شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.511
  • بالاترین قیمت روز:1.5142
  • پایین ترین قیمت روز:1.5106
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5133
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.5129
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.511 ریال4:55:06
1.511 ریال4:55:06
1.5108 ریال4:51:06
1.5115 ریال4:50:10
1.5115 ریال4:50:09
1.5119 ریال4:49:18
1.5115 ریال4:47:07
1.511 ریال4:45:07
1.511 ریال4:45:06
1.5113 ریال4:43:06
1.5119 ریال4:42:18
1.5115 ریال4:41:07
1.5117 ریال4:39:06
1.5122 ریال4:36:06
1.5115 ریال4:35:20
1.5115 ریال4:35:19
1.5119 ریال4:33:06
1.5122 ریال4:31:08
1.5119 ریال4:29:05
1.5115 ریال4:28:18
1.5119 ریال4:25:06
1.5119 ریال4:25:05
1.5117 ریال4:23:06
1.5119 ریال4:22:05
1.5115 ریال4:21:18
1.5113 ریال4:17:05
1.5115 ریال4:15:07
1.5115 ریال4:15:06
1.5119 ریال4:13:06
1.5117 ریال4:08:06
1.5119 ریال4:05:06
1.5117 ریال4:03:05
1.5122 ریال4:01:10
1.5119 ریال4:00:35
1.5119 ریال4:00:35
1.5115 ریال3:57:05
1.5119 ریال3:55:07
1.5119 ریال3:55:06
1.5122 ریال3:53:05
1.5119 ریال3:51:07
1.5115 ریال3:50:09
1.5115 ریال3:50:08
1.511 ریال3:49:18
1.5113 ریال3:43:05
1.511 ریال3:42:17
1.5113 ریال3:41:06
1.511 ریال3:36:05
1.5113 ریال3:35:21
1.5113 ریال3:35:20
1.511 ریال3:31:08
1.5113 ریال3:27:07
1.5115 ریال3:25:05
1.511 ریال3:23:05
1.5113 ریال3:19:04
1.511 ریال3:17:04
1.5115 ریال3:15:07
1.5115 ریال3:15:07
1.5122 ریال3:14:17
1.511 ریال3:13:06
1.5106 ریال3:11:06
1.5115 ریال3:08:06
1.5122 ریال3:07:16
1.5119 ریال3:03:05
1.5122 ریال3:00:33
1.5122 ریال3:00:31
1.5124 ریال2:59:06
1.5122 ریال2:53:06
1.5126 ریال2:51:07
1.5122 ریال2:50:09
1.5122 ریال2:50:09
1.5131 ریال2:49:18
1.5126 ریال2:47:06
1.5131 ریال2:45:07
1.5131 ریال2:45:06
1.5129 ریال2:43:07
1.5131 ریال2:37:05
1.5133 ریال2:36:06
1.5131 ریال2:35:20
1.5131 ریال2:35:19
1.5129 ریال2:31:07
1.5131 ریال2:19:05
1.5129 ریال2:17:04
1.5131 ریال2:14:17
1.5129 ریال2:13:06
1.5131 ریال2:07:17
1.5126 ریال2:05:07
1.5126 ریال2:05:06
1.5131 ریال1:59:05
1.5129 ریال1:57:06
1.5131 ریال1:55:06
1.5131 ریال1:55:06
1.5129 ریال1:51:07
1.5126 ریال1:50:08
1.5126 ریال1:50:07
1.5122 ریال1:49:18
1.5129 ریال1:47:06
1.5122 ریال1:39:05
1.5119 ریال1:37:06
1.5122 ریال1:36:06
1.5126 ریال1:35:21
1.5126 ریال1:35:20
1.5122 ریال1:33:05
1.5131 ریال1:29:06
1.5126 ریال1:28:18
1.5131 ریال1:27:05
1.5124 ریال1:25:07
1.5124 ریال1:25:06
1.5131 ریال1:23:06
1.5122 ریال1:22:05
1.5126 ریال1:15:06
1.5126 ریال1:15:05
1.5131 ریال1:05:05
1.5135 ریال1:03:07
1.5131 ریال0:36:06
1.5133 ریال0:35:18
1.5133 ریال0:35:17
1.5131 ریال0:29:05
1.5133 ریال0:28:17
1.5131 ریال0:27:05
1.5133 ریال0:15:06
1.5142 ریال0:14:24
1.5133 ریال0:09:04
1.5138 ریال0:08:06
1.5142 ریال0:07:20
1.5133 ریال0:05:07
1.5133 ریال0:05:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات