شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:18.671
  • بالاترین قیمت روز:18.6751
  • پایین ترین قیمت روز:18.664
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:18.67
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:18.6699
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.671 ریال8:03:05
18.6704 ریال8:01:12
18.671 ریال7:56:18
18.6711 ریال7:55:06
18.6711 ریال7:55:05
18.6693 ریال7:53:06
18.673 ریال7:51:08
18.6728 ریال7:50:07
18.6728 ریال7:50:07
18.6729 ریال7:49:17
18.673 ریال7:45:06
18.673 ریال7:45:05
18.6733 ریال7:43:06
18.6729 ریال7:42:22
18.6718 ریال7:39:05
18.6729 ریال7:36:06
18.6725 ریال7:35:22
18.6725 ریال7:35:21
18.6727 ریال7:33:06
18.6723 ریال7:31:08
18.6725 ریال7:25:07
18.6725 ریال7:25:06
18.6716 ریال7:23:05
18.673 ریال7:22:05
18.6725 ریال7:21:20
18.673 ریال7:19:05
18.6728 ریال7:17:05
18.6725 ریال7:15:06
18.6725 ریال7:15:06
18.6701 ریال7:14:18
18.6725 ریال7:13:05
18.6724 ریال7:11:09
18.6725 ریال7:09:11
18.673 ریال7:08:19
18.6701 ریال7:07:21
18.6725 ریال7:05:05
18.6718 ریال7:03:06
18.672 ریال7:01:15
18.6701 ریال7:00:50
18.6701 ریال7:00:47
18.672 ریال6:59:06
18.6718 ریال6:57:06
18.6701 ریال6:56:22
18.6719 ریال6:55:07
18.6719 ریال6:55:06
18.6691 ریال6:53:05
18.665 ریال6:51:08
18.6668 ریال6:50:10
18.6668 ریال6:50:08
18.6645 ریال6:49:18
18.6673 ریال6:47:05
18.6682 ریال6:45:07
18.6682 ریال6:45:06
18.6684 ریال6:43:06
18.6645 ریال6:42:20
18.6652 ریال6:41:07
18.665 ریال6:39:05
18.6651 ریال6:37:05
18.6653 ریال6:35:23
18.6653 ریال6:35:22
18.6673 ریال6:33:07
18.6684 ریال6:29:06
18.6653 ریال6:28:21
18.6687 ریال6:27:06
18.6685 ریال6:25:08
18.6685 ریال6:25:06
18.6683 ریال6:23:13
18.669 ریال6:22:08
18.6653 ریال6:21:29
18.6688 ریال6:19:06
18.6647 ریال6:17:05
18.6654 ریال6:15:07
18.6654 ریال6:15:06
18.6646 ریال6:14:20
18.666 ریال6:13:05
18.6656 ریال6:11:06
18.6655 ریال6:09:06
18.665 ریال6:08:05
18.6646 ریال6:07:19
18.6652 ریال6:05:08
18.6652 ریال6:05:06
18.6655 ریال6:01:09
18.6646 ریال6:00:47
18.6646 ریال6:00:40
18.6651 ریال5:59:05
18.665 ریال5:57:06
18.6646 ریال5:56:20
18.6652 ریال5:55:07
18.6652 ریال5:55:05
18.6645 ریال5:51:07
18.6646 ریال5:50:09
18.6646 ریال5:50:08
18.6669 ریال5:49:19
18.6653 ریال5:47:06
18.6645 ریال5:45:07
18.6645 ریال5:45:06
18.6644 ریال5:43:06
18.6669 ریال5:42:19
18.6676 ریال5:41:07
18.667 ریال5:39:05
18.6671 ریال5:37:06
18.6669 ریال5:36:06
18.6673 ریال5:35:23
18.6673 ریال5:35:22
18.6674 ریال5:33:05
18.6672 ریال5:31:08
18.6676 ریال5:29:06
18.6673 ریال5:28:20
18.6676 ریال5:25:07
18.6676 ریال5:25:06
18.6677 ریال5:22:06
18.6673 ریال5:21:23
18.6678 ریال5:17:07
18.6673 ریال5:15:08
18.6673 ریال5:15:06
18.664 ریال5:14:19
18.6672 ریال5:13:06
18.6644 ریال5:11:06
18.6646 ریال5:09:05
18.6647 ریال5:08:04
18.664 ریال5:07:17
18.6648 ریال5:05:06
18.6648 ریال5:05:05
18.6647 ریال5:03:06
18.665 ریال5:01:08
18.664 ریال5:00:36
18.664 ریال5:00:33
18.665 ریال4:57:06
18.664 ریال4:55:06
18.664 ریال4:55:06
18.6644 ریال4:53:06
18.6643 ریال4:51:06
18.6652 ریال4:50:09
18.6652 ریال4:50:08
18.6651 ریال4:49:17
18.665 ریال4:43:06
18.6651 ریال4:42:18
18.665 ریال4:37:05
18.6651 ریال4:36:05
18.669 ریال4:35:19
18.669 ریال4:35:18
18.6651 ریال4:33:06
18.665 ریال4:31:07
18.6651 ریال4:29:05
18.669 ریال4:28:17
18.6651 ریال4:25:06
18.6651 ریال4:25:05
18.6652 ریال4:23:05
18.6655 ریال4:22:05
18.669 ریال4:21:18
18.6652 ریال4:19:04
18.6654 ریال4:17:05
18.669 ریال4:15:07
18.669 ریال4:15:06
18.6678 ریال4:14:19
18.669 ریال4:08:06
18.6678 ریال4:07:19
18.6677 ریال4:05:07
18.6677 ریال4:05:06
18.6676 ریال4:03:05
18.6681 ریال4:01:09
18.6678 ریال4:00:34
18.6678 ریال4:00:34
18.6655 ریال3:59:05
18.6654 ریال3:57:05
18.6678 ریال3:56:17
18.6653 ریال3:55:06
18.6653 ریال3:55:05
18.6678 ریال3:47:05
18.6679 ریال3:43:04
18.6678 ریال3:42:17
18.6679 ریال3:41:06
18.6678 ریال3:36:04
18.6717 ریال3:35:21
18.6717 ریال3:35:19
18.6678 ریال3:31:07
18.6676 ریال3:29:06
18.6717 ریال3:28:17
18.6677 ریال3:27:06
18.6715 ریال3:22:05
18.6717 ریال3:21:18
18.6715 ریال3:19:04
18.6716 ریال3:15:06
18.6716 ریال3:15:06
18.6745 ریال3:14:16
18.6716 ریال3:09:05
18.6717 ریال3:08:06
18.6745 ریال3:07:16
18.6717 ریال3:05:06
18.6717 ریال3:05:05
18.6735 ریال3:03:05
18.6746 ریال3:01:08
18.6745 ریال3:00:33
18.6745 ریال3:00:30
18.6746 ریال2:59:06
18.6747 ریال2:57:06
18.6745 ریال2:55:06
18.6745 ریال2:55:06
18.6751 ریال2:53:06
18.6746 ریال2:51:07
18.6744 ریال2:50:08
18.6744 ریال2:50:08
18.6718 ریال2:49:18
18.6739 ریال2:47:06
18.6745 ریال2:43:07
18.6718 ریال2:42:20
18.6751 ریال2:41:07
18.674 ریال2:39:05
18.6738 ریال2:37:05
18.6737 ریال2:36:06
18.674 ریال2:15:06
18.674 ریال2:15:05
18.67 ریال2:14:17
18.674 ریال2:11:06
18.67 ریال1:50:07
18.67 ریال1:50:06
18.6699 ریال1:49:18
18.67 ریال1:43:05
18.6699 ریال1:42:19
18.67 ریال1:36:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات