iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.5808
  • بالاترین قیمت روز:1.5906
  • پایین ترین قیمت روز:1.5518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۹:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1.5873
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5808 ریال14:19:35
1.581 ریال14:16:36
1.5805 ریال14:15:41
1.5805 ریال14:15:38
1.5518 ریال14:14:49
1.5805 ریال14:13:34
1.5808 ریال14:10:52
1.5808 ریال14:10:51
1.58 ریال14:08:41
1.5518 ریال14:07:46
1.5803 ریال14:04:36
1.581 ریال14:01:54
1.5518 ریال14:01:22
1.5518 ریال14:01:20
1.5808 ریال13:58:38
1.58 ریال13:57:35
1.5518 ریال13:56:49
1.58 ریال13:55:42
1.58 ریال13:55:40
1.5798 ریال13:51:43
1.5793 ریال13:50:57
1.5793 ریال13:50:49
1.5518 ریال13:49:48
1.58 ریال13:43:36
1.5518 ریال13:42:48
1.581 ریال13:37:36
1.5813 ریال13:36:39
1.5518 ریال13:36:00
1.5518 ریال13:35:56
1.5813 ریال13:33:39
1.5818 ریال13:29:37
1.5518 ریال13:28:45
1.5823 ریال13:25:37
1.5823 ریال13:25:36
1.5828 ریال13:22:33
1.5518 ریال13:21:48
1.5828 ریال13:19:34
1.582 ریال13:16:34
1.5818 ریال13:15:36
1.5518 ریال13:14:45
1.5818 ریال13:13:29
1.5815 ریال13:10:45
1.5815 ریال13:10:42
1.5813 ریال13:08:34
1.5518 ریال13:07:46
1.581 ریال13:01:37
1.5518 ریال13:01:11
1.5518 ریال13:01:09
1.5808 ریال12:57:30
1.5518 ریال12:56:40
1.5808 ریال12:50:40
1.5808 ریال12:50:36
1.5518 ریال12:49:40
1.5808 ریال12:48:32
1.581 ریال12:46:29
1.5808 ریال12:43:32
1.5518 ریال12:42:36
1.5805 ریال12:40:32
1.5805 ریال12:40:31
1.5803 ریال12:37:29
1.58 ریال12:36:29
1.5518 ریال12:35:37
1.5518 ریال12:35:37
1.58 ریال12:34:29
1.5808 ریال12:29:32
1.5518 ریال12:28:38
1.581 ریال12:25:30
1.581 ریال12:25:29
1.5815 ریال12:22:10
1.5518 ریال12:21:19
1.5828 ریال12:19:09
1.5825 ریال12:16:07
1.5818 ریال12:15:12
1.5818 ریال12:15:11
1.5518 ریال12:14:18
1.5818 ریال12:13:08
1.5825 ریال12:10:08
1.5825 ریال12:10:08
1.5823 ریال12:08:06
1.5518 ریال12:07:14
1.5828 ریال12:04:05
1.5833 ریال12:01:07
1.5518 ریال12:00:24
1.5518 ریال12:00:24
1.5843 ریال11:58:04
1.5838 ریال11:57:06
1.5518 ریال11:56:14
1.5838 ریال11:55:05
1.5838 ریال11:55:05
1.5843 ریال11:52:05
1.5845 ریال11:50:06
1.5518 ریال11:49:14
1.585 ریال11:46:05
1.5855 ریال11:43:05
1.5518 ریال11:42:14
1.5858 ریال11:40:06
1.5858 ریال11:40:05
1.586 ریال11:37:05
1.5863 ریال11:36:06
1.5518 ریال11:35:16
1.5518 ریال11:35:16
1.5863 ریال11:34:05
1.586 ریال11:29:05
1.5518 ریال11:28:14
1.587 ریال11:25:05
1.587 ریال11:25:04
1.5873 ریال11:22:06
1.5518 ریال11:21:15
1.5868 ریال11:19:05
1.5865 ریال11:16:05
1.5868 ریال11:15:06
1.5868 ریال11:15:05
1.5518 ریال11:14:13
1.5868 ریال11:13:05
1.587 ریال11:10:05
1.587 ریال11:10:05
1.5868 ریال11:08:06
1.5518 ریال11:07:14
1.5878 ریال11:04:05
1.5886 ریال11:01:07
1.5518 ریال11:00:21
1.5518 ریال11:00:20
1.5876 ریال10:58:04
1.5881 ریال10:57:05
1.5518 ریال10:56:14
1.5881 ریال10:54:10
1.5878 ریال10:52:05
1.5886 ریال10:50:06
1.5886 ریال10:50:05
1.5518 ریال10:49:14
1.5881 ریال10:46:04
1.5878 ریال10:43:05
1.5518 ریال10:42:14
1.5883 ریال10:37:04
1.5881 ریال10:36:06
1.5518 ریال10:35:14
1.5518 ریال10:35:13
1.5881 ریال10:34:04
1.5886 ریال10:31:04
1.5878 ریال10:29:05
1.5518 ریال10:28:14
1.5878 ریال10:22:04
1.5518 ریال10:21:14
1.5881 ریال10:19:03
1.5888 ریال10:16:04
1.5881 ریال10:15:06
1.5881 ریال10:15:05
1.5518 ریال10:14:13
1.5881 ریال10:13:05
1.5883 ریال10:10:10
1.5883 ریال10:10:09
1.5886 ریال10:08:04
1.5518 ریال10:07:13
1.5883 ریال10:04:04
1.5888 ریال10:01:06
1.5518 ریال10:00:22
1.5518 ریال10:00:16
1.5886 ریال9:57:05
1.5518 ریال9:56:13
1.5886 ریال9:52:04
1.5898 ریال9:50:05
1.5898 ریال9:50:05
1.5518 ریال9:49:13
1.5893 ریال9:46:04
1.5888 ریال9:43:05
1.5518 ریال9:42:13
1.5891 ریال9:40:05
1.5891 ریال9:40:05
1.5883 ریال9:36:05
1.5518 ریال9:35:14
1.5518 ریال9:35:14
1.5883 ریال9:31:05
1.5881 ریال9:29:05
1.5518 ریال9:28:13
1.5883 ریال9:22:04
1.5518 ریال9:21:14
1.5883 ریال9:19:04
1.5876 ریال9:16:04
1.5883 ریال9:15:05
1.5883 ریال9:15:05
1.5518 ریال9:14:13
1.5883 ریال9:13:04
1.5878 ریال9:08:05
1.5518 ریال9:07:13
1.5876 ریال9:04:04
1.5878 ریال9:01:06
1.5518 ریال9:00:21
1.5518 ریال9:00:19
1.5873 ریال8:58:04
1.5881 ریال8:57:05
1.5518 ریال8:56:14
1.5881 ریال8:55:05
1.5881 ریال8:55:04
1.5873 ریال8:50:06
1.5873 ریال8:50:05
1.5518 ریال8:49:13
1.587 ریال8:46:04
1.5865 ریال8:43:05
1.5518 ریال8:42:13
1.5883 ریال8:40:04
1.5883 ریال8:40:04
1.5881 ریال8:37:04
1.5878 ریال8:36:05
1.5518 ریال8:35:14
1.5518 ریال8:35:14
1.5878 ریال8:33:09
1.5881 ریال8:31:04
1.5876 ریال8:29:05
1.5518 ریال8:28:13
1.5878 ریال8:25:04
1.5878 ریال8:25:04
1.5881 ریال8:22:05
1.5518 ریال8:21:14
1.5883 ریال8:19:04
1.5886 ریال8:15:05
1.5886 ریال8:15:05
1.5518 ریال8:14:13
1.5886 ریال8:13:04
1.5891 ریال8:10:04
1.5888 ریال8:08:04
1.5518 ریال8:07:13
1.5888 ریال8:04:04
1.5886 ریال8:01:05
1.5518 ریال8:00:23
1.5518 ریال8:00:16
1.5893 ریال7:58:04
1.5896 ریال7:57:05
1.5518 ریال7:56:13
1.5896 ریال7:55:05
1.5896 ریال7:55:04
1.5893 ریال7:52:04
1.5891 ریال7:50:05
1.5518 ریال7:49:12
1.5888 ریال7:46:04
1.5893 ریال7:43:04
1.5518 ریال7:42:13
1.5893 ریال7:40:05
1.5893 ریال7:40:05
1.5891 ریال7:37:04
1.5893 ریال7:36:05
1.5518 ریال7:35:15
1.5518 ریال7:35:14
1.5893 ریال7:34:04
1.5886 ریال7:31:05
1.5893 ریال7:29:05
1.5518 ریال7:28:13
1.5893 ریال7:25:04
1.5893 ریال7:25:04
1.5888 ریال7:23:23
1.5518 ریال7:22:33
1.5888 ریال7:16:04
1.5886 ریال7:15:06
1.5886 ریال7:15:05
1.5518 ریال7:14:14
1.5886 ریال7:13:04
1.5891 ریال7:10:05
1.5891 ریال7:10:05
1.5886 ریال7:08:05
1.5518 ریال7:07:14
1.5891 ریال7:04:04
1.5886 ریال7:01:08
1.5518 ریال7:00:29
1.5518 ریال7:00:25
1.5888 ریال6:57:06
1.5518 ریال6:56:15
1.5888 ریال6:55:04
1.5888 ریال6:55:04
1.5891 ریال6:52:05
1.5896 ریال6:50:04
1.5518 ریال6:49:14
1.5898 ریال6:46:04
1.5896 ریال6:43:05
1.5518 ریال6:42:14
1.5891 ریال6:37:04
1.5896 ریال6:36:06
1.5518 ریال6:35:15
1.5518 ریال6:35:15
1.5896 ریال6:34:05
1.5888 ریال6:29:05
1.5518 ریال6:28:14
1.5883 ریال6:22:06
1.5518 ریال6:21:18
1.5878 ریال6:19:05
1.5883 ریال6:16:06
1.5886 ریال6:15:06
1.5886 ریال6:15:06
1.5518 ریال6:14:15
1.5886 ریال6:13:05
1.5888 ریال6:10:06
1.5888 ریال6:10:05
1.5891 ریال6:08:05
1.5518 ریال6:07:15
1.5891 ریال6:04:06
1.5893 ریال6:01:14
1.5518 ریال6:00:26
1.5518 ریال6:00:26
1.5888 ریال5:58:04
1.5893 ریال5:57:05
1.5518 ریال5:56:15
1.5893 ریال5:55:05
1.5893 ریال5:55:05
1.5891 ریال5:52:04
1.5896 ریال5:50:08
1.5896 ریال5:50:08
1.5518 ریال5:49:17
1.5893 ریال5:43:05
1.5518 ریال5:42:14
1.5893 ریال5:40:06
1.5893 ریال5:40:06
1.5901 ریال5:37:05
1.5903 ریال5:36:06
1.5518 ریال5:35:15
1.5518 ریال5:35:15
1.5903 ریال5:34:04
1.5898 ریال5:29:06
1.5518 ریال5:28:13
1.5901 ریال5:25:05
1.5901 ریال5:25:05
1.5896 ریال5:22:05
1.5518 ریال5:21:16
1.5903 ریال5:19:04
1.5898 ریال5:16:05
1.5896 ریال5:15:06
1.5896 ریال5:15:05
1.5518 ریال5:14:15
1.5896 ریال5:10:05
1.5896 ریال5:10:05
1.5898 ریال5:08:05
1.5518 ریال5:07:13
1.5896 ریال5:04:04
1.5903 ریال5:01:08
1.5518 ریال5:00:23
1.5518 ریال5:00:21
1.5891 ریال4:57:05
1.5518 ریال4:56:13
1.5891 ریال4:55:04
1.5901 ریال4:52:04
1.5888 ریال4:50:06
1.5888 ریال4:50:06
1.5518 ریال4:49:13
1.5893 ریال4:46:05
1.5896 ریال4:43:05
1.5518 ریال4:42:14
1.5893 ریال4:40:05
1.5893 ریال4:40:04
1.5883 ریال4:37:04
1.5878 ریال4:36:06
1.5518 ریال4:35:17
1.5518 ریال4:35:16
1.5878 ریال4:34:04
1.5881 ریال4:31:05
1.5888 ریال4:29:05
1.5518 ریال4:28:13
1.5883 ریال4:22:05
1.5518 ریال4:21:15
1.5898 ریال4:19:04
1.5888 ریال4:15:04
1.5518 ریال4:14:14
1.5888 ریال4:13:04
1.5896 ریال4:10:04
1.5893 ریال4:08:05
1.5518 ریال4:07:14
1.5891 ریال4:04:04
1.5898 ریال4:01:06
1.5518 ریال4:00:22
1.5518 ریال4:00:20
1.5891 ریال3:58:04
1.5893 ریال3:57:05
1.5518 ریال3:56:14
1.5893 ریال3:55:05
1.5893 ریال3:55:04
1.5901 ریال3:52:04
1.5898 ریال3:50:07
1.5898 ریال3:50:06
1.5518 ریال3:49:13
1.5893 ریال3:46:05
1.5888 ریال3:43:04
1.5518 ریال3:42:13
1.5896 ریال3:40:05
1.5896 ریال3:40:05
1.5888 ریال3:37:04
1.5886 ریال3:36:05
1.5518 ریال3:35:17
1.5518 ریال3:35:15
1.5886 ریال3:34:05
1.5906 ریال3:31:06
1.5901 ریال3:29:05
1.5518 ریال3:28:13
1.5896 ریال3:25:05
1.5896 ریال3:25:04
1.5903 ریال3:22:05
1.5518 ریال3:21:14
1.5903 ریال3:19:04
1.5906 ریال3:15:06
1.5906 ریال3:15:06
1.5518 ریال3:14:14
1.5906 ریال3:13:04
1.5903 ریال3:10:05
1.5903 ریال3:10:04
1.5898 ریال3:08:04
1.5518 ریال3:07:13
1.5898 ریال3:04:04
1.5901 ریال3:01:07
1.5518 ریال3:00:21
1.5518 ریال3:00:21
1.5898 ریال2:58:04
1.5901 ریال2:57:05
1.5518 ریال2:56:14
1.5901 ریال2:55:03
1.5898 ریال2:52:04
1.5893 ریال2:50:06
1.5893 ریال2:50:06
1.5518 ریال2:49:13
1.5901 ریال2:46:04
1.5898 ریال2:43:05
1.5518 ریال2:42:13
1.5893 ریال2:40:05
1.5893 ریال2:40:05
1.5898 ریال2:37:04
1.5901 ریال2:36:05
1.5518 ریال2:35:15
1.5518 ریال2:35:15
1.5901 ریال2:34:05
1.5898 ریال2:31:05
1.5893 ریال2:29:05
1.5518 ریال2:28:13
1.5888 ریال2:22:05
1.5518 ریال2:21:15
1.5886 ریال2:15:05
1.5886 ریال2:15:05
1.5518 ریال2:14:13
1.5886 ریال2:08:05
1.5518 ریال2:07:13
1.5883 ریال2:04:05
1.5891 ریال2:01:07
1.5518 ریال2:00:26
1.5518 ریال2:00:21
1.5888 ریال1:57:05
1.5518 ریال1:56:13
1.5888 ریال1:55:04
1.5891 ریال1:52:04
1.5888 ریال1:50:03
1.5518 ریال1:49:13
1.5888 ریال1:46:04
1.5886 ریال1:43:05
1.5518 ریال1:42:14
1.5888 ریال1:40:04
1.5893 ریال1:36:05
1.5518 ریال1:35:14
1.5518 ریال1:35:13
1.5893 ریال1:34:04
1.5896 ریال1:29:06
1.5518 ریال1:28:13
1.5898 ریال1:25:04
1.5896 ریال1:22:05
1.5518 ریال1:21:15
1.5896 ریال1:19:04
1.5893 ریال1:16:04
1.5891 ریال1:15:06
1.5891 ریال1:15:05
1.5518 ریال1:14:14
1.5891 ریال1:10:06
1.5891 ریال1:10:05
1.5883 ریال1:08:05
1.5518 ریال1:07:13
1.5883 ریال1:04:05
1.5881 ریال1:01:06
1.5518 ریال1:00:23
1.5518 ریال1:00:22
1.5881 ریال0:58:04
1.5876 ریال0:57:05
1.5518 ریال0:56:14
1.5876 ریال0:55:03
1.5886 ریال0:50:06
1.5886 ریال0:50:05
1.5518 ریال0:49:12
1.5883 ریال0:43:04
1.5518 ریال0:42:13
1.5883 ریال0:36:06
1.5518 ریال0:35:15
1.5518 ریال0:35:15
1.5883 ریال0:34:05
1.5881 ریال0:31:05
1.5876 ریال0:29:05
1.5518 ریال0:28:17
1.5881 ریال0:25:05
1.5881 ریال0:25:04
1.5878 ریال0:22:05
1.5518 ریال0:21:15
1.5878 ریال0:15:05
1.5878 ریال0:15:05
1.5518 ریال0:14:13
1.5878 ریال0:10:06
1.5878 ریال0:10:05
1.5876 ریال0:08:05
1.5518 ریال0:07:14
1.587 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات