شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:4.1564
  • بالاترین قیمت روز:4.1937
  • پایین ترین قیمت روز:4.1495
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:4.1687
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0123

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1564 ریال19:36:26
4.1552 ریال19:35:34
4.1552 ریال19:35:33
4.1511 ریال19:31:30
4.1577 ریال19:29:26
4.1552 ریال19:28:31
4.1577 ریال19:26:24
4.1549 ریال19:22:24
4.1611 ریال19:21:32
4.1596 ریال19:16:26
4.1625 ریال19:15:28
4.1625 ریال19:15:26
4.1549 ریال19:14:30
4.1625 ریال19:11:27
4.154 ریال19:06:24
4.1545 ریال19:01:36
4.1522 ریال19:00:56
4.1522 ریال19:00:55
4.1545 ریال18:57:23
4.1522 ریال18:56:30
4.1533 ریال18:51:27
4.1519 ریال18:50:30
4.1519 ریال18:50:29
4.1563 ریال18:49:29
4.1519 ریال18:46:25
4.157 ریال18:43:23
4.1569 ریال18:42:35
4.157 ریال18:41:27
4.1536 ریال18:36:25
4.1524 ریال18:35:37
4.1524 ریال18:35:35
4.1532 ریال18:31:34
4.1515 ریال18:29:24
4.1495 ریال18:28:29
4.1515 ریال18:26:25
4.1495 ریال18:22:24
4.1539 ریال18:21:33
4.1532 ریال18:16:25
4.1549 ریال18:15:28
4.1549 ریال18:15:27
4.1574 ریال18:14:30
4.1549 ریال18:11:31
4.1568 ریال18:08:30
4.1551 ریال18:07:36
4.1568 ریال18:06:30
4.1552 ریال18:01:42
4.1585 ریال18:01:14
4.1585 ریال18:01:09
4.152 ریال17:57:24
4.1691 ریال17:56:32
4.164 ریال17:51:29
4.1654 ریال17:50:31
4.1654 ریال17:50:30
4.1727 ریال17:49:34
4.1654 ریال17:46:29
4.1705 ریال17:43:25
4.1755 ریال17:42:32
4.1705 ریال17:41:33
4.1791 ریال17:36:30
4.1744 ریال17:35:40
4.1744 ریال17:35:39
4.1758 ریال17:31:31
4.1796 ریال17:29:23
4.1819 ریال17:28:31
4.1796 ریال17:26:24
4.1823 ریال17:22:24
4.1872 ریال17:21:41
4.1882 ریال17:16:27
4.1887 ریال17:15:30
4.1887 ریال17:15:29
4.1872 ریال17:14:35
4.1887 ریال17:11:26
4.1844 ریال17:08:24
4.1872 ریال17:07:36
4.1844 ریال17:06:30
4.1852 ریال17:01:42
4.192 ریال17:01:15
4.192 ریال17:01:14
4.1894 ریال16:57:26
4.192 ریال16:56:35
4.1937 ریال16:51:27
4.1936 ریال16:50:34
4.1936 ریال16:50:34
4.192 ریال16:49:35
4.1936 ریال16:46:25
4.1927 ریال16:43:24
4.192 ریال16:42:35
4.1927 ریال16:41:26
4.1921 ریال16:36:26
4.1896 ریال16:35:39
4.1896 ریال16:35:37
4.1909 ریال16:31:31
4.1906 ریال16:29:25
4.1896 ریال16:28:35
4.1906 ریال16:26:27
4.1903 ریال16:22:23
4.1882 ریال16:21:36
4.1928 ریال16:16:26
4.1914 ریال16:15:31
4.1914 ریال16:15:30
4.1882 ریال16:14:36
4.1914 ریال16:11:28
4.1888 ریال16:08:26
4.1882 ریال16:07:39
4.1888 ریال16:06:30
4.1884 ریال16:01:37
4.1837 ریال16:01:06
4.1837 ریال16:01:03
4.1875 ریال15:57:24
4.1837 ریال15:56:37
4.1874 ریال15:51:29
4.1847 ریال15:50:32
4.1847 ریال15:50:30
4.1837 ریال15:49:34
4.1847 ریال15:46:26
4.1854 ریال15:43:24
4.1837 ریال15:42:34
4.1854 ریال15:41:27
4.1857 ریال15:36:28
4.1848 ریال15:31:31
4.1853 ریال15:26:26
4.1835 ریال15:21:39
4.1817 ریال15:16:27
4.1803 ریال15:11:28
4.1806 ریال15:06:30
4.1798 ریال15:01:42
4.1777 ریال14:56:50
4.1758 ریال14:51:37
4.1795 ریال14:46:37
4.1789 ریال14:41:36
4.1742 ریال14:36:37
4.1738 ریال14:31:36
4.1789 ریال14:26:31
4.1794 ریال14:21:44
4.1803 ریال14:16:31
4.1766 ریال14:11:42
4.1765 ریال14:06:37
4.178 ریال14:01:46
4.1781 ریال13:56:36
4.1763 ریال13:51:31
4.1769 ریال13:46:28
4.1738 ریال13:43:28
4.1713 ریال13:42:37
4.1738 ریال13:41:29
4.1694 ریال13:36:33
4.1713 ریال13:35:43
4.1713 ریال13:35:41
4.172 ریال13:31:34
4.1731 ریال13:29:27
4.1713 ریال13:28:34
4.1731 ریال13:26:30
4.1714 ریال13:22:27
4.1713 ریال13:21:40
4.1724 ریال13:16:27
4.1713 ریال13:11:30
4.1726 ریال13:06:29
4.1703 ریال13:01:35
4.1681 ریال12:56:32
4.1717 ریال12:51:31
4.1698 ریال12:46:26
4.168 ریال12:41:26
4.163 ریال12:36:26
4.1614 ریال12:26:25
4.1711 ریال12:21:36
4.1687 ریال12:16:22
4.1711 ریال12:11:30
4.1669 ریال12:06:28
4.1596 ریال12:01:37
4.1647 ریال11:56:34
4.1609 ریال11:51:27
4.1575 ریال11:46:23
4.1585 ریال11:41:26
4.1702 ریال11:31:26
4.1717 ریال11:26:05
4.1729 ریال11:22:05
4.1746 ریال11:16:05
4.1754 ریال11:15:06
4.1754 ریال11:15:06
4.1746 ریال11:14:12
4.1754 ریال11:11:05
4.1767 ریال11:08:04
4.1746 ریال11:07:13
4.1767 ریال11:06:05
4.1741 ریال11:01:05
4.1746 ریال11:00:18
4.1746 ریال11:00:17
4.1772 ریال10:57:04
4.175 ریال10:56:13
4.176 ریال10:51:04
4.1738 ریال10:50:04
4.1738 ریال10:50:04
4.175 ریال10:49:14
4.1738 ریال10:46:05
4.1759 ریال10:43:04
4.175 ریال10:42:12
4.1759 ریال10:41:05
4.172 ریال10:36:05
4.1655 ریال10:31:05
4.1656 ریال10:26:04
4.1635 ریال10:21:14
4.1629 ریال10:16:04
4.1628 ریال10:15:05
4.1628 ریال10:15:04
4.1637 ریال10:14:12
4.1628 ریال10:11:05
4.1633 ریال10:08:04
4.1637 ریال10:07:13
4.1633 ریال10:06:04
4.164 ریال10:01:05
4.1637 ریال10:00:21
4.1637 ریال10:00:20
4.1629 ریال9:57:04
4.1634 ریال9:56:14
4.1636 ریال9:51:04
4.1639 ریال9:50:05
4.1639 ریال9:50:05
4.1634 ریال9:49:12
4.1639 ریال9:46:04
4.1632 ریال9:43:04
4.1634 ریال9:42:12
4.1632 ریال9:41:05
4.1638 ریال9:36:04
4.1625 ریال9:31:05
4.1639 ریال9:29:04
4.1625 ریال9:28:12
4.1639 ریال9:26:04
4.164 ریال9:22:04
4.1625 ریال9:21:13
4.1624 ریال9:16:04
4.1635 ریال9:15:05
4.1635 ریال9:15:04
4.1619 ریال9:14:12
4.1635 ریال9:11:04
4.1608 ریال9:08:04
4.1619 ریال9:07:11
4.1608 ریال9:06:04
4.1617 ریال9:01:05
4.1613 ریال9:00:17
4.1619 ریال8:57:04
4.1613 ریال8:56:12
4.1619 ریال8:51:04
4.1616 ریال8:50:05
4.1616 ریال8:50:04
4.1613 ریال8:49:11
4.1616 ریال8:46:04
4.1608 ریال8:43:04
4.1613 ریال8:42:12
4.1608 ریال8:41:04
4.1615 ریال8:36:04
4.1624 ریال8:35:12
4.1624 ریال8:35:11
4.1625 ریال8:31:05
4.1623 ریال8:29:04
4.1624 ریال8:28:11
4.1623 ریال8:26:04
4.1628 ریال8:22:04
4.1624 ریال8:21:12
4.1626 ریال8:16:04
4.1632 ریال8:11:04
4.1639 ریال8:08:04
4.1632 ریال8:07:13
4.1639 ریال8:06:04
4.1628 ریال8:01:07
4.1667 ریال8:00:19
4.1667 ریال8:00:17
4.1639 ریال7:57:04
4.1667 ریال7:56:11
4.1664 ریال7:51:04
4.1672 ریال7:50:05
4.1672 ریال7:50:04
4.1667 ریال7:49:12
4.1672 ریال7:41:05
4.1684 ریال7:36:04
4.1661 ریال7:31:05
4.1673 ریال7:26:05
4.1681 ریال7:21:12
4.1679 ریال7:16:04
4.1667 ریال7:11:05
4.1664 ریال7:08:04
4.1671 ریال7:07:13
4.1664 ریال7:06:05
4.166 ریال7:01:06
4.1671 ریال7:00:19
4.1671 ریال7:00:17
4.1656 ریال6:57:04
4.1671 ریال6:56:12
4.1673 ریال6:51:04
4.167 ریال6:50:05
4.167 ریال6:50:04
4.1671 ریال6:49:12
4.167 ریال6:46:04
4.1685 ریال6:41:05
4.1676 ریال6:36:04
4.1671 ریال6:31:05
4.1657 ریال6:26:04
4.1665 ریال6:21:16
4.1678 ریال6:16:04
4.1658 ریال6:11:04
4.1629 ریال6:06:05
4.1631 ریال6:01:07
4.1609 ریال6:00:21
4.1609 ریال6:00:20
4.1617 ریال5:57:04
4.1609 ریال5:56:12
4.1614 ریال5:51:04
4.1631 ریال5:50:05
4.1631 ریال5:50:05
4.1609 ریال5:49:12
4.1631 ریال5:46:04
4.1609 ریال5:41:04
4.1583 ریال5:36:04
4.1617 ریال5:31:05
4.1594 ریال5:26:04
4.1603 ریال5:21:12
4.1617 ریال5:16:04
4.163 ریال5:11:04
4.1623 ریال5:06:04
4.1656 ریال5:01:05
4.1653 ریال5:00:17
4.1653 ریال5:00:16
4.1647 ریال4:57:04
4.1653 ریال4:56:12
4.1644 ریال4:51:04
4.1656 ریال4:50:04
4.1656 ریال4:50:04
4.1653 ریال4:49:11
4.1656 ریال4:46:04
4.1652 ریال4:43:04
4.1653 ریال4:42:12
4.1652 ریال4:41:04
4.1654 ریال4:36:04
4.1649 ریال4:35:12
4.1649 ریال4:35:11
4.1669 ریال4:31:04
4.165 ریال4:26:04
4.1648 ریال4:21:08
4.1661 ریال4:16:04
4.1657 ریال4:11:04
4.1651 ریال4:06:04
4.1654 ریال4:01:05
4.1651 ریال3:56:07
4.1648 ریال3:46:04
4.1658 ریال3:41:04
4.165 ریال3:36:04
4.1664 ریال3:35:10
4.1664 ریال3:35:10
4.1641 ریال3:31:05
4.1665 ریال3:26:04
4.164 ریال3:21:10
4.1631 ریال3:16:03
4.1618 ریال3:11:04
4.1631 ریال3:08:03
4.1723 ریال3:07:11
4.1631 ریال3:06:04
4.1697 ریال3:01:05
4.1723 ریال3:00:17
4.1723 ریال3:00:16
4.1707 ریال2:57:04
4.1723 ریال2:56:12
4.1699 ریال2:51:05
4.1722 ریال2:50:05
4.1722 ریال2:50:05
4.1723 ریال2:49:12
4.1722 ریال2:43:04
4.1723 ریال2:42:12
4.1722 ریال2:41:05
4.1729 ریال2:36:05
4.1702 ریال2:35:12
4.1702 ریال2:35:12
4.1708 ریال2:31:05
4.1709 ریال2:29:04
4.1702 ریال2:28:12
4.1709 ریال2:26:04
4.1702 ریال2:22:04
4.1714 ریال2:21:12
4.1704 ریال2:16:04
4.1712 ریال2:15:04
4.1712 ریال2:15:04
4.1714 ریال2:14:11
4.1712 ریال2:11:04
4.1716 ریال2:08:04
4.1714 ریال2:07:13
4.1716 ریال2:06:04
4.1715 ریال2:01:07
4.1713 ریال1:56:11
4.171 ریال1:51:04
4.1701 ریال1:46:04
4.1702 ریال1:41:05
4.1708 ریال1:36:04
4.1698 ریال1:35:11
4.1698 ریال1:35:11
4.1701 ریال1:31:04
4.1676 ریال1:29:04
4.1698 ریال1:28:11
4.1676 ریال1:26:04
4.1668 ریال1:21:11
4.1712 ریال1:16:04
4.1729 ریال1:11:04
4.175 ریال1:08:04
4.1743 ریال1:07:11
4.175 ریال1:06:04
4.1738 ریال1:01:04
4.1743 ریال1:00:16
4.1743 ریال1:00:16
4.1749 ریال0:57:04
4.1743 ریال0:56:12
4.1749 ریال0:51:04
4.1743 ریال0:43:04
4.1732 ریال0:42:11
4.1743 ریال0:41:04
4.1742 ریال0:36:04
4.1732 ریال0:35:12
4.1732 ریال0:35:11
4.1743 ریال0:31:04
4.1734 ریال0:29:04
4.1732 ریال0:28:11
4.1734 ریال0:26:04
4.1716 ریال0:21:10
4.1738 ریال0:16:04
4.1728 ریال0:11:04
4.1702 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی