شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3851
  • بالاترین قیمت روز:0.3853
  • پایین ترین قیمت روز:0.3834
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3836
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.3853
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3851 ریال23:22:43
0.3834 ریال23:21:59
0.3851 ریال23:15:48
0.3851 ریال23:15:46
0.3834 ریال23:14:50
0.3851 ریال23:08:46
0.3834 ریال23:07:58
0.3851 ریال22:36:41
0.3834 ریال22:35:54
0.3834 ریال22:35:52
0.3851 ریال22:29:40
0.3834 ریال22:28:48
0.3851 ریال20:36:43
0.3834 ریال20:36:00
0.3834 ریال20:35:58
0.3851 ریال20:29:38
0.3834 ریال20:28:49
0.3851 ریال19:22:38
0.3834 ریال19:21:52
0.3851 ریال19:15:41
0.3851 ریال19:15:40
0.3834 ریال19:14:44
0.3851 ریال19:11:39
0.3853 ریال19:08:39
0.3834 ریال19:07:46
0.3853 ریال19:01:57
0.3834 ریال19:01:37
0.3834 ریال19:01:37
0.3853 ریال18:57:38
0.3834 ریال18:56:51
0.3853 ریال18:50:44
0.3853 ریال18:50:44
0.3834 ریال18:49:47
0.3853 ریال18:43:36
0.3834 ریال18:42:46
0.3853 ریال18:36:39
0.3834 ریال18:35:56
0.3834 ریال18:35:54
0.3853 ریال18:29:34
0.3834 ریال18:28:46
0.3853 ریال18:22:35
0.3834 ریال18:21:53
0.3853 ریال18:15:38
0.3853 ریال18:15:38
0.3834 ریال18:14:48
0.3853 ریال18:08:39
0.3834 ریال18:07:52
0.3853 ریال17:36:38
0.3834 ریال17:35:50
0.3834 ریال17:35:50
0.3853 ریال17:29:34
0.3834 ریال17:28:44
0.3853 ریال17:22:32
0.3834 ریال17:21:50
0.3853 ریال17:15:42
0.3853 ریال17:15:39
0.3834 ریال17:14:42
0.3853 ریال17:08:35
0.3834 ریال17:07:43
0.3853 ریال17:01:54
0.3834 ریال17:01:29
0.3834 ریال17:01:28
0.3853 ریال16:57:32
0.3834 ریال16:56:44
0.3853 ریال16:50:41
0.3853 ریال16:50:41
0.3834 ریال16:49:41
0.3853 ریال16:43:30
0.3834 ریال16:42:40
0.3853 ریال16:36:34
0.3834 ریال16:35:45
0.3834 ریال16:35:45
0.3853 ریال16:29:30
0.3834 ریال16:28:41
0.3853 ریال15:15:30
0.3853 ریال15:15:29
0.3834 ریال15:14:36
0.3853 ریال15:08:25
0.3834 ریال15:07:36
0.3853 ریال15:02:14
0.3834 ریال15:00:58
0.3834 ریال15:00:56
0.3853 ریال14:57:28
0.3834 ریال14:56:42
0.3853 ریال14:50:31
0.3853 ریال14:50:30
0.3834 ریال14:49:36
0.3853 ریال14:43:26
0.3834 ریال14:42:36
0.3853 ریال13:36:21
0.385 ریال13:35:35
0.385 ریال13:35:34
0.3853 ریال13:31:29
0.385 ریال12:36:20
0.3836 ریال12:35:32
0.3836 ریال12:35:30
0.385 ریال12:29:19
0.3836 ریال12:28:27
0.385 ریال12:01:34
0.3836 ریال12:01:01
0.3836 ریال12:01:00
0.385 ریال11:57:19
0.3836 ریال11:56:27
0.385 ریال11:50:28
0.385 ریال11:50:28
0.3836 ریال11:49:28
0.385 ریال10:43:08
0.3853 ریال10:42:16
0.385 ریال10:36:09
0.3853 ریال10:22:07
0.385 ریال10:21:19
0.3853 ریال10:16:09
0.385 ریال10:01:13
0.3836 ریال10:00:33
0.3836 ریال10:00:33
0.385 ریال9:57:08
0.3836 ریال9:56:17
0.385 ریال9:50:10
0.385 ریال9:50:10
0.3836 ریال9:49:16
0.385 ریال9:43:08
0.3853 ریال9:42:17
0.385 ریال9:36:09
0.3853 ریال9:35:17
0.3853 ریال9:35:16
0.385 ریال9:31:10
0.3853 ریال9:22:08
0.3836 ریال9:21:17
0.3853 ریال9:15:09
0.3853 ریال9:15:09
0.3836 ریال9:14:14
0.3853 ریال9:08:08
0.3836 ریال9:07:14
0.3853 ریال9:01:09
0.3836 ریال9:00:23
0.3836 ریال9:00:23
0.3853 ریال8:57:07
0.3836 ریال8:56:15
0.3851 ریال8:50:09
0.3851 ریال8:50:08
0.3836 ریال8:49:15
0.3851 ریال8:01:09
0.3836 ریال8:00:24
0.3836 ریال8:00:24
0.3851 ریال7:57:06
0.3836 ریال7:56:14
0.3851 ریال7:50:07
0.3836 ریال7:49:13
0.3851 ریال7:43:06
0.3836 ریال7:42:13
0.3851 ریال7:36:07
0.3836 ریال7:35:13
0.3836 ریال7:35:12
0.3851 ریال7:29:06
0.3836 ریال7:28:11
0.3851 ریال7:22:06
0.3836 ریال7:21:12
0.3851 ریال7:15:06
0.3836 ریال7:14:11
0.3851 ریال6:22:06
0.3836 ریال6:21:20
0.3851 ریال6:15:07
0.3851 ریال6:15:06
0.3836 ریال6:14:14
0.3851 ریال6:08:06
0.3836 ریال6:07:16
0.3851 ریال5:22:05
0.3836 ریال5:21:15
0.3851 ریال5:15:07
0.3851 ریال5:15:06
0.3836 ریال5:14:12
0.3851 ریال5:08:05
0.3836 ریال5:07:12
0.3851 ریال5:01:07
0.3836 ریال5:00:19
0.3836 ریال5:00:18
0.3851 ریال4:57:05
0.3836 ریال4:56:13
0.3851 ریال4:50:06
0.3851 ریال4:50:06
0.3836 ریال4:49:12
0.3851 ریال4:43:05
0.3853 ریال4:42:13
0.3851 ریال4:36:05
0.3853 ریال4:35:13
0.3853 ریال4:35:13
0.3851 ریال4:29:05
0.3853 ریال4:28:12
0.3851 ریال4:26:04
0.3853 ریال4:22:05
0.3836 ریال4:21:12
0.3853 ریال4:15:06
0.3853 ریال4:15:05
0.3836 ریال4:14:11
0.3853 ریال4:08:05
0.3836 ریال4:07:12
0.3853 ریال3:36:05
0.3836 ریال3:35:13
0.3836 ریال3:35:13
0.3853 ریال3:29:04
0.3836 ریال3:28:12
0.3853 ریال3:22:05
0.3836 ریال3:21:12
0.3853 ریال3:15:05
0.3853 ریال3:15:04
0.3836 ریال3:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی