شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:4.3397
  • بالاترین قیمت روز:4.3405
  • پایین ترین قیمت روز:4.3366
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3432
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:4.337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.3397 ریال1:29:05
4.339 ریال1:28:16
4.3397 ریال1:26:06
4.339 ریال1:23:05
4.3394 ریال1:22:06
4.339 ریال1:21:19
4.3394 ریال1:20:07
4.3394 ریال1:20:06
4.339 ریال1:15:07
4.339 ریال1:15:06
4.3397 ریال1:07:16
4.3405 ریال1:05:06
4.3405 ریال1:05:06
4.3397 ریال0:59:04
4.3405 ریال0:57:06
4.3397 ریال0:56:17
4.3396 ریال0:53:04
4.3401 ریال0:47:04
4.3386 ریال0:44:05
4.3391 ریال0:43:05
4.3401 ریال0:42:17
4.3391 ریال0:41:05
4.3401 ریال0:38:04
4.3404 ریال0:36:05
4.3371 ریال0:35:19
4.3371 ریال0:35:19
4.3397 ریال0:32:06
4.3391 ریال0:29:06
4.3371 ریال0:28:18
4.3383 ریال0:23:06
4.3366 ریال0:22:07
4.3371 ریال0:21:20
4.3366 ریال0:20:08
4.3366 ریال0:20:07
4.3378 ریال0:17:06
4.338 ریال0:15:08
4.338 ریال0:15:07
4.3381 ریال0:14:17
4.3367 ریال0:11:09
4.3374 ریال0:08:06
4.3381 ریال0:07:25
4.3455 ریال18:00:33
4.3452 ریال17:58:14
4.3291 ریال17:57:43
4.3441 ریال17:54:01
4.3449 ریال17:52:21
4.3449 ریال17:52:19
4.3291 ریال17:51:00
4.3443 ریال17:48:19
4.3437 ریال17:45:12
4.3458 ریال17:44:12
4.343 ریال17:43:36
4.3458 ریال17:42:30
4.3443 ریال17:39:09
4.3451 ریال17:37:30
4.343 ریال17:33:47
4.3432 ریال17:30:08
4.343 ریال17:29:44
4.3421 ریال17:27:36
4.3438 ریال17:24:15
4.3437 ریال17:23:31
4.343 ریال17:22:59
4.3437 ریال17:21:47
4.3437 ریال17:21:47
4.3434 ریال17:17:34
4.3438 ریال17:15:29
4.3438 ریال17:15:27
4.345 ریال17:14:35
4.3435 ریال17:11:29
4.3443 ریال17:08:24
4.345 ریال17:07:44
4.3449 ریال17:05:35
4.3449 ریال17:05:34
4.3422 ریال17:02:49
4.345 ریال17:01:47
4.345 ریال17:01:42
4.3441 ریال16:59:21
4.3448 ریال16:57:26
4.345 ریال16:57:00
4.3449 ریال16:53:27
4.3454 ریال16:50:42
4.3454 ریال16:50:39
4.3452 ریال16:49:58
4.3462 ریال16:47:30
4.3451 ریال16:44:23
4.3453 ریال16:43:18
4.3452 ریال16:42:45
4.3453 ریال16:36:24
4.3455 ریال16:35:56
4.3455 ریال16:35:56
4.3446 ریال16:32:37
4.3455 ریال16:28:37
4.3438 ریال16:26:21
4.3426 ریال16:23:19
4.3434 ریال16:22:21
4.3455 ریال16:21:40
4.3434 ریال16:20:38
4.3434 ریال16:20:35
4.3444 ریال16:17:24
4.3438 ریال16:15:27
4.3438 ریال16:15:26
4.3456 ریال16:14:34
4.3457 ریال16:11:25
4.3439 ریال16:08:28
4.3456 ریال16:07:37
4.3439 ریال16:05:23
4.3439 ریال16:05:22
4.3461 ریال16:02:33
4.3452 ریال16:01:35
4.3456 ریال16:01:23
4.3456 ریال16:01:20
4.3452 ریال15:59:19
4.3446 ریال15:57:20
4.3456 ریال15:56:35
4.3435 ریال15:53:19
4.3466 ریال15:50:39
4.3466 ریال15:50:38
4.3435 ریال15:49:34
4.3453 ریال15:47:23
4.3449 ریال15:44:27
4.3432 ریال15:43:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات