شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه نپال

  • نرخ فعلی:121.95
  • بالاترین قیمت روز:121.95
  • پایین ترین قیمت روز:121.181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:121.181
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۵:۴۸
  • نرخ روز گذشته:121.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / روپیه نپال در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه نپال در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
121.95 ریال23:15:48
121.95 ریال23:15:46
121.181 ریال23:14:50
121.95 ریال23:08:46
121.181 ریال23:07:58
121.95 ریال20:22:39
121.181 ریال20:21:50
121.95 ریال20:15:41
121.95 ریال20:15:41
121.181 ریال20:14:49
121.95 ریال19:43:40
121.181 ریال19:42:49
121.95 ریال19:36:43
121.181 ریال19:35:54
121.181 ریال19:35:51
121.95 ریال19:29:37
121.181 ریال19:28:49
121.95 ریال19:22:38
121.181 ریال19:21:52
121.95 ریال19:15:41
121.95 ریال19:15:40
121.181 ریال19:14:44
121.95 ریال17:36:38
121.181 ریال17:35:50
121.181 ریال17:35:50
121.95 ریال17:29:34
121.181 ریال17:28:44
121.95 ریال17:22:32
121.181 ریال17:21:50
121.95 ریال17:15:42
121.95 ریال17:15:39
121.181 ریال17:14:42
121.95 ریال17:08:35
121.181 ریال17:07:43
121.95 ریال17:01:54
121.181 ریال17:01:29
121.181 ریال17:01:28
121.95 ریال16:57:32
121.181 ریال16:56:44
121.95 ریال16:50:41
121.95 ریال16:50:41
121.181 ریال16:49:41
121.95 ریال16:43:30
121.181 ریال16:42:40
121.95 ریال16:36:34
121.181 ریال16:35:45
121.181 ریال16:35:45
121.95 ریال16:29:30
121.181 ریال16:28:41
121.95 ریال15:36:33
121.181 ریال15:35:48
121.181 ریال15:35:43
121.95 ریال15:29:27
121.181 ریال15:28:36
121.95 ریال15:22:27
121.181 ریال15:21:41
121.95 ریال15:15:30
121.95 ریال15:15:29
121.181 ریال15:14:36
121.95 ریال15:08:25
121.181 ریال15:07:36
121.95 ریال12:36:20
121.181 ریال12:35:32
121.181 ریال12:35:30
121.95 ریال12:29:19
121.181 ریال12:28:27
121.95 ریال12:01:34
121.181 ریال12:01:00
121.181 ریال12:01:00
121.95 ریال11:57:19
121.181 ریال11:56:27
121.95 ریال11:50:28
121.95 ریال11:50:28
121.181 ریال11:49:28
121.95 ریال10:01:13
121.181 ریال10:00:33
121.181 ریال10:00:33
121.95 ریال9:57:08
121.181 ریال9:56:17
121.95 ریال9:50:10
121.95 ریال9:50:10
121.181 ریال9:49:16
121.95 ریال9:22:08
121.181 ریال9:21:17
121.95 ریال9:15:09
121.95 ریال9:15:09
121.181 ریال9:14:14
121.95 ریال9:08:08
121.181 ریال9:07:14
121.95 ریال7:43:06
121.181 ریال7:42:13
121.95 ریال7:36:07
121.181 ریال7:35:13
121.181 ریال7:35:12
121.95 ریال7:29:06
121.181 ریال7:28:11
121.95 ریال7:22:06
121.181 ریال7:21:12
121.95 ریال7:15:06
121.181 ریال7:14:11
121.95 ریال6:22:06
121.181 ریال6:21:20
121.95 ریال6:15:07
121.95 ریال6:15:06
121.181 ریال6:14:14
121.95 ریال6:08:06
121.181 ریال6:07:16
121.95 ریال4:43:05
121.181 ریال4:42:13
121.95 ریال4:36:05
121.181 ریال4:35:13
121.181 ریال4:35:13
121.95 ریال4:29:05
121.181 ریال4:28:12
121.95 ریال4:22:05
121.181 ریال4:21:12
121.95 ریال4:15:06
121.95 ریال4:15:05
121.181 ریال4:14:11
121.95 ریال4:08:05
121.181 ریال4:07:12
121.95 ریال3:22:05
121.181 ریال3:21:12
121.95 ریال3:15:05
121.95 ریال3:15:04
121.181 ریال3:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی