iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کیات میانمار

  • نرخ فعلی:1439
  • بالاترین قیمت روز:1446
  • پایین ترین قیمت روز:1435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,445
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1,446
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,439 ریال21:50:09
1,439 ریال21:50:08
1,445 ریال21:49:15
1,439 ریال21:43:07
1,445 ریال21:42:16
1,439 ریال21:36:08
1,445 ریال21:35:22
1,445 ریال21:35:15
1,439 ریال21:29:07
1,445 ریال21:28:16
1,439 ریال21:22:08
1,445 ریال21:21:18
1,439 ریال21:15:07
1,439 ریال21:15:06
1,445 ریال21:14:15
1,439 ریال21:08:07
1,445 ریال21:07:16
1,439 ریال21:01:09
1,445 ریال21:00:23
1,445 ریال21:00:22
1,439 ریال20:57:07
1,445 ریال20:56:19
1,439 ریال20:50:10
1,439 ریال20:50:09
1,445 ریال20:49:16
1,439 ریال20:43:08
1,445 ریال20:42:17
1,439 ریال20:36:13
1,445 ریال20:35:23
1,445 ریال20:35:18
1,439 ریال20:29:09
1,445 ریال20:28:17
1,439 ریال20:22:09
1,445 ریال20:21:20
1,439 ریال20:15:07
1,445 ریال20:14:19
1,439 ریال20:08:15
1,445 ریال20:07:19
1,439 ریال20:01:15
1,445 ریال20:00:32
1,445 ریال20:00:31
1,439 ریال19:57:12
1,445 ریال19:56:27
1,439 ریال19:50:15
1,445 ریال19:49:20
1,439 ریال19:43:12
1,445 ریال19:42:20
1,439 ریال19:36:12
1,445 ریال19:35:28
1,445 ریال19:35:22
1,439 ریال19:29:11
1,445 ریال19:28:23
1,439 ریال19:22:12
1,445 ریال19:21:21
1,439 ریال19:15:11
1,439 ریال19:15:11
1,445 ریال19:14:20
1,439 ریال19:08:21
1,445 ریال19:07:23
1,439 ریال19:01:17
1,445 ریال19:00:30
1,445 ریال19:00:30
1,439 ریال18:57:12
1,445 ریال18:56:20
1,439 ریال18:50:15
1,439 ریال18:50:13
1,445 ریال18:49:20
1,439 ریال18:43:12
1,445 ریال18:42:20
1,439 ریال18:36:12
1,445 ریال18:35:23
1,445 ریال18:35:22
1,439 ریال18:29:16
1,445 ریال18:28:19
1,439 ریال18:22:11
1,445 ریال18:21:23
1,439 ریال18:15:16
1,439 ریال18:15:15
1,445 ریال18:14:20
1,439 ریال18:08:37
1,445 ریال18:07:51
1,439 ریال18:02:00
1,445 ریال18:01:32
1,445 ریال18:01:29
1,439 ریال17:57:39
1,445 ریال17:56:48
1,439 ریال17:50:47
1,439 ریال17:50:46
1,445 ریال17:49:50
1,439 ریال17:43:38
1,445 ریال17:42:50
1,439 ریال17:36:41
1,445 ریال17:36:00
1,445 ریال17:35:58
1,439 ریال17:29:39
1,445 ریال17:28:47
1,439 ریال17:22:37
1,445 ریال17:21:53
1,439 ریال17:15:42
1,439 ریال17:15:41
1,445 ریال17:14:50
1,439 ریال17:08:38
1,445 ریال17:07:56
1,439 ریال17:02:09
1,445 ریال17:01:45
1,445 ریال17:01:37
1,439 ریال16:57:43
1,445 ریال16:57:04
1,439 ریال16:51:00
1,439 ریال16:51:00
1,445 ریال16:49:52
1,439 ریال16:43:44
1,445 ریال16:42:49
1,439 ریال16:36:44
1,445 ریال16:36:08
1,445 ریال16:36:07
1,439 ریال16:29:42
1,445 ریال16:28:49
1,439 ریال16:22:38
1,445 ریال16:21:56
1,439 ریال16:15:49
1,439 ریال16:15:44
1,445 ریال16:14:56
1,439 ریال16:08:48
1,445 ریال16:07:56
1,439 ریال16:01:59
1,445 ریال16:01:32
1,445 ریال16:01:31
1,439 ریال15:57:40
1,445 ریال15:56:54
1,439 ریال15:50:59
1,439 ریال15:50:51
1,445 ریال15:49:50
1,439 ریال15:43:39
1,445 ریال15:42:50
1,439 ریال15:36:42
1,445 ریال15:35:57
1,445 ریال15:35:55
1,439 ریال15:29:40
1,445 ریال15:28:56
1,439 ریال15:22:41
1,445 ریال15:21:49
1,439 ریال15:15:42
1,439 ریال15:15:40
1,445 ریال15:14:50
1,439 ریال15:08:42
1,445 ریال15:07:47
1,439 ریال15:01:56
1,445 ریال15:01:29
1,445 ریال15:01:26
1,439 ریال14:57:36
1,445 ریال14:56:48
1,439 ریال14:50:46
1,439 ریال14:50:45
1,445 ریال14:49:48
1,439 ریال14:43:38
1,445 ریال14:42:45
1,439 ریال14:36:39
1,445 ریال14:35:53
1,445 ریال14:35:52
1,439 ریال14:29:37
1,445 ریال14:28:45
1,439 ریال14:22:36
1,445 ریال14:21:49
1,439 ریال14:15:41
1,439 ریال14:15:38
1,445 ریال14:14:49
1,439 ریال14:08:40
1,445 ریال14:07:46
1,439 ریال14:01:54
1,445 ریال14:01:22
1,445 ریال14:01:20
1,439 ریال13:57:35
1,445 ریال13:56:49
1,439 ریال13:50:57
1,439 ریال13:50:49
1,445 ریال13:49:48
1,439 ریال13:43:36
1,445 ریال13:42:47
1,439 ریال13:36:39
1,445 ریال13:36:00
1,445 ریال13:35:56
1,439 ریال13:29:37
1,445 ریال13:28:45
1,439 ریال13:22:33
1,445 ریال13:21:48
1,439 ریال13:15:43
1,439 ریال13:15:36
1,445 ریال13:14:45
1,439 ریال13:08:34
1,445 ریال13:07:46
1,439 ریال13:04:30
1,435 ریال13:01:37
1,445 ریال13:01:11
1,445 ریال13:01:09
1,435 ریال12:57:30
1,445 ریال12:56:40
1,435 ریال12:50:40
1,435 ریال12:50:36
1,445 ریال12:49:40
1,435 ریال12:43:32
1,445 ریال12:42:36
1,435 ریال12:36:29
1,445 ریال12:35:37
1,445 ریال12:35:37
1,435 ریال12:29:32
1,445 ریال12:28:38
1,435 ریال12:22:10
1,445 ریال12:21:19
1,435 ریال12:15:12
1,435 ریال12:15:11
1,445 ریال12:14:18
1,435 ریال12:08:06
1,445 ریال12:07:14
1,435 ریال12:01:07
1,445 ریال12:00:24
1,445 ریال12:00:24
1,435 ریال11:57:06
1,445 ریال11:56:14
1,435 ریال11:50:06
1,445 ریال11:49:14
1,435 ریال11:43:05
1,445 ریال11:42:14
1,435 ریال11:40:06
1,435 ریال11:40:05
1,437 ریال11:36:06
1,445 ریال11:35:16
1,445 ریال11:35:15
1,437 ریال11:29:05
1,445 ریال11:28:14
1,437 ریال11:22:05
1,445 ریال11:21:14
1,437 ریال11:15:05
1,437 ریال11:15:05
1,445 ریال11:14:13
1,437 ریال11:08:06
1,445 ریال11:07:14
1,437 ریال11:01:07
1,445 ریال11:00:21
1,445 ریال11:00:20
1,437 ریال10:57:05
1,445 ریال10:56:14
1,437 ریال10:50:06
1,437 ریال10:50:05
1,445 ریال10:49:14
1,437 ریال10:43:05
1,445 ریال10:42:14
1,437 ریال10:36:06
1,445 ریال10:35:14
1,445 ریال10:35:13
1,437 ریال10:29:05
1,445 ریال10:28:13
1,437 ریال10:22:04
1,445 ریال10:21:14
1,437 ریال10:15:06
1,437 ریال10:15:05
1,445 ریال10:14:13
1,437 ریال10:08:04
1,445 ریال10:07:13
1,437 ریال10:01:06
1,445 ریال10:00:22
1,445 ریال10:00:16
1,437 ریال9:57:05
1,445 ریال9:56:13
1,437 ریال9:50:05
1,437 ریال9:50:05
1,445 ریال9:49:13
1,437 ریال9:43:05
1,445 ریال9:42:12
1,437 ریال9:36:05
1,445 ریال9:35:14
1,445 ریال9:35:14
1,437 ریال9:29:05
1,445 ریال9:28:13
1,437 ریال9:22:04
1,445 ریال9:21:14
1,437 ریال9:15:05
1,437 ریال9:15:05
1,445 ریال9:14:13
1,437 ریال9:08:05
1,445 ریال9:07:13
1,437 ریال9:01:06
1,445 ریال9:00:21
1,445 ریال9:00:19
1,437 ریال8:57:05
1,445 ریال8:56:13
1,437 ریال8:50:06
1,437 ریال8:50:05
1,445 ریال8:49:13
1,437 ریال8:43:05
1,445 ریال8:42:13
1,437 ریال8:36:05
1,445 ریال8:35:14
1,445 ریال8:35:14
1,437 ریال8:29:05
1,445 ریال8:28:13
1,437 ریال8:22:05
1,445 ریال8:21:14
1,437 ریال8:15:05
1,437 ریال8:15:04
1,445 ریال8:14:13
1,437 ریال8:08:04
1,445 ریال8:07:13
1,437 ریال8:01:05
1,445 ریال8:00:23
1,445 ریال8:00:16
1,441 ریال7:58:04
1,446 ریال7:57:04
1,445 ریال7:56:13
1,446 ریال7:50:05
1,445 ریال7:49:12
1,446 ریال7:43:04
1,445 ریال7:42:13
1,446 ریال7:36:05
1,445 ریال7:35:14
1,445 ریال7:35:14
1,446 ریال7:29:05
1,445 ریال7:28:13
1,446 ریال7:23:20
1,445 ریال7:22:24
1,446 ریال7:15:06
1,446 ریال7:15:05
1,445 ریال7:14:14
1,446 ریال7:08:04
1,445 ریال7:07:14
1,446 ریال7:01:08
1,445 ریال7:00:29
1,445 ریال7:00:24
1,446 ریال6:57:06
1,445 ریال6:56:15
1,446 ریال6:50:04
1,445 ریال6:49:14
1,446 ریال6:43:05
1,445 ریال6:42:14
1,446 ریال6:36:06
1,445 ریال6:35:15
1,445 ریال6:35:15
1,446 ریال6:29:05
1,445 ریال6:28:14
1,446 ریال6:22:06
1,445 ریال6:21:18
1,446 ریال6:15:06
1,446 ریال6:15:06
1,445 ریال6:14:15
1,446 ریال6:08:05
1,445 ریال6:07:15
1,446 ریال6:01:14
1,445 ریال6:00:25
1,445 ریال6:00:25
1,446 ریال5:57:05
1,445 ریال5:56:15
1,446 ریال5:50:08
1,446 ریال5:50:08
1,445 ریال5:49:17
1,446 ریال5:43:05
1,445 ریال5:42:14
1,446 ریال5:36:05
1,445 ریال5:35:15
1,445 ریال5:35:14
1,446 ریال5:29:06
1,445 ریال5:28:13
1,446 ریال5:22:05
1,445 ریال5:21:16
1,446 ریال5:15:06
1,446 ریال5:15:05
1,445 ریال5:14:15
1,446 ریال5:08:04
1,445 ریال5:07:13
1,446 ریال5:01:08
1,445 ریال5:00:23
1,445 ریال5:00:21
1,446 ریال4:57:05
1,445 ریال4:56:13
1,446 ریال4:50:06
1,446 ریال4:50:05
1,445 ریال4:49:13
1,446 ریال4:43:04
1,445 ریال4:42:14
1,446 ریال4:36:06
1,445 ریال4:35:17
1,445 ریال4:35:16
1,446 ریال4:29:05
1,445 ریال4:28:13
1,446 ریال4:22:05
1,445 ریال4:21:15
1,446 ریال4:15:04
1,445 ریال4:14:13
1,446 ریال4:08:05
1,445 ریال4:07:14
1,446 ریال4:01:06
1,445 ریال4:00:21
1,445 ریال4:00:20
1,446 ریال3:57:05
1,445 ریال3:56:14
1,446 ریال3:50:07
1,446 ریال3:50:06
1,445 ریال3:49:13
1,446 ریال3:43:04
1,445 ریال3:42:13
1,446 ریال3:36:05
1,445 ریال3:35:17
1,445 ریال3:35:15
1,446 ریال3:29:04
1,445 ریال3:28:13
1,446 ریال3:22:05
1,445 ریال3:21:14
1,446 ریال3:15:06
1,446 ریال3:15:05
1,445 ریال3:14:14
1,446 ریال3:08:04
1,445 ریال3:07:13
1,446 ریال3:01:07
1,445 ریال3:00:21
1,445 ریال3:00:21
1,446 ریال2:57:05
1,445 ریال2:56:14
1,446 ریال2:50:06
1,446 ریال2:50:05
1,445 ریال2:49:13
1,446 ریال2:43:05
1,445 ریال2:42:13
1,446 ریال2:36:05
1,445 ریال2:35:15
1,445 ریال2:35:15
1,446 ریال2:29:05
1,445 ریال2:28:13
1,446 ریال2:22:04
1,445 ریال2:21:15
1,446 ریال2:15:05
1,446 ریال2:15:05
1,445 ریال2:14:13
1,446 ریال2:08:04
1,445 ریال2:07:13
1,446 ریال2:01:07
1,445 ریال2:00:25
1,445 ریال2:00:21
1,446 ریال1:57:05
1,445 ریال1:56:13
1,446 ریال1:50:03
1,445 ریال1:49:13
1,446 ریال1:43:05
1,445 ریال1:42:14
1,446 ریال1:36:05
1,445 ریال1:35:14
1,445 ریال1:35:13
1,446 ریال1:29:06
1,445 ریال1:28:13
1,446 ریال1:22:05
1,445 ریال1:21:15
1,446 ریال1:15:06
1,446 ریال1:15:05
1,445 ریال1:14:13
1,446 ریال1:08:05
1,445 ریال1:07:13
1,446 ریال1:01:06
1,445 ریال1:00:23
1,445 ریال1:00:22
1,446 ریال0:57:05
1,445 ریال0:56:13
1,446 ریال0:50:06
1,446 ریال0:50:05
1,445 ریال0:49:12
1,446 ریال0:43:04
1,445 ریال0:42:13
1,446 ریال0:36:05
1,445 ریال0:35:15
1,445 ریال0:35:15
1,446 ریال0:29:05
1,445 ریال0:28:17
1,446 ریال0:22:05
1,445 ریال0:21:15
1,446 ریال0:15:05
1,446 ریال0:15:05
1,445 ریال0:14:13
1,446 ریال0:08:05
1,445 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات