:14:13
77.713 ریال10:12:05
77.692 ریال10:08:05
77.8412 ریال10:07:14
77.8413 ریال10:02:05
77.7919 ریال10:01:06
78.872 ریال10:00:24
78.872 ریال10:00:21
77.7919 ریال9:57:05
78.872 ریال9:56:13
77.7897 ریال9:52:05
77.7373 ریال9:50:06
77.7373 ریال9:50:06
78.872 ریال9:49:12
77.7373 ریال9:47:05
77.7127 ریال9:43:05
77.5671 ریال9:42:13
77.6785 ریال9:37:04
77.6852 ریال9:36:05
77.5671 ریال9:35:13
77.5671 ریال9:35:12
77.6852 ریال9:32:05
77.5687 ریال9:29:04
77.5671 ریال9:28:13
77.5687 ریال9:27:05
77.568 ریال9:22:05
78.872 ریال9:21:15
77.5638 ریال9:17:04
77.5575 ریال9:15:05
77.5575 ریال9:15:05
78.872 ریال9:14:12
77.5575 ریال9:12:05
77.5583 ریال9:08:05
78.872 ریال9:07:13
77.561 ریال9:01:06
77.514 ریال9:00:19
77.514 ریال9:00:19
77.561 ریال8:57:05
77.514 ریال8:56:13
77.5176 ریال8:52:05
77.5535 ریال8:50:07
77.5535 ریال8:50:06
77.514 ریال8:49:12
77.5535 ریال8:47:05
77.5142 ریال8:43:05
78.872 ریال8:42:13
77.5136 ریال8:37:05
77.489 ریال8:36:05
78.872 ریال8:35:12
78.872 ریال8:35:12
77.489 ریال8:32:05
77.5156 ریال8:29:06
78.872 ریال8:28:12
77.5156 ریال8:27:05
77.5158 ریال8:22:06
77.485 ریال8:21:14
77.5207 ریال8:17:06
77.5258 ریال8:15:07
77.5258 ریال8:15:06
77.485 ریال8:14:14
77.5258 ریال8:12:05
77.509 ریال8:08:06
77.485 ریال8:07:15
77.489 ریال8:02:06
77.487 ریال8:01:09
78.872 ریال8:00:23
78.872 ریال8:00:22
77.487 ریال7:57:06
78.872 ریال7:56:13
77.469 ریال7:52:05
77.396 ریال7:50:07
77.396 ریال7:50:06
78.872 ریال7:49:12
77.396 ریال7:47:05
77.3957 ریال7:43:06
78.872 ریال7:42:23
77.488 ریال7:37:06
77.3687 ریال7:36:07
78.872 ریال7:35:14
78.872 ریال7:35:13
77.3687 ریال7:32:05
77.3688 ریال7:29:05
78.872 ریال7:28:12
77.3688 ریال7:27:06
77.369 ریال7:22:07
78.872 ریال7:21:14
77.373 ریال7:17:06
77.465 ریال7:15:06
77.465 ریال7:15:06
78.872 ریال7:14:11
77.465 ریال7:12:05
77.48 ریال7:08:06
78.872 ریال7:07:12
77.4788 ریال7:02:05
77.3957 ریال7:01:07
78.872 ریال7:00:21
78.872 ریال7:00:20
77.3957 ریال6:57:06
78.872 ریال6:56:13
77.488 ریال6:52:05
77.4798 ریال6:50:07
77.4798 ریال6:50:07
77.5504 ریال6:49:12
77.4798 ریال6:47:05
77.488 ریال6:43:05
77.5504 ریال6:42:13
77.394 ریال6:37:05
77.47 ریال6:36:06
77.5504 ریال6:35:13
77.5504 ریال6:35:12
77.47 ریال6:32:05
77.538 ریال6:29:05
77.5504 ریال6:28:11
77.538 ریال6:27:04
77.531 ریال6:22:05
77.5442 ریال6:21:18
77.452 ریال6:17:05
77.5241 ریال6:15:05
77.5241 ریال6:15:05
77.5442 ریال6:14:13
77.5241 ریال6:12:04
77.5448 ریال6:08:04
77.5442 ریال6:07:14
77.5449 ریال6:02:08
77.5453 ریال6:01:08
77.4334 ریال6:00:23
77.4334 ریال6:00:21
77.5453 ریال5:57:06
77.4334 ریال5:56:11
77.546 ریال5:52:04
77.554 ریال5:50:06
77.554 ریال5:50:05
77.4334 ریال5:49:10
77.554 ریال5:47:04
77.501 ریال5:43:05
77.4334 ریال5:42:11
77.474 ریال5:37:04
77.5165 ریال5:36:05
77.4334 ریال5:35:11
77.4334 ریال5:35:10
77.5165 ریال5:32:05
77.44 ریال5:29:04
78.872 ریال5:28:10
77.44 ریال5:27:04
77.4431 ریال5:22:05
78.872 ریال5:21:11
77.4297 ریال5:17:04
77.4704 ریال5:15:05
77.4704 ریال5:15:04
78.872 ریال5:14:10
77.4704 ریال5:12:04
77.4706 ریال5:08:05
78.872 ریال5:07:06
77.4706 ریال5:02:05
77.4707 ریال5:01:05
78.872 ریال5:00:11
78.872 ریال5:00:10
77.4707 ریال4:57:04
78.872 ریال4:56:08
77.47 ریال4:52:04
77.3304 ریال4:50:05
77.3304 ریال4:50:05
78.872 ریال4:49:06
77.3304 ریال4:47:04
77.3286 ریال4:43:05
78.872 ریال4:42:07
77.3292 ریال4:37:04
77.3125 ریال4:36:04
78.872 ریال4:35:08
78.872 ریال4:35:07
77.3125 ریال4:32:05
77.313 ریال4:29:05
77.3125 ریال4:28:12
77.313 ریال4:27:04
77.3124 ریال4:22:04
78.872 ریال4:21:08
77.3126 ریال4:17:04
77.26 ریال4:15:05
77.26 ریال4:15:04
78.872 ریال4:14:07
77.26 ریال4:08:05
78.872 ریال4:07:08
77.2611 ریال4:02:04
77.261 ریال4:01:06
78.872 ریال4:00:14
78.872 ریال4:00:14
77.261 ریال3:57:05
78.872 ریال3:56:07
77.261 ریال3:52:04
77.2617 ریال3:50:05
77.2617 ریال3:50:05
77.2618 ریال3:49:11
77.2617 ریال3:47:04
77.2616 ریال3:43:04
77.216 ریال3:42:12
77.262 ریال3:37:03
77.2666 ریال3:36:05
77.216 ریال3:35:12
77.216 ریال3:35:12
77.2666 ریال3:32:04
77.2661 ریال3:29:05
77.216 ریال3:28:11
77.2661 ریال3:27:04
77.215 ریال3:22:04
78.872 ریال3:21:12
77.216 ریال3:15:05
77.216 ریال3:15:05
78.872 ریال3:14:11
77.216 ریال3:12:04
77.207 ریال3:08:04
78.872 ریال3:07:11
77.196 ریال3:01:06
77.204 ریال3:00:18
77.204 ریال3:00:18
77.196 ریال2:57:05
77.204 ریال2:56:12
77.264 ریال2:50:06
77.264 ریال2:50:06
77.204 ریال2:49:13
77.264 ریال2:47:04
77.204 ریال2:43:05
77.366 ریال2:42:13
77.226 ریال2:37:05
77.245 ریال2:36:05
77.366 ریال2:35:14
77.366 ریال2:35:14
77.245 ریال2:32:04
77.276 ریال2:29:04
77.366 ریال2:28:12
77.276 ریال2:27:04
77.245 ریال2:22:04
77.355 ریال2:21:14
77.35 ریال2:15:04
77.35 ریال2:15:04
77.355 ریال2:14:13
77.35 ریال2:12:04
77.367 ریال2:08:04
77.355 ریال2:07:14
77.45 ریال2:01:07
77.355 ریال2:00:22
77.355 ریال2:00:22
77.45 ریال1:57:04
78.872 ریال1:56:13
77.45 ریال1:52:04
77.3322 ریال1:50:05
77.3322 ریال1:50:05
78.872 ریال1:49:12
77.3322 ریال1:47:04
77.49 ریال1:43:04
78.872 ریال1:42:11
77.3737 ریال1:36:04
78.872 ریال1:35:11
78.872 ریال1:35:10
77.3737 ریال1:32:04
77.347 ریال1:29:04
78.872 ریال1:28:11
77.347 ریال1:27:04
77.3672 ریال1:22:05
78.872 ریال1:21:11
77.259 ریال1:17:04
77.27 ریال1:15:05
77.27 ریال1:15:04
78.872 ریال1:14:11
77.27 ریال1:12:04
77.2488 ریال1:08:04
77.4373 ریال1:07:09
77.3136 ریال1:02:05
77.3159 ریال1:01:06
77.4373 ریال1:00:14
77.4373 ریال1:00:13
77.3159 ریال0:57:05
77.4373 ریال0:56:10
77.318 ریال0:52:04
77.3425 ریال0:50:05
77.3425 ریال0:50:05
78.872 ریال0:49:10
77.3425 ریال0:47:04
77.394 ریال0:43:04
78.872 ریال0:42:09
77.4077 ریال0:37:04
77.5115 ریال0:36:05
78.872 ریال0:35:10
78.872 ریال0:35:10
77.5115 ریال0:32:04
77.5976 ریال0:29:04
78.872 ریال0:28:09
77.5976 ریال0:27:04
77.5586 ریال0:22:04
78.872 ریال0:21:12
77.5626 ریال0:17:04
77.6025 ریال0:15:04
77.6025 ریال0:15:04
78.872 ریال0:14:11
77.6025 ریال0:12:04
77.575 ریال0:08:05
78.872 ریال0:07:10
77.5288 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی