شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:306.9
  • بالاترین قیمت روز:361.69
  • پایین ترین قیمت روز:306.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:54.79
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:306.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:306.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
306.9 ریال7:53:06
306.95 ریال6:36:06
306.9 ریال6:35:22
306.9 ریال6:35:21
306.95 ریال6:29:07
306.9 ریال6:28:18
306.95 ریال6:22:09
306.9 ریال6:21:27
306.95 ریال6:17:06
306.9 ریال3:36:05
361.69 ریال3:35:20
361.69 ریال3:35:19
306.9 ریال3:29:05
361.69 ریال3:28:15
306.9 ریال3:22:06
361.69 ریال3:21:18
306.9 ریال3:17:05
306.95 ریال3:15:07
306.95 ریال3:15:06
306.9 ریال2:57:05
361.69 ریال2:56:18
306.9 ریال2:50:08
306.9 ریال2:50:07
361.69 ریال2:49:14
306.9 ریال2:43:04
361.69 ریال2:42:16
306.95 ریال17:58:14
361.69 ریال17:57:43
306.95 ریال17:52:20
306.95 ریال17:52:18
361.69 ریال17:51:00
306.95 ریال16:50:41
306.95 ریال16:50:39
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات