شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:18.636
  • بالاترین قیمت روز:19.1908
  • پایین ترین قیمت روز:18.55
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.62
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.98%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.5693
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۳:۳۹
  • نرخ روز گذشته:19.064
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.428

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.636 ریال23:43:39
18.623 ریال23:42:52
18.636 ریال23:41:45
18.648 ریال23:36:47
18.623 ریال23:35:57
18.623 ریال23:35:57
18.609 ریال23:31:46
18.626 ریال23:29:37
18.623 ریال23:28:50
18.626 ریال23:26:44
18.623 ریال23:22:43
18.5693 ریال23:21:59
18.627 ریال23:16:50
18.612 ریال23:15:48
18.612 ریال23:15:46
18.5693 ریال23:14:50
18.612 ریال23:11:46
18.602 ریال23:08:46
18.5693 ریال23:07:58
18.602 ریال23:06:49
18.593 ریال23:02:14
18.6 ریال23:01:37
18.6 ریال23:01:35
18.591 ریال22:57:37
18.6 ریال22:56:50
18.604 ریال22:51:45
18.616 ریال22:50:52
18.616 ریال22:50:52
18.6 ریال22:49:47
18.616 ریال22:46:41
18.603 ریال22:43:36
18.6 ریال22:42:52
18.603 ریال22:41:53
18.576 ریال22:36:41
18.5693 ریال22:35:54
18.5693 ریال22:35:52
18.557 ریال22:31:48
18.584 ریال22:29:40
18.5693 ریال22:28:48
18.584 ریال22:22:36
18.574 ریال22:21:53
18.602 ریال22:16:40
18.62 ریال22:15:44
18.62 ریال22:15:42
18.574 ریال22:14:49
18.62 ریال22:11:45
18.617 ریال22:08:44
18.574 ریال22:07:51
18.617 ریال22:06:44
18.575 ریال22:01:57
18.55 ریال22:01:36
18.55 ریال22:01:35
18.572 ریال21:57:39
18.55 ریال21:56:50
18.574 ریال21:51:44
18.565 ریال21:50:51
18.565 ریال21:50:51
18.55 ریال21:49:50
18.565 ریال21:46:45
18.55 ریال21:41:46
18.553 ریال21:36:46
18.638 ریال21:35:57
18.638 ریال21:35:56
18.574 ریال21:31:47
18.621 ریال21:29:38
18.638 ریال21:28:46
18.621 ریال21:26:42
18.639 ریال21:22:37
18.5693 ریال21:21:55
18.641 ریال21:16:40
18.649 ریال21:15:46
18.649 ریال21:15:44
18.5693 ریال21:14:47
18.649 ریال21:11:44
18.665 ریال21:08:38
18.5693 ریال21:07:46
18.665 ریال21:06:42
18.657 ریال21:01:51
19.1908 ریال21:01:27
19.1908 ریال21:01:27
18.668 ریال20:57:44
19.1908 ریال20:22:39
18.5693 ریال20:21:50
19.1908 ریال20:15:41
19.1908 ریال20:15:41
18.5693 ریال20:14:49
19.1908 ریال20:08:48
18.5693 ریال20:07:54
19.1908 ریال20:02:19
18.5693 ریال20:01:49
18.5693 ریال20:01:47
19.1908 ریال19:57:38
18.5693 ریال19:56:54
19.1908 ریال19:50:52
19.1908 ریال19:50:51
18.5693 ریال19:49:48
19.1908 ریال19:43:40
18.5693 ریال19:42:49
19.1908 ریال19:36:43
18.5693 ریال19:35:54
18.5693 ریال19:35:51
19.1908 ریال19:29:37
18.5693 ریال19:28:49
19.1908 ریال17:36:38
18.5693 ریال17:35:50
18.5693 ریال17:35:50
19.1908 ریال17:29:34
18.5693 ریال17:28:44
19.1908 ریال17:22:32
18.5693 ریال17:21:50
19.1908 ریال17:15:42
19.1908 ریال17:15:39
18.5693 ریال17:14:42
19.1908 ریال17:08:35
18.5693 ریال17:07:43
19.1908 ریال16:43:30
18.5693 ریال16:42:40
19.1908 ریال16:36:34
18.5693 ریال16:35:45
18.5693 ریال16:35:45
19.1908 ریال16:29:30
18.5693 ریال16:28:41
19.1908 ریال16:22:32
18.5693 ریال16:21:47
19.1908 ریال16:15:33
19.1908 ریال16:15:33
18.5693 ریال16:14:40
19.1908 ریال16:08:31
18.5693 ریال16:07:39
19.1908 ریال15:15:30
19.1908 ریال15:15:29
18.5693 ریال15:14:36
19.1908 ریال15:08:25
18.5693 ریال15:07:36
19.1908 ریال14:36:30
18.5693 ریال14:35:37
18.5693 ریال14:35:36
19.1908 ریال14:29:24
18.5693 ریال14:28:32
19.1908 ریال12:01:34
18.5693 ریال12:01:00
18.5693 ریال12:01:00
19.1908 ریال11:57:19
18.5693 ریال11:56:27
19.1908 ریال11:50:28
19.1908 ریال11:50:28
18.5693 ریال11:49:28
19.1908 ریال10:43:08
18.5693 ریال10:42:16
19.1908 ریال10:36:09
18.5693 ریال10:35:17
18.5693 ریال10:35:17
19.064 ریال10:29:08
18.5693 ریال10:28:17
19.064 ریال10:22:07
18.5693 ریال10:21:19
19.064 ریال10:15:10
19.064 ریال10:15:10
18.5693 ریال10:14:15
19.064 ریال10:08:10
18.5693 ریال10:07:16
19.064 ریال9:01:09
18.5693 ریال9:00:23
18.5693 ریال9:00:23
19.064 ریال8:57:07
18.5693 ریال8:56:15
19.064 ریال8:50:09
19.064 ریال8:50:08
18.5693 ریال8:49:15
19.064 ریال8:22:06
18.5693 ریال8:21:15
19.064 ریال8:15:08
19.064 ریال8:15:07
18.5693 ریال8:14:14
19.064 ریال8:08:07
18.5693 ریال8:07:14
19.064 ریال8:01:09
18.5693 ریال8:00:24
18.5693 ریال8:00:24
19.064 ریال7:57:06
18.5693 ریال7:56:14
19.064 ریال7:50:07
18.5693 ریال7:49:13
19.064 ریال7:29:06
18.5693 ریال7:28:11
19.064 ریال7:22:06
18.5693 ریال7:21:12
19.064 ریال7:15:06
18.5693 ریال7:14:11
19.064 ریال6:43:06
18.5693 ریال6:42:14
19.064 ریال6:36:07
18.5693 ریال6:35:16
18.5693 ریال6:35:15
19.064 ریال6:29:07
18.5693 ریال6:28:13
19.064 ریال6:22:06
18.5693 ریال6:21:20
19.064 ریال6:15:07
19.064 ریال6:15:06
18.5693 ریال6:14:14
19.064 ریال6:08:06
18.5693 ریال6:07:16
19.064 ریال6:01:12
18.5693 ریال6:00:24
18.5693 ریال6:00:23
19.064 ریال5:57:06
18.5693 ریال5:56:15
19.064 ریال5:50:07
19.064 ریال5:50:06
18.5693 ریال5:49:15
19.064 ریال5:43:05
18.5693 ریال5:42:12
19.064 ریال5:36:07
18.5693 ریال5:35:13
18.5693 ریال5:35:13
19.064 ریال5:29:05
18.5693 ریال5:28:12
19.064 ریال5:22:05
18.5693 ریال5:21:15
19.064 ریال5:15:07
19.064 ریال5:15:06
18.5693 ریال5:14:12
19.064 ریال5:08:05
18.5693 ریال5:07:11
19.064 ریال4:22:05
18.5693 ریال4:21:12
19.064 ریال4:15:06
19.064 ریال4:15:05
18.5693 ریال4:14:11
19.064 ریال4:08:04
18.5693 ریال4:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی