شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / بولبوا پاناما

  • نرخ فعلی:1
  • بالاترین قیمت روز:1.0009
  • پایین ترین قیمت روز:1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0009
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1 ریال12:01:13
1.0009 ریال12:00:28
1.0009 ریال12:00:27
1 ریال11:57:05
1.0009 ریال11:56:14
1 ریال11:50:07
1 ریال11:50:07
1.0009 ریال11:49:14
1 ریال11:22:04
1.0009 ریال11:21:13
1 ریال11:15:05
1 ریال11:15:05
1.0009 ریال11:14:12
1 ریال11:08:05
1.0009 ریال11:07:11
1 ریال11:01:06
1.0009 ریال11:00:19
1.0009 ریال11:00:17
1 ریال10:57:05
1.0009 ریال10:56:11
1 ریال10:50:06
1 ریال10:50:05
1.0009 ریال10:49:10
1 ریال10:01:06
1.0009 ریال10:00:24
1.0009 ریال10:00:21
1 ریال9:57:04
1.0009 ریال9:56:13
1 ریال9:50:06
1 ریال9:50:06
1.0009 ریال9:49:12
1 ریال9:22:05
1.0009 ریال9:21:15
1 ریال9:15:05
1 ریال9:15:05
1.0009 ریال9:14:12
1 ریال9:08:05
1.0009 ریال9:07:13
1 ریال9:01:06
1.0009 ریال9:00:19
1.0009 ریال9:00:19
1 ریال8:57:05
1.0009 ریال8:56:12
1 ریال8:50:07
1 ریال8:50:06
1.0009 ریال8:49:12
1 ریال8:22:05
1.0009 ریال8:21:14
1 ریال8:15:07
1 ریال8:15:06
1.0009 ریال8:14:14
1 ریال8:08:06
1.0009 ریال8:07:15
1 ریال7:43:06
1.0009 ریال7:42:23
1 ریال7:36:07
1.0009 ریال7:35:14
1.0009 ریال7:35:13
1 ریال7:29:05
1.0009 ریال7:28:12
1 ریال7:01:07
1.0009 ریال7:00:21
1.0009 ریال7:00:19
1 ریال6:57:06
1.0009 ریال6:56:13
1 ریال6:01:07
1.0009 ریال6:00:23
1.0009 ریال6:00:21
1 ریال5:57:06
1.0009 ریال5:56:11
1 ریال5:50:06
1 ریال5:50:05
1.0009 ریال5:49:10
1 ریال5:43:05
1.0009 ریال5:42:11
1 ریال5:36:05
1.0009 ریال5:35:11
1.0009 ریال5:35:10
1 ریال5:29:04
1.0009 ریال5:28:10
1 ریال5:22:05
1.0009 ریال5:21:11
1 ریال5:15:05
1 ریال5:15:04
1.0009 ریال5:14:09
1 ریال5:08:04
1.0009 ریال5:07:06
1 ریال5:01:05
1.0009 ریال5:00:11
1.0009 ریال5:00:10
1 ریال4:57:04
1.0009 ریال4:56:08
1 ریال4:50:05
1 ریال4:50:05
1.0009 ریال4:49:06
1 ریال4:43:05
1.0009 ریال4:42:07
1 ریال4:36:04
1.0009 ریال4:35:08
1.0009 ریال4:35:07
1 ریال4:29:04
1.0009 ریال4:28:12
1 ریال4:22:04
1.0009 ریال4:21:08
1 ریال4:15:05
1 ریال4:15:04
1.0009 ریال4:14:07
1 ریال4:08:05
1.0009 ریال4:07:08
1 ریال4:01:06
1.0009 ریال4:00:14
1.0009 ریال4:00:13
1 ریال3:57:05
1.0009 ریال3:56:07
1 ریال3:50:05
1 ریال3:50:05
1.0009 ریال3:49:11
1 ریال1:57:04
1.0009 ریال1:56:13
1 ریال1:50:05
1 ریال1:50:05
1.0009 ریال1:49:12
1 ریال1:43:04
1.0009 ریال1:42:11
1 ریال1:36:04
1.0009 ریال1:35:11
1.0009 ریال1:35:10
1 ریال1:29:04
1.0009 ریال1:28:11
1 ریال1:22:05
1.0009 ریال1:21:11
1 ریال1:15:05
1 ریال1:15:04
1.0009 ریال1:14:11
1 ریال0:50:05
1 ریال0:50:05
1.0009 ریال0:49:10
1 ریال0:43:04
1.0009 ریال0:42:09
1 ریال0:36:05
1.0009 ریال0:35:10
1.0009 ریال0:35:09
1 ریال0:29:04
1.0009 ریال0:28:09
1 ریال0:22:04
1.0009 ریال0:21:12
1 ریال0:15:04
1 ریال0:15:04
1.0009 ریال0:14:11
1 ریال0:08:05
1.0009 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی