شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.325
  • بالاترین قیمت روز:3.325
  • پایین ترین قیمت روز:3.3223
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3223
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3.325
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.325 ریال3:22:06
3.3223 ریال3:21:19
3.325 ریال3:15:07
3.325 ریال3:15:07
3.3223 ریال3:14:16
3.325 ریال3:08:07
3.3223 ریال3:07:16
3.325 ریال3:01:10
3.3223 ریال3:00:34
3.3223 ریال3:00:34
3.325 ریال2:57:06
3.3223 ریال2:56:15
3.325 ریال2:50:09
3.325 ریال2:50:08
3.3223 ریال2:49:16
3.325 ریال2:43:06
3.3223 ریال2:42:17
3.325 ریال2:36:06
3.3223 ریال2:35:19
3.3223 ریال2:35:18
3.325 ریال2:29:07
3.3223 ریال2:28:18
3.325 ریال2:22:06
3.3223 ریال2:21:19
3.325 ریال2:15:08
3.325 ریال2:15:07
3.3223 ریال2:14:18
3.325 ریال2:08:06
3.3223 ریال2:07:21
3.325 ریال2:01:14
3.3223 ریال2:00:43
3.3223 ریال2:00:43
3.325 ریال1:57:06
3.3223 ریال1:56:16
3.325 ریال1:50:09
3.325 ریال1:50:09
3.3223 ریال1:49:16
3.325 ریال1:43:07
3.3223 ریال1:42:18
3.325 ریال1:36:07
3.3223 ریال1:35:20
3.3223 ریال1:35:19
3.325 ریال1:29:06
3.3223 ریال1:28:17
3.325 ریال1:22:06
3.3223 ریال1:21:21
3.325 ریال1:15:08
3.325 ریال1:15:07
3.3223 ریال1:14:20
3.325 ریال1:08:07
3.3223 ریال1:07:16
3.325 ریال1:01:12
3.3223 ریال1:00:37
3.3223 ریال1:00:34
3.325 ریال0:57:06
3.3223 ریال0:56:19
3.325 ریال0:50:10
3.325 ریال0:50:09
3.3223 ریال0:49:15
3.325 ریال0:43:07
3.3223 ریال0:42:16
3.325 ریال0:36:07
3.3223 ریال0:35:18
3.3223 ریال0:35:17
3.325 ریال0:29:06
3.3223 ریال0:28:17
3.325 ریال0:22:06
3.3223 ریال0:21:21
3.325 ریال0:15:09
3.325 ریال0:15:08
3.3223 ریال0:14:17
3.325 ریال0:08:06
3.3223 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات