iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:50.66
  • بالاترین قیمت روز:50.711
  • پایین ترین قیمت روز:50.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:50.58
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.66 ریال18:43:20
50.56 ریال18:42:35
50.66 ریال18:37:24
50.65 ریال18:36:29
50.56 ریال18:35:46
50.56 ریال18:35:46
50.65 ریال18:34:25
50.659 ریال18:31:30
50.665 ریال18:29:22
50.56 ریال18:28:30
50.67 ریال18:22:22
50.56 ریال18:21:45
50.67 ریال18:15:32
50.67 ریال18:15:31
50.56 ریال18:14:38
50.67 ریال18:13:29
50.675 ریال18:10:29
50.675 ریال18:10:29
50.67 ریال18:08:30
50.56 ریال18:07:42
50.67 ریال18:04:27
50.675 ریال18:01:52
50.56 ریال18:01:42
50.56 ریال18:01:40
50.67 ریال17:57:20
50.56 ریال17:56:36
50.67 ریال17:55:20
50.67 ریال17:55:20
50.68 ریال17:52:24
50.685 ریال17:50:40
50.685 ریال17:50:39
50.56 ریال17:49:32
50.681 ریال17:46:29
50.685 ریال17:43:22
50.56 ریال17:42:36
50.675 ریال17:40:35
50.675 ریال17:40:34
50.685 ریال17:36:28
50.56 ریال17:35:45
50.56 ریال17:35:43
50.685 ریال17:31:38
50.682 ریال17:29:24
50.56 ریال17:28:31
50.682 ریال17:27:26
50.685 ریال17:25:22
50.685 ریال17:25:21
50.689 ریال17:22:21
50.56 ریال17:21:38
50.68 ریال17:15:27
50.68 ریال17:15:27
50.56 ریال17:14:30
50.68 ریال17:10:25
50.68 ریال17:10:24
50.71 ریال17:08:24
50.56 ریال17:07:50
50.71 ریال17:01:53
50.56 ریال17:01:41
50.56 ریال17:01:27
50.71 ریال16:57:26
50.56 ریال16:56:51
50.71 ریال16:55:23
50.71 ریال16:55:22
50.675 ریال16:50:41
50.675 ریال16:50:38
50.56 ریال16:49:46
50.675 ریال16:43:23
50.56 ریال16:42:41
50.675 ریال16:36:27
50.56 ریال16:35:53
50.56 ریال16:35:46
50.675 ریال16:30:54
50.675 ریال16:30:46
50.68 ریال16:29:26
50.56 ریال16:28:46
50.675 ریال16:22:36
50.56 ریال16:21:51
50.675 ریال16:16:29
50.685 ریال16:15:34
50.685 ریال16:15:33
50.56 ریال16:14:39
50.685 ریال16:10:34
50.685 ریال16:10:32
50.684 ریال16:08:24
50.56 ریال16:07:38
50.685 ریال16:04:26
50.683 ریال16:01:45
50.56 ریال16:01:45
50.56 ریال16:01:43
50.685 ریال15:58:22
50.7 ریال15:57:23
50.56 ریال15:56:38
50.7 ریال15:50:41
50.7 ریال15:50:40
50.56 ریال15:49:37
50.7 ریال15:43:21
50.56 ریال15:42:36
50.7 ریال15:36:29
50.56 ریال15:35:50
50.56 ریال15:35:50
50.7 ریال15:29:25
50.56 ریال15:28:32
50.68 ریال15:22:23
50.56 ریال15:21:41
50.68 ریال15:15:22
50.68 ریال15:15:20
50.56 ریال15:14:30
50.68 ریال15:08:22
50.56 ریال15:07:41
50.68 ریال15:02:40
50.56 ریال15:01:35
50.56 ریال15:01:31
50.68 ریال14:57:18
50.56 ریال14:56:37
50.68 ریال14:50:34
50.68 ریال14:50:33
50.56 ریال14:49:28
50.68 ریال14:43:17
50.56 ریال14:42:33
50.68 ریال14:40:26
50.68 ریال14:40:25
50.681 ریال14:37:25
50.669 ریال14:36:36
50.56 ریال14:35:53
50.56 ریال14:35:52
50.669 ریال14:30:32
50.655 ریال14:29:23
50.56 ریال14:28:31
50.655 ریال14:22:28
50.56 ریال14:21:39
50.655 ریال14:19:18
50.66 ریال14:16:22
50.65 ریال14:15:29
50.65 ریال14:15:29
50.56 ریال14:14:37
50.65 ریال14:13:22
50.68 ریال14:08:22
50.56 ریال14:07:32
50.665 ریال14:01:40
50.56 ریال14:01:27
50.56 ریال14:01:26
50.68 ریال13:57:22
50.56 ریال13:56:41
50.68 ریال13:55:26
50.68 ریال13:55:24
50.645 ریال13:52:21
50.646 ریال13:50:28
50.646 ریال13:50:28
50.56 ریال13:49:32
50.675 ریال13:43:18
50.56 ریال13:42:46
50.675 ریال13:36:26
50.56 ریال13:35:47
50.56 ریال13:35:46
50.675 ریال13:34:14
50.7 ریال13:31:18
50.675 ریال13:29:11
50.56 ریال13:28:29
50.675 ریال13:25:15
50.675 ریال13:25:13
50.661 ریال13:22:15
50.56 ریال13:21:31
50.686 ریال13:16:17
50.691 ریال13:15:33
50.691 ریال13:15:31
50.56 ریال13:14:33
50.691 ریال13:10:16
50.691 ریال13:10:14
50.699 ریال13:08:17
50.56 ریال13:07:28
50.693 ریال13:04:16
50.7 ریال13:02:31
50.56 ریال13:01:55
50.56 ریال13:01:47
50.7 ریال12:58:13
50.706 ریال12:57:17
50.56 ریال12:56:36
50.706 ریال12:55:07
50.706 ریال12:55:06
50.71 ریال12:52:14
50.711 ریال12:50:31
50.711 ریال12:50:27
50.56 ریال12:49:25
50.71 ریال12:43:12
50.56 ریال12:42:32
50.674 ریال12:40:19
50.674 ریال12:40:17
50.671 ریال12:37:17
50.67 ریال12:36:29
50.56 ریال12:35:49
50.56 ریال12:35:48
50.67 ریال12:34:14
50.7 ریال12:31:39
50.71 ریال12:29:25
50.56 ریال12:28:42
50.71 ریال12:22:39
50.56 ریال12:21:48
50.71 ریال12:15:41
50.71 ریال12:15:39
50.56 ریال12:14:32
50.71 ریال12:08:37
50.56 ریال12:07:51
50.71 ریال12:03:01
50.56 ریال12:02:24
50.56 ریال12:02:18
50.71 ریال11:58:17
50.69 ریال11:57:35
50.56 ریال11:57:01
50.69 ریال11:55:22
50.69 ریال11:55:19
50.68 ریال11:50:36
50.68 ریال11:50:34
50.56 ریال11:49:30
50.69 ریال11:43:24
50.56 ریال11:42:47
50.69 ریال11:40:23
50.69 ریال11:40:21
50.665 ریال11:36:31
50.56 ریال11:35:52
50.56 ریال11:35:50
50.665 ریال11:34:17
50.682 ریال11:31:30
50.69 ریال11:29:22
50.56 ریال11:28:41
50.64 ریال11:25:22
50.64 ریال11:25:20
50.665 ریال11:22:35
50.56 ریال11:21:44
50.665 ریال11:19:20
50.67 ریال11:16:27
50.635 ریال11:15:31
50.635 ریال11:15:31
50.56 ریال11:14:35
50.635 ریال11:13:16
50.625 ریال11:10:21
50.625 ریال11:10:18
50.663 ریال11:08:25
50.56 ریال11:07:30
50.63 ریال11:04:16
50.655 ریال11:02:22
50.56 ریال11:01:31
50.56 ریال11:01:25
50.655 ریال10:57:17
50.56 ریال10:56:43
50.655 ریال10:52:22
50.63 ریال10:50:35
50.63 ریال10:50:33
50.56 ریال10:49:28
50.659 ریال10:46:18
50.63 ریال10:43:17
50.56 ریال10:42:39
50.64 ریال10:40:18
50.64 ریال10:40:15
50.62 ریال10:37:12
50.65 ریال10:36:22
50.56 ریال10:35:36
50.56 ریال10:35:35
50.65 ریال10:34:17
50.655 ریال10:31:23
50.635 ریال10:29:15
50.56 ریال10:28:23
50.595 ریال10:25:09
50.595 ریال10:25:09
50.627 ریال10:22:21
50.56 ریال10:21:30
50.6 ریال10:19:08
50.625 ریال10:15:22
50.625 ریال10:15:21
50.56 ریال10:14:33
50.625 ریال10:10:03
50.62 ریال10:08:17
50.56 ریال10:07:24
50.62 ریال10:04:10
50.628 ریال10:01:42
50.56 ریال10:01:11
50.56 ریال10:01:04
50.625 ریال9:57:11
50.56 ریال9:56:30
50.625 ریال9:55:11
50.625 ریال9:55:10
50.62 ریال9:52:09
50.6 ریال9:50:21
50.6 ریال9:50:20
50.56 ریال9:49:21
50.61 ریال9:46:10
50.615 ریال9:43:09
50.56 ریال9:42:22
50.615 ریال9:40:10
50.615 ریال9:40:09
50.59 ریال9:37:07
50.632 ریال9:36:19
50.56 ریال9:35:30
50.56 ریال9:35:29
50.632 ریال9:34:07
50.62 ریال9:29:08
50.56 ریال9:28:22
50.62 ریال9:25:08
50.62 ریال9:25:08
50.59 ریال9:22:10
50.56 ریال9:21:23
50.605 ریال9:19:06
50.6 ریال9:16:08
50.605 ریال9:15:12
50.605 ریال9:15:12
50.56 ریال9:14:18
50.605 ریال9:13:07
50.61 ریال9:08:10
50.56 ریال9:07:20
50.605 ریال9:01:19
50.56 ریال9:00:46
50.56 ریال9:00:46
50.605 ریال8:57:07
50.56 ریال8:56:21
50.605 ریال8:52:07
50.6 ریال8:50:12
50.6 ریال8:50:12
50.56 ریال8:49:17
50.605 ریال8:43:07
50.56 ریال8:42:18
50.61 ریال8:40:09
50.61 ریال8:40:08
50.615 ریال8:37:06
50.57 ریال8:36:10
50.56 ریال8:35:24
50.56 ریال8:35:24
50.57 ریال8:29:07
50.56 ریال8:28:17
50.57 ریال8:22:08
50.56 ریال8:21:23
50.595 ریال8:19:06
50.59 ریال8:15:07
50.56 ریال8:14:18
50.59 ریال8:10:08
50.59 ریال8:10:08
50.585 ریال8:08:08
50.56 ریال8:07:16
50.58 ریال8:01:19
50.56 ریال8:00:44
50.56 ریال8:00:43
50.61 ریال7:58:06
50.62 ریال7:57:07
50.56 ریال7:56:18
50.62 ریال7:55:06
50.615 ریال7:52:06
50.61 ریال7:50:09
50.61 ریال7:50:09
50.56 ریال7:49:16
50.61 ریال7:43:06
50.56 ریال7:42:18
50.61 ریال7:37:06
50.6 ریال7:36:09
50.56 ریال7:35:30
50.56 ریال7:35:25
50.6 ریال7:34:06
50.578 ریال7:31:10
50.59 ریال7:29:07
50.56 ریال7:28:19
50.62 ریال7:25:07
50.62 ریال7:25:07
50.625 ریال7:22:07
50.56 ریال7:21:22
50.62 ریال7:19:05
50.625 ریال7:16:07
50.61 ریال7:15:10
50.61 ریال7:15:10
50.56 ریال7:14:17
50.61 ریال7:13:07
50.631 ریال7:10:07
50.631 ریال7:10:06
50.63 ریال7:08:07
50.56 ریال7:07:17
50.632 ریال7:04:07
50.63 ریال7:01:20
50.56 ریال7:00:42
50.56 ریال7:00:38
50.63 ریال6:58:05
50.635 ریال6:57:07
50.56 ریال6:56:19
50.635 ریال6:55:06
50.635 ریال6:55:05
50.63 ریال6:52:06
50.645 ریال6:50:11
50.645 ریال6:50:11
50.56 ریال6:49:17
50.645 ریال6:46:07
50.64 ریال6:43:07
50.56 ریال6:42:18
50.64 ریال6:37:06
50.63 ریال6:36:08
50.56 ریال6:35:27
50.56 ریال6:35:27
50.63 ریال6:34:08
50.655 ریال6:31:10
50.65 ریال6:29:06
50.56 ریال6:28:16
50.645 ریال6:25:07
50.645 ریال6:25:06
50.655 ریال6:22:07
50.56 ریال6:21:21
50.655 ریال6:15:10
50.645 ریال6:15:05
50.56 ریال6:14:25
50.645 ریال6:13:18
50.646 ریال6:10:25
50.646 ریال6:10:24
50.625 ریال6:08:20
50.56 ریال6:07:31
50.625 ریال6:04:24
50.63 ریال6:01:45
50.56 ریال6:01:00
50.56 ریال6:01:00
50.623 ریال5:58:19
50.62 ریال5:57:19
50.56 ریال5:56:31
50.62 ریال5:55:21
50.62 ریال5:55:21
50.615 ریال5:52:19
50.62 ریال5:50:25
50.62 ریال5:50:25
50.56 ریال5:49:27
50.62 ریال5:43:18
50.56 ریال5:42:26
50.62 ریال5:40:22
50.62 ریال5:40:21
50.615 ریال5:37:16
50.61 ریال5:36:21
50.56 ریال5:35:36
50.56 ریال5:35:36
50.61 ریال5:34:18
50.615 ریال5:30:31
50.605 ریال5:29:17
50.56 ریال5:28:26
50.612 ریال5:25:18
50.615 ریال5:22:18
50.56 ریال5:21:36
50.615 ریال5:16:17
50.62 ریال5:15:20
50.62 ریال5:15:20
50.56 ریال5:14:24
50.62 ریال5:13:15
50.605 ریال5:10:20
50.605 ریال5:10:19
50.595 ریال5:08:16
50.56 ریال5:07:24
50.6 ریال5:04:16
50.605 ریال5:01:31
50.56 ریال5:00:48
50.56 ریال5:00:48
50.585 ریال4:58:15
50.582 ریال4:57:13
50.56 ریال4:56:25
50.582 ریال4:55:16
50.582 ریال4:55:16
50.595 ریال4:52:12
50.64 ریال4:50:19
50.64 ریال4:50:19
50.56 ریال4:49:21
50.626 ریال4:46:15
50.635 ریال4:43:11
50.56 ریال4:42:19
50.63 ریال4:40:09
50.64 ریال4:37:08
50.625 ریال4:36:10
50.56 ریال4:35:21
50.56 ریال4:35:21
50.625 ریال4:34:10
50.61 ریال4:29:09
50.56 ریال4:28:17
50.61 ریال4:22:08
50.56 ریال4:21:19
50.58 ریال4:15:09
50.58 ریال4:15:08
50.56 ریال4:14:17
50.58 ریال4:08:06
50.56 ریال4:07:15
50.58 ریال4:01:13
50.56 ریال4:00:33
50.56 ریال4:00:32
50.58 ریال3:57:06
50.56 ریال3:56:16
50.58 ریال3:50:08
50.58 ریال3:50:07
50.56 ریال3:49:15
50.58 ریال3:43:06
50.56 ریال3:42:14
50.58 ریال3:36:16
50.56 ریال3:35:25
50.56 ریال3:35:24
50.58 ریال3:29:16
50.56 ریال3:28:21
50.58 ریال3:22:13
50.56 ریال3:21:25
50.58 ریال3:15:13
50.58 ریال3:15:13
50.56 ریال3:14:20
50.58 ریال3:13:10
50.59 ریال3:08:10
50.56 ریال3:07:19
50.59 ریال3:01:18
50.56 ریال3:00:42
50.56 ریال3:00:39
50.59 ریال2:57:10
50.56 ریال2:56:18
50.59 ریال2:50:14
50.59 ریال2:50:13
50.56 ریال2:49:18
50.59 ریال2:43:09
50.56 ریال2:42:17
50.59 ریال2:36:09
50.56 ریال2:35:19
50.56 ریال2:35:18
50.59 ریال2:29:07
50.56 ریال2:28:16
50.59 ریال2:22:07
50.56 ریال2:21:19
50.59 ریال2:15:09
50.59 ریال2:15:08
50.56 ریال2:14:17
50.59 ریال2:08:06
50.56 ریال2:07:15
50.59 ریال2:01:17
50.56 ریال2:00:36
50.56 ریال2:00:35
50.59 ریال1:57:05
50.56 ریال1:56:14
50.59 ریال1:50:15
50.59 ریال1:50:12
50.56 ریال1:49:17
50.59 ریال1:43:07
50.56 ریال1:42:17
50.59 ریال1:36:09
50.56 ریال1:35:23
50.56 ریال1:35:22
50.59 ریال1:34:07
50.6 ریال1:29:06
50.56 ریال1:28:16
50.6 ریال1:22:06
50.56 ریال1:21:23
50.6 ریال1:15:07
50.6 ریال1:15:06
50.56 ریال1:14:16
50.6 ریال1:10:07
50.6 ریال1:10:06
50.59 ریال1:08:06
50.56 ریال1:07:15
50.59 ریال1:01:14
50.56 ریال1:00:36
50.56 ریال1:00:27
50.59 ریال0:57:06
50.56 ریال0:56:19
50.59 ریال0:50:09
50.59 ریال0:50:09
50.56 ریال0:49:15
50.59 ریال0:43:06
50.56 ریال0:42:15
50.59 ریال0:36:09
50.56 ریال0:35:24
50.56 ریال0:35:22
50.59 ریال0:34:06
50.58 ریال0:29:07
50.56 ریال0:28:14
50.58 ریال0:22:06
50.56 ریال0:21:21
50.58 ریال0:15:09
50.58 ریال0:15:08
50.56 ریال0:14:17
50.58 ریال0:08:08
50.56 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات