شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.9983
  • بالاترین قیمت روز:8.9996
  • پایین ترین قیمت روز:8.9944
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.9849
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۸:۰۵
  • نرخ روز گذشته:8.9974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.9983 ریال2:08:05
8.9975 ریال2:07:16
8.9985 ریال2:05:06
8.9985 ریال2:05:05
8.998 ریال2:03:08
8.9981 ریال2:01:11
8.9975 ریال2:00:39
8.9975 ریال2:00:38
8.9983 ریال1:59:06
8.997 ریال1:57:06
8.9975 ریال1:55:06
8.9975 ریال1:55:06
8.9957 ریال1:51:06
8.9956 ریال1:50:08
8.9956 ریال1:50:07
8.9983 ریال1:49:15
8.996 ریال1:47:05
8.999 ریال1:45:06
8.999 ریال1:45:05
8.9983 ریال1:42:17
8.9963 ریال1:41:06
8.9983 ریال1:39:05
8.9988 ریال1:37:06
8.9982 ریال1:36:06
8.997 ریال1:35:26
8.997 ریال1:35:25
8.9983 ریال1:33:07
8.9971 ریال1:31:08
8.996 ریال1:29:06
8.997 ریال1:28:16
8.996 ریال1:27:05
8.9964 ریال1:25:05
8.9964 ریال1:25:04
8.9962 ریال1:23:06
8.9944 ریال1:22:06
8.997 ریال1:21:19
8.9967 ریال1:19:05
8.9975 ریال1:17:06
8.9985 ریال1:15:09
8.9985 ریال1:15:07
8.9974 ریال1:14:20
8.9986 ریال1:13:06
8.9978 ریال1:09:06
8.997 ریال1:08:06
8.9974 ریال1:07:18
8.9971 ریال1:05:07
8.9971 ریال1:05:06
8.9972 ریال1:03:06
8.996 ریال1:01:11
8.9974 ریال1:00:34
8.9974 ریال1:00:32
8.9961 ریال0:59:06
8.9976 ریال0:57:07
8.9974 ریال0:56:19
8.998 ریال0:55:07
8.998 ریال0:55:07
8.9978 ریال0:53:06
8.9972 ریال0:51:09
8.9963 ریال0:50:09
8.9963 ریال0:50:07
8.9982 ریال0:49:15
8.9966 ریال0:47:05
8.9961 ریال0:45:05
8.9961 ریال0:45:04
8.9979 ریال0:43:06
8.9982 ریال0:42:18
8.9967 ریال0:41:06
8.9989 ریال0:39:05
8.9975 ریال0:37:06
8.9972 ریال0:36:06
8.9964 ریال0:35:20
8.9964 ریال0:35:19
8.9984 ریال0:33:05
8.9988 ریال0:31:07
8.9996 ریال0:29:06
8.9964 ریال0:28:14
8.9986 ریال0:27:05
8.9975 ریال0:25:06
8.9975 ریال0:25:05
8.9983 ریال0:23:06
8.9971 ریال0:22:06
8.9964 ریال0:21:20
8.9974 ریال0:19:05
8.9962 ریال0:15:07
8.9962 ریال0:15:06
8.997 ریال0:14:17
8.9973 ریال0:13:04
8.9962 ریال0:11:07
8.9968 ریال0:09:05
8.9966 ریال0:08:05
8.997 ریال0:07:18
8.9969 ریال0:06:08
8.9872 ریال17:05:22
8.9872 ریال17:05:19
8.9901 ریال17:03:18
8.9909 ریال17:01:29
8.99 ریال17:01:13
8.99 ریال17:01:06
8.9871 ریال16:59:15
8.9886 ریال16:57:13
8.99 ریال16:56:30
8.9906 ریال16:55:18
8.9906 ریال16:55:18
8.9902 ریال16:53:13
8.9923 ریال16:51:18
8.9909 ریال16:50:25
8.9909 ریال16:50:23
8.9855 ریال16:49:28
8.9888 ریال16:47:14
8.99 ریال16:45:09
8.9915 ریال16:43:13
8.9855 ریال16:42:30
8.9885 ریال16:41:15
8.986 ریال16:39:15
8.987 ریال16:37:14
8.9858 ریال16:36:14
8.9856 ریال16:35:38
8.9856 ریال16:35:38
8.99 ریال16:33:19
8.991 ریال16:31:26
8.9858 ریال16:29:15
8.9856 ریال16:28:29
8.9864 ریال16:27:14
8.9835 ریال16:25:21
8.9859 ریال16:23:19
8.9854 ریال16:22:17
8.9856 ریال16:21:37
8.9849 ریال16:19:16
8.9851 ریال16:17:46
8.9838 ریال16:16:13
8.9838 ریال16:16:11
8.9835 ریال16:15:22
8.9854 ریال16:13:55
8.9853 ریال16:11:57
8.9854 ریال16:09:49
8.9851 ریال16:09:00
8.9835 ریال16:08:18
8.9862 ریال16:06:33
8.9862 ریال16:06:28
8.9863 ریال16:04:25
8.9836 ریال16:03:00
8.9835 ریال16:02:58
8.9835 ریال16:02:53
8.9842 ریال15:59:57
8.9847 ریال15:57:58
8.9835 ریال15:57:27
8.9844 ریال15:56:18
8.9844 ریال15:56:13
8.9849 ریال15:53:52
8.9853 ریال15:52:12
8.9849 ریال15:51:37
8.9849 ریال15:51:37
8.9869 ریال15:50:28
8.9871 ریال15:47:49
8.9851 ریال15:46:23
8.9851 ریال15:46:18
8.988 ریال15:43:48
8.9869 ریال15:43:23
8.987 ریال15:42:20
8.985 ریال15:39:53
8.9866 ریال15:37:01
8.9819 ریال15:36:47
8.9819 ریال15:36:44
8.9864 ریال15:33:55
8.9865 ریال15:32:31
8.9871 ریال15:29:50
8.9819 ریال15:29:08
8.9865 ریال15:27:52
8.9859 ریال15:26:00
8.9859 ریال15:25:59
8.9831 ریال15:23:50
8.9842 ریال15:23:00
8.9819 ریال15:22:45
8.9837 ریال15:19:52
8.9823 ریال15:17:52
8.9831 ریال15:16:06
8.9831 ریال15:16:05
8.9819 ریال15:15:00
8.9834 ریال15:13:49
8.9833 ریال15:11:55
8.9825 ریال15:09:45
8.984 ریال15:08:30
8.9819 ریال15:07:40
8.9811 ریال15:05:19
8.9811 ریال15:05:18
8.9826 ریال15:03:16
8.9838 ریال15:01:29
8.9819 ریال15:00:59
8.9819 ریال15:00:58
8.9848 ریال14:59:14
8.983 ریال14:57:16
8.9819 ریال14:56:26
8.9821 ریال14:55:17
8.9821 ریال14:55:16
8.9819 ریال14:53:17
8.9821 ریال14:51:19
8.985 ریال14:50:26
8.985 ریال14:50:20
8.9803 ریال14:49:26
8.9849 ریال14:47:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات