شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / اوگویا موریتانا

  • نرخ فعلی:37.9
  • بالاترین قیمت روز:38.106
  • پایین ترین قیمت روز:37.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:38.068
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.168

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37.9 ریال20:11:17
38 ریال19:28:25
38.106 ریال19:27:12
38 ریال17:36:16
38.084 ریال17:35:36
38.084 ریال17:35:36
38 ریال17:29:15
38.084 ریال17:28:30
38 ریال17:25:20
38 ریال17:25:18
38.099 ریال17:22:15
38.084 ریال17:21:36
38.099 ریال17:15:21
38.099 ریال17:15:21
38.084 ریال16:36:15
38.076 ریال16:35:39
38.076 ریال16:35:39
38.084 ریال16:31:30
38.076 ریال16:16:17
38.076 ریال16:16:14
38 ریال16:15:25
38.076 ریال16:13:56
38 ریال2:36:06
38.068 ریال2:35:20
38.068 ریال2:35:18
38 ریال2:29:05
38.068 ریال2:28:17
38 ریال2:23:06
38.068 ریال1:50:08
38.068 ریال1:50:07
38 ریال1:49:17
38.068 ریال1:43:06
38 ریال0:36:06
38.068 ریال0:35:18
38.068 ریال0:35:17
38 ریال0:29:06
38.068 ریال0:28:16
38 ریال0:23:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات