شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.5179
  • بالاترین قیمت روز:1.5186
  • پایین ترین قیمت روز:1.5161
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5163
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.5165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5179 ریال4:49:16
1.5184 ریال4:47:04
1.5175 ریال4:43:06
1.5179 ریال4:42:18
1.5181 ریال4:39:06
1.5186 ریال4:37:06
1.5179 ریال4:36:06
1.517 ریال4:35:19
1.517 ریال4:35:18
1.5172 ریال4:33:04
1.517 ریال4:31:08
1.5163 ریال4:29:05
1.517 ریال4:28:17
1.5165 ریال4:27:06
1.5168 ریال4:25:07
1.5168 ریال4:25:06
1.5161 ریال4:23:06
1.5168 ریال4:22:06
1.517 ریال4:21:19
1.5172 ریال4:19:05
1.5175 ریال4:17:04
1.517 ریال4:15:06
1.517 ریال4:15:05
1.5179 ریال4:14:16
1.5168 ریال4:09:05
1.5163 ریال4:08:06
1.5179 ریال4:07:16
1.5161 ریال4:03:05
1.5179 ریال3:59:05
1.5177 ریال3:57:05
1.5179 ریال3:53:05
1.5177 ریال3:51:07
1.5172 ریال3:50:07
1.5172 ریال3:50:07
1.517 ریال3:49:16
1.5177 ریال3:47:05
1.5175 ریال3:45:05
1.517 ریال3:42:18
1.5177 ریال3:41:07
1.5172 ریال3:37:06
1.5175 ریال3:36:06
1.5165 ریال3:35:18
1.5165 ریال3:35:18
1.517 ریال3:33:05
1.5163 ریال3:29:05
1.5165 ریال3:28:18
1.5168 ریال3:22:06
1.5165 ریال3:21:17
1.5168 ریال3:17:05
1.5165 ریال3:15:06
1.5165 ریال3:15:06
1.5168 ریال3:14:15
1.5163 ریال3:13:05
1.5168 ریال3:09:05
1.5163 ریال3:08:05
1.5168 ریال3:07:16
1.5163 ریال3:05:04
1.517 ریال3:01:08
1.5168 ریال2:59:04
1.5165 ریال2:57:04
1.5168 ریال2:56:17
1.5172 ریال2:55:05
1.5172 ریال2:55:05
1.5165 ریال2:50:07
1.5165 ریال2:50:06
1.5168 ریال2:49:15
1.5172 ریال2:47:04
1.5168 ریال2:42:16
1.517 ریال2:41:06
1.5168 ریال2:39:05
1.517 ریال2:37:05
1.5168 ریال2:36:06
1.5175 ریال2:31:07
1.5172 ریال2:29:05
1.5175 ریال2:28:17
1.517 ریال2:27:05
1.5172 ریال2:25:07
1.5172 ریال2:25:06
1.5177 ریال2:22:06
1.5175 ریال2:21:22
1.5177 ریال2:19:06
1.5172 ریال2:17:04
1.5175 ریال2:15:07
1.5175 ریال2:15:06
1.5172 ریال2:14:18
1.517 ریال2:13:05
1.5172 ریال2:11:06
1.517 ریال2:08:05
1.5172 ریال2:05:06
1.5172 ریال2:05:05
1.517 ریال2:03:07
1.5172 ریال1:49:17
1.517 ریال1:45:03
1.5172 ریال1:41:06
1.517 ریال1:39:06
1.5172 ریال1:36:06
1.5163 ریال1:35:18
1.5163 ریال1:35:17
1.5172 ریال1:33:06
1.5168 ریال1:31:08
1.5163 ریال1:28:17
1.5165 ریال1:27:05
1.5163 ریال1:21:18
1.5165 ریال1:17:06
1.5168 ریال1:15:06
1.5168 ریال1:15:06
1.5165 ریال1:14:17
1.5163 ریال1:09:05
1.5165 ریال1:07:16
1.5163 ریال1:01:07
1.5165 ریال0:51:06
1.5168 ریال0:50:09
1.5168 ریال0:50:07
1.5165 ریال0:42:16
1.5163 ریال0:36:06
1.5165 ریال0:35:18
1.5165 ریال0:35:17
1.5161 ریال0:33:06
1.5165 ریال0:31:12
1.5161 ریال0:29:06
1.5165 ریال0:28:16
1.5161 ریال0:27:05
1.5165 ریال0:25:06
1.5165 ریال0:25:05
1.5161 ریال0:23:06
1.5165 ریال0:21:17
1.5161 ریال0:15:06
1.5161 ریال0:15:06
1.5165 ریال0:14:16
1.5161 ریال0:13:05
1.5165 ریال0:09:05
1.5168 ریال0:08:05
1.5165 ریال0:07:16
1.5163 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات