شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.8589
  • بالاترین قیمت روز:3.8643
  • پایین ترین قیمت روز:3.8589
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8606
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3.8589
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8589 ریال2:50:07
3.8589 ریال2:50:06
3.8643 ریال2:49:16
3.8589 ریال2:43:05
3.8643 ریال2:42:20
3.8589 ریال2:36:06
3.8643 ریال2:35:23
3.8643 ریال2:35:22
3.8589 ریال2:29:06
3.8643 ریال2:28:15
3.8589 ریال2:22:05
3.8643 ریال2:21:19
3.8589 ریال2:15:06
3.8643 ریال2:14:15
3.8589 ریال2:08:06
3.8643 ریال2:07:18
3.8589 ریال2:01:10
3.8643 ریال2:00:37
3.8643 ریال2:00:36
3.8589 ریال1:57:06
3.8643 ریال1:56:16
3.8589 ریال1:50:08
3.8589 ریال1:50:07
3.8643 ریال1:49:16
3.8589 ریال1:43:06
3.8643 ریال1:42:20
3.8589 ریال1:36:06
3.8625 ریال1:35:20
3.8625 ریال1:35:18
3.8589 ریال1:29:06
3.8625 ریال1:28:15
3.8589 ریال1:22:04
3.8625 ریال1:21:17
3.8589 ریال1:15:06
3.8589 ریال1:15:06
3.8619 ریال1:14:17
3.8589 ریال1:08:05
3.8619 ریال1:07:15
3.8589 ریال1:01:08
3.8619 ریال1:00:31
3.8619 ریال1:00:22
3.8589 ریال0:57:06
3.8619 ریال0:56:16
3.8589 ریال0:50:08
3.8589 ریال0:50:07
3.8616 ریال0:49:16
3.8589 ریال0:43:05
3.8616 ریال0:42:15
3.8589 ریال0:36:06
3.8633 ریال0:35:17
3.8633 ریال0:35:17
3.8589 ریال0:29:05
3.8633 ریال0:28:16
3.8589 ریال0:22:05
3.8633 ریال0:21:16
3.8589 ریال0:15:05
3.8589 ریال0:15:05
3.8606 ریال0:14:16
3.8589 ریال0:08:05
3.8606 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات