iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:50.68
  • بالاترین قیمت روز:50.691
  • پایین ترین قیمت روز:50.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.54
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۲۹
  • نرخ روز گذشته:50.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.12

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.68 ریال15:36:29
50.54 ریال15:35:50
50.54 ریال15:35:50
50.68 ریال15:29:25
50.54 ریال15:28:32
50.66 ریال15:22:23
50.54 ریال15:21:41
50.66 ریال15:15:22
50.66 ریال15:15:20
50.54 ریال15:14:30
50.66 ریال15:08:22
50.54 ریال15:07:41
50.66 ریال15:02:40
50.54 ریال15:01:35
50.54 ریال15:01:32
50.66 ریال14:57:18
50.54 ریال14:56:37
50.66 ریال14:50:34
50.66 ریال14:50:33
50.54 ریال14:49:28
50.66 ریال14:43:17
50.54 ریال14:42:33
50.66 ریال14:40:26
50.66 ریال14:40:25
50.661 ریال14:37:25
50.649 ریال14:36:36
50.54 ریال14:35:53
50.54 ریال14:35:52
50.649 ریال14:30:32
50.635 ریال14:29:23
50.54 ریال14:28:31
50.635 ریال14:22:28
50.54 ریال14:21:39
50.635 ریال14:19:18
50.64 ریال14:16:22
50.63 ریال14:15:29
50.63 ریال14:15:29
50.54 ریال14:14:37
50.63 ریال14:13:22
50.66 ریال14:08:22
50.54 ریال14:07:32
50.645 ریال14:01:40
50.54 ریال14:01:27
50.54 ریال14:01:27
50.66 ریال13:57:22
50.54 ریال13:56:41
50.66 ریال13:55:26
50.66 ریال13:55:24
50.625 ریال13:52:21
50.626 ریال13:50:28
50.626 ریال13:50:28
50.54 ریال13:49:32
50.655 ریال13:43:18
50.54 ریال13:42:46
50.655 ریال13:36:26
50.54 ریال13:35:47
50.54 ریال13:35:46
50.655 ریال13:34:14
50.68 ریال13:31:18
50.655 ریال13:29:11
50.54 ریال13:28:29
50.655 ریال13:25:15
50.655 ریال13:25:13
50.641 ریال13:22:15
50.54 ریال13:21:31
50.666 ریال13:16:17
50.671 ریال13:15:33
50.671 ریال13:15:31
50.54 ریال13:14:33
50.671 ریال13:10:17
50.671 ریال13:10:14
50.679 ریال13:08:17
50.54 ریال13:07:28
50.673 ریال13:04:17
50.66 ریال13:02:31
50.54 ریال13:01:55
50.54 ریال13:01:47
50.66 ریال12:58:13
50.686 ریال12:57:17
50.54 ریال12:56:36
50.686 ریال12:55:07
50.686 ریال12:55:06
50.69 ریال12:52:14
50.691 ریال12:50:31
50.691 ریال12:50:27
50.54 ریال12:49:25
50.69 ریال12:43:12
50.54 ریال12:42:32
50.654 ریال12:40:19
50.654 ریال12:40:17
50.651 ریال12:37:17
50.65 ریال12:36:29
50.54 ریال12:35:49
50.54 ریال12:35:48
50.65 ریال12:34:14
50.68 ریال12:31:39
50.69 ریال12:29:26
50.54 ریال12:28:42
50.69 ریال12:22:39
50.54 ریال12:21:49
50.69 ریال12:15:41
50.69 ریال12:15:39
50.54 ریال12:14:32
50.69 ریال12:08:37
50.54 ریال12:07:51
50.69 ریال12:03:17
50.54 ریال12:02:25
50.54 ریال12:02:18
50.69 ریال11:58:18
50.65 ریال11:57:35
50.54 ریال11:57:01
50.65 ریال11:55:22
50.65 ریال11:55:19
50.64 ریال11:50:37
50.64 ریال11:50:34
50.54 ریال11:49:30
50.67 ریال11:43:24
50.54 ریال11:42:48
50.67 ریال11:40:23
50.67 ریال11:40:21
50.625 ریال11:36:31
50.54 ریال11:35:52
50.54 ریال11:35:50
50.625 ریال11:34:17
50.662 ریال11:31:30
50.67 ریال11:29:22
50.54 ریال11:28:41
50.63 ریال11:25:22
50.63 ریال11:25:20
50.645 ریال11:22:35
50.54 ریال11:21:44
50.645 ریال11:19:20
50.65 ریال11:16:27
50.615 ریال11:15:31
50.615 ریال11:15:31
50.54 ریال11:14:35
50.615 ریال11:13:16
50.6 ریال11:10:22
50.6 ریال11:10:19
50.643 ریال11:08:25
50.54 ریال11:07:30
50.61 ریال11:04:16
50.635 ریال11:02:22
50.54 ریال11:01:31
50.54 ریال11:01:26
50.635 ریال10:57:17
50.54 ریال10:56:43
50.635 ریال10:52:22
50.61 ریال10:50:35
50.61 ریال10:50:34
50.54 ریال10:49:28
50.639 ریال10:46:18
50.61 ریال10:43:17
50.54 ریال10:42:39
50.62 ریال10:40:18
50.62 ریال10:40:15
50.6 ریال10:37:12
50.63 ریال10:36:22
50.54 ریال10:35:36
50.54 ریال10:35:35
50.63 ریال10:34:17
50.635 ریال10:31:23
50.615 ریال10:29:15
50.54 ریال10:28:23
50.575 ریال10:25:09
50.575 ریال10:25:09
50.607 ریال10:22:21
50.54 ریال10:21:30
50.585 ریال10:19:08
50.605 ریال10:15:22
50.605 ریال10:15:21
50.54 ریال10:14:33
50.605 ریال10:10:03
50.6 ریال10:08:17
50.54 ریال10:07:24
50.6 ریال10:04:11
50.608 ریال10:01:42
50.54 ریال10:01:11
50.54 ریال10:01:04
50.605 ریال9:57:11
50.54 ریال9:56:30
50.605 ریال9:55:11
50.605 ریال9:55:10
50.6 ریال9:52:09
50.59 ریال9:50:21
50.59 ریال9:50:20
50.54 ریال9:49:21
50.59 ریال9:46:10
50.595 ریال9:43:09
50.54 ریال9:42:22
50.595 ریال9:40:10
50.595 ریال9:40:09
50.57 ریال9:37:07
50.612 ریال9:36:19
50.54 ریال9:35:30
50.54 ریال9:35:29
50.612 ریال9:34:07
50.6 ریال9:29:08
50.54 ریال9:28:22
50.6 ریال9:25:08
50.6 ریال9:25:08
50.57 ریال9:22:10
50.54 ریال9:21:23
50.585 ریال9:19:06
50.58 ریال9:16:08
50.585 ریال9:15:12
50.585 ریال9:15:12
50.54 ریال9:14:18
50.585 ریال9:13:07
50.59 ریال9:08:10
50.54 ریال9:07:20
50.585 ریال9:01:19
50.54 ریال9:00:46
50.54 ریال9:00:46
50.585 ریال8:57:07
50.54 ریال8:56:21
50.585 ریال8:52:07
50.58 ریال8:50:12
50.58 ریال8:50:12
50.54 ریال8:49:17
50.585 ریال8:43:07
50.54 ریال8:42:18
50.59 ریال8:40:09
50.59 ریال8:40:08
50.595 ریال8:37:06
50.55 ریال8:36:10
50.54 ریال8:35:24
50.54 ریال8:35:24
50.55 ریال8:29:07
50.54 ریال8:28:17
50.55 ریال8:22:08
50.54 ریال8:21:23
50.575 ریال8:19:06
50.57 ریال8:15:07
50.54 ریال8:14:18
50.57 ریال8:10:08
50.57 ریال8:10:08
50.565 ریال8:08:08
50.54 ریال8:07:16
50.56 ریال8:01:19
50.54 ریال8:00:44
50.54 ریال8:00:43
50.59 ریال7:58:06
50.6 ریال7:57:07
50.54 ریال7:56:18
50.6 ریال7:55:06
50.595 ریال7:52:06
50.59 ریال7:50:09
50.59 ریال7:50:09
50.54 ریال7:49:16
50.59 ریال7:43:06
50.54 ریال7:42:18
50.59 ریال7:37:06
50.58 ریال7:36:09
50.54 ریال7:35:30
50.54 ریال7:35:25
50.58 ریال7:34:06
50.558 ریال7:31:10
50.56 ریال7:29:07
50.54 ریال7:28:19
50.6 ریال7:25:07
50.6 ریال7:25:07
50.605 ریال7:22:07
50.54 ریال7:21:22
50.6 ریال7:19:05
50.605 ریال7:16:08
50.59 ریال7:15:10
50.59 ریال7:15:10
50.54 ریال7:14:17
50.59 ریال7:13:07
50.611 ریال7:10:07
50.611 ریال7:10:06
50.61 ریال7:08:07
50.54 ریال7:07:17
50.612 ریال7:04:07
50.61 ریال7:01:21
50.54 ریال7:00:42
50.54 ریال7:00:38
50.61 ریال6:58:05
50.615 ریال6:57:07
50.54 ریال6:56:19
50.615 ریال6:55:06
50.615 ریال6:55:05
50.61 ریال6:52:06
50.625 ریال6:50:11
50.625 ریال6:50:11
50.54 ریال6:49:17
50.625 ریال6:43:07
50.54 ریال6:42:18
50.625 ریال6:40:08
50.625 ریال6:40:08
50.62 ریال6:37:06
50.61 ریال6:36:08
50.54 ریال6:35:27
50.54 ریال6:35:27
50.61 ریال6:34:08
50.635 ریال6:31:10
50.63 ریال6:29:07
50.54 ریال6:28:16
50.625 ریال6:25:07
50.625 ریال6:25:06
50.635 ریال6:22:07
50.54 ریال6:21:21
50.635 ریال6:15:10
50.625 ریال6:15:05
50.54 ریال6:14:25
50.625 ریال6:13:18
50.626 ریال6:10:25
50.626 ریال6:10:25
50.605 ریال6:08:20
50.54 ریال6:07:31
50.605 ریال6:04:24
50.61 ریال6:01:45
50.54 ریال6:01:00
50.54 ریال6:01:00
50.603 ریال5:58:19
50.6 ریال5:57:19
50.54 ریال5:56:31
50.6 ریال5:55:21
50.6 ریال5:55:21
50.595 ریال5:52:19
50.6 ریال5:50:25
50.6 ریال5:50:25
50.54 ریال5:49:27
50.6 ریال5:43:18
50.54 ریال5:42:26
50.6 ریال5:40:22
50.6 ریال5:40:21
50.595 ریال5:37:16
50.59 ریال5:36:21
50.54 ریال5:35:36
50.54 ریال5:35:36
50.59 ریال5:34:18
50.6 ریال5:30:31
50.585 ریال5:29:17
50.54 ریال5:28:26
50.592 ریال5:25:18
50.595 ریال5:22:18
50.54 ریال5:21:36
50.595 ریال5:16:17
50.6 ریال5:15:20
50.6 ریال5:15:20
50.54 ریال5:14:24
50.6 ریال5:10:20
50.6 ریال5:10:19
50.575 ریال5:08:16
50.54 ریال5:07:24
50.58 ریال5:04:16
50.585 ریال5:01:31
50.54 ریال5:00:48
50.54 ریال5:00:48
50.565 ریال4:58:15
50.562 ریال4:57:13
50.54 ریال4:56:25
50.562 ریال4:55:16
50.562 ریال4:55:16
50.575 ریال4:52:12
50.62 ریال4:50:19
50.62 ریال4:50:19
50.54 ریال4:49:21
50.606 ریال4:46:15
50.615 ریال4:43:11
50.54 ریال4:42:19
50.61 ریال4:40:09
50.62 ریال4:37:08
50.605 ریال4:36:10
50.54 ریال4:35:21
50.54 ریال4:35:21
50.605 ریال4:34:10
50.57 ریال4:29:09
50.54 ریال4:28:17
50.57 ریال4:22:08
50.54 ریال4:21:19
50.56 ریال4:15:09
50.56 ریال4:15:08
50.54 ریال4:14:17
50.56 ریال4:08:06
50.54 ریال4:07:15
50.56 ریال4:01:13
50.54 ریال4:00:33
50.54 ریال4:00:32
50.56 ریال3:57:06
50.54 ریال3:56:16
50.56 ریال3:50:08
50.56 ریال3:50:07
50.54 ریال3:49:15
50.56 ریال3:43:06
50.54 ریال3:42:14
50.56 ریال3:36:16
50.54 ریال3:35:25
50.54 ریال3:35:24
50.56 ریال3:29:16
50.54 ریال3:28:21
50.56 ریال3:22:13
50.54 ریال3:21:25
50.56 ریال3:15:13
50.56 ریال3:15:13
50.54 ریال3:14:20
50.56 ریال3:13:10
50.57 ریال3:08:10
50.54 ریال3:07:19
50.57 ریال3:01:18
50.54 ریال3:00:42
50.54 ریال3:00:39
50.57 ریال2:57:10
50.54 ریال2:56:18
50.57 ریال2:50:14
50.57 ریال2:50:13
50.54 ریال2:49:18
50.57 ریال2:43:09
50.54 ریال2:42:17
50.57 ریال2:36:09
50.54 ریال2:35:19
50.54 ریال2:35:18
50.57 ریال2:29:07
50.54 ریال2:28:16
50.57 ریال2:22:07
50.54 ریال2:21:19
50.57 ریال2:15:09
50.57 ریال2:15:08
50.54 ریال2:14:17
50.57 ریال2:08:06
50.54 ریال2:07:15
50.57 ریال2:01:17
50.54 ریال2:00:36
50.54 ریال2:00:35
50.57 ریال1:57:05
50.54 ریال1:56:14
50.57 ریال1:50:15
50.57 ریال1:50:12
50.54 ریال1:49:17
50.57 ریال1:43:07
50.54 ریال1:42:17
50.57 ریال1:36:09
50.54 ریال1:35:23
50.54 ریال1:35:22
50.57 ریال1:34:07
50.58 ریال1:29:06
50.54 ریال1:28:16
50.58 ریال1:22:06
50.54 ریال1:21:23
50.58 ریال1:15:07
50.58 ریال1:15:06
50.54 ریال1:14:16
50.58 ریال1:10:07
50.58 ریال1:10:06
50.57 ریال1:08:06
50.54 ریال1:07:15
50.57 ریال1:01:15
50.54 ریال1:00:36
50.54 ریال1:00:27
50.57 ریال0:57:06
50.54 ریال0:56:19
50.57 ریال0:50:09
50.57 ریال0:50:09
50.54 ریال0:49:15
50.57 ریال0:43:06
50.54 ریال0:42:15
50.57 ریال0:36:09
50.54 ریال0:35:24
50.54 ریال0:35:22
50.57 ریال0:34:06
50.56 ریال0:29:07
50.54 ریال0:28:14
50.56 ریال0:22:07
50.54 ریال0:21:21
50.56 ریال0:15:09
50.56 ریال0:15:08
50.54 ریال0:14:17
50.56 ریال0:08:08
50.54 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات