شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:4.2066
  • بالاترین قیمت روز:4.2216
  • پایین ترین قیمت روز:4.1759
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.2171
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:4.2176
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2066 ریال3:02:04
4.2093 ریال3:01:05
4.2086 ریال3:00:18
4.2086 ریال3:00:17
4.2093 ریال2:57:04
4.2086 ریال2:56:12
4.2095 ریال2:52:04
4.2161 ریال2:50:05
4.2161 ریال2:50:05
4.2086 ریال2:49:13
4.2161 ریال2:47:04
4.2097 ریال2:43:05
4.2187 ریال2:42:13
4.2181 ریال2:37:05
4.2195 ریال2:36:04
4.2187 ریال2:35:14
4.2187 ریال2:35:14
4.2195 ریال2:32:04
4.218 ریال2:29:04
4.2187 ریال2:28:12
4.218 ریال2:27:04
4.2196 ریال2:22:04
4.2159 ریال2:21:13
4.2216 ریال2:17:04
4.2199 ریال2:15:04
4.2199 ریال2:15:04
4.2159 ریال2:14:13
4.2199 ریال2:12:04
4.2173 ریال2:08:04
4.2159 ریال2:07:14
4.2181 ریال2:01:07
4.2159 ریال2:00:22
4.2159 ریال2:00:21
4.2181 ریال1:57:04
4.1759 ریال1:56:12
4.2179 ریال1:52:04
4.2187 ریال1:50:05
4.2187 ریال1:50:05
4.1759 ریال1:49:12
4.2187 ریال1:47:04
4.2108 ریال1:43:04
4.2149 ریال1:42:11
4.2115 ریال1:37:04
4.2117 ریال1:36:04
4.2149 ریال1:35:11
4.2149 ریال1:35:10
4.2117 ریال1:32:03
4.2169 ریال1:29:04
4.2149 ریال1:28:10
4.2169 ریال1:27:04
4.2134 ریال1:22:04
4.1759 ریال1:21:11
4.2133 ریال1:17:03
4.2119 ریال1:15:05
4.2119 ریال1:15:04
4.1759 ریال1:14:11
4.2119 ریال1:12:04
4.2103 ریال1:08:04
4.216 ریال1:07:09
4.2118 ریال1:02:05
4.2116 ریال1:01:06
4.216 ریال1:00:14
4.216 ریال1:00:12
4.2116 ریال0:57:04
4.216 ریال0:56:10
4.2109 ریال0:52:04
4.2137 ریال0:50:05
4.2137 ریال0:50:04
4.214 ریال0:49:09
4.2137 ریال0:47:03
4.2138 ریال0:43:04
4.214 ریال0:37:04
4.2161 ریال0:36:04
4.214 ریال0:35:09
4.214 ریال0:35:09
4.2161 ریال0:32:04
4.2134 ریال0:29:04
4.214 ریال0:28:09
4.2134 ریال0:27:03
4.2141 ریال0:22:04
4.2174 ریال0:21:12
4.2159 ریال0:17:03
4.2162 ریال0:15:04
4.2162 ریال0:15:03
4.2174 ریال0:14:11
4.2162 ریال0:12:03
4.2169 ریال0:08:05
4.1759 ریال0:07:09
4.2171 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی