شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کیات میانمار

  • نرخ فعلی:1476
  • بالاترین قیمت روز:1476
  • پایین ترین قیمت روز:1465
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,476
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,465
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,476 ریال4:42:17
1,465 ریال4:36:06
1,476 ریال4:35:17
1,476 ریال4:35:17
1,465 ریال4:29:06
1,476 ریال4:28:17
1,465 ریال4:22:06
1,476 ریال4:21:18
1,465 ریال4:15:07
1,465 ریال4:15:06
1,476 ریال4:14:18
1,465 ریال4:08:07
1,476 ریال4:07:15
1,465 ریال4:01:08
1,476 ریال4:00:33
1,476 ریال4:00:31
1,465 ریال3:57:06
1,476 ریال3:56:17
1,465 ریال3:50:09
1,465 ریال3:50:08
1,476 ریال3:49:16
1,465 ریال3:43:06
1,476 ریال3:42:17
1,465 ریال3:36:06
1,476 ریال3:35:18
1,476 ریال3:35:18
1,465 ریال3:29:07
1,476 ریال3:28:17
1,465 ریال3:22:06
1,476 ریال3:21:19
1,465 ریال3:15:07
1,465 ریال3:15:07
1,476 ریال3:14:16
1,465 ریال3:08:06
1,476 ریال3:07:16
1,465 ریال3:01:10
1,476 ریال3:00:34
1,476 ریال3:00:33
1,465 ریال2:57:06
1,476 ریال2:56:15
1,465 ریال2:50:08
1,465 ریال2:50:08
1,476 ریال2:49:15
1,465 ریال2:43:06
1,476 ریال2:42:17
1,465 ریال2:36:06
1,476 ریال2:35:19
1,476 ریال2:35:18
1,465 ریال2:29:07
1,476 ریال2:28:18
1,465 ریال2:22:06
1,476 ریال2:21:19
1,465 ریال2:15:08
1,465 ریال2:15:07
1,476 ریال2:14:18
1,465 ریال2:08:06
1,476 ریال2:07:21
1,465 ریال2:01:13
1,476 ریال2:00:43
1,476 ریال2:00:43
1,465 ریال1:57:06
1,476 ریال1:56:16
1,465 ریال1:50:09
1,465 ریال1:50:08
1,476 ریال1:49:16
1,465 ریال1:43:07
1,476 ریال1:42:17
1,465 ریال1:36:06
1,476 ریال1:35:20
1,476 ریال1:35:19
1,465 ریال1:29:06
1,476 ریال1:28:17
1,465 ریال1:22:06
1,476 ریال1:21:21
1,465 ریال1:15:07
1,465 ریال1:15:07
1,476 ریال1:14:19
1,465 ریال1:08:06
1,476 ریال1:07:16
1,465 ریال1:01:12
1,476 ریال1:00:37
1,476 ریال1:00:34
1,465 ریال0:57:06
1,476 ریال0:56:19
1,465 ریال0:50:09
1,465 ریال0:50:09
1,476 ریال0:49:15
1,465 ریال0:43:07
1,476 ریال0:42:16
1,465 ریال0:36:07
1,476 ریال0:35:18
1,476 ریال0:35:17
1,465 ریال0:29:06
1,476 ریال0:28:16
1,465 ریال0:22:06
1,476 ریال0:21:21
1,465 ریال0:15:08
1,465 ریال0:15:07
1,476 ریال0:14:17
1,465 ریال0:08:06
1,476 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات