شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3750
  • بالاترین قیمت روز:3750.75
  • پایین ترین قیمت روز:3652.37
  • بیشترین مقدار نوسان روز:97.63
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,680.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:3,750
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,750 ریال16:15:25
3,750.75 ریال16:13:56
3,750 ریال15:29:08
3,652.37 ریال15:27:53
3,750 ریال6:21:28
3,680.35 ریال6:19:06
3,750 ریال6:15:08
3,750 ریال6:15:07
3,680.35 ریال6:14:20
3,750 ریال6:08:07
3,680.35 ریال6:07:18
3,750 ریال6:01:11
3,680.35 ریال6:00:40
3,680.35 ریال6:00:39
3,750 ریال5:57:06
3,680.35 ریال5:56:18
3,750 ریال3:51:06
3,680.35 ریال3:50:07
3,680.35 ریال3:50:07
3,750 ریال3:33:05
3,680.35 ریال3:31:07
3,750 ریال3:14:15
3,700 ریال3:13:05
3,750 ریال2:25:07
3,750 ریال2:25:06
3,680.35 ریال2:23:06
3,750 ریال1:09:05
3,680.35 ریال1:08:06
3,750 ریال0:25:06
3,750 ریال0:25:05
3,680.35 ریال0:23:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات