شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.574
  • بالاترین قیمت روز:9.6218
  • پایین ترین قیمت روز:9.574
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6206
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:9.574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.574 ریال3:29:07
9.6215 ریال3:28:17
9.574 ریال3:22:06
9.6215 ریال3:21:19
9.574 ریال3:15:07
9.574 ریال3:15:07
9.6215 ریال3:14:16
9.574 ریال3:08:06
9.6215 ریال3:07:16
9.574 ریال3:01:10
9.6215 ریال3:00:34
9.6215 ریال3:00:33
9.574 ریال2:57:06
9.6215 ریال2:56:15
9.574 ریال2:50:08
9.574 ریال2:50:08
9.6215 ریال2:49:15
9.574 ریال2:43:06
9.6215 ریال2:42:17
9.574 ریال2:36:06
9.6215 ریال2:35:19
9.6215 ریال2:35:18
9.574 ریال2:29:07
9.6215 ریال2:28:18
9.574 ریال2:22:06
9.6215 ریال2:21:19
9.574 ریال2:15:08
9.574 ریال2:15:07
9.6215 ریال2:14:18
9.574 ریال2:08:06
9.6215 ریال2:07:21
9.574 ریال2:01:13
9.6215 ریال2:00:43
9.6215 ریال2:00:42
9.574 ریال1:57:06
9.6215 ریال1:56:16
9.574 ریال1:50:09
9.574 ریال1:50:08
9.6215 ریال1:49:16
9.574 ریال1:43:07
9.6215 ریال1:42:17
9.574 ریال1:36:06
9.6218 ریال1:35:20
9.6218 ریال1:35:19
9.574 ریال1:29:06
9.6218 ریال1:28:17
9.574 ریال1:22:06
9.6218 ریال1:21:21
9.574 ریال1:15:07
9.574 ریال1:15:07
9.6218 ریال1:14:19
9.574 ریال1:08:06
9.613 ریال1:07:16
9.574 ریال1:01:11
9.613 ریال1:00:37
9.613 ریال1:00:34
9.574 ریال0:57:06
9.613 ریال0:56:19
9.574 ریال0:50:09
9.574 ریال0:50:08
9.613 ریال0:49:15
9.574 ریال0:43:07
9.613 ریال0:42:16
9.574 ریال0:36:07
9.613 ریال0:35:18
9.613 ریال0:35:17
9.574 ریال0:29:06
9.613 ریال0:28:16
9.574 ریال0:22:06
9.613 ریال0:21:21
9.574 ریال0:15:08
9.574 ریال0:15:07
9.6206 ریال0:14:17
9.574 ریال0:08:06
9.6206 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات