شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار لیبی

  • نرخ فعلی:1.4072
  • بالاترین قیمت روز:1.4077
  • پایین ترین قیمت روز:1.402
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.404
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.4066
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / دینار لیبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار لیبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4077 ریال15:15:09
1.4077 ریال15:15:08
1.4066 ریال15:14:22
1.4077 ریال15:08:07
1.4066 ریال15:07:19
1.4077 ریال15:05:09
1.4077 ریال15:05:08
1.4066 ریال1:15:07
1.4066 ریال1:15:06
1.4077 ریال1:14:18
1.4066 ریال1:11:06
1.4077 ریال0:56:17
1.4075 ریال17:58:13
1.4066 ریال17:57:42
1.4075 ریال17:52:18
1.4075 ریال17:52:17
1.4066 ریال17:51:00
1.4075 ریال17:44:11
1.4066 ریال17:43:36
1.4075 ریال17:42:30
1.4066 ریال17:15:29
1.4066 ریال17:15:27
1.404 ریال17:14:35
1.4066 ریال17:08:23
1.404 ریال17:07:43
1.4066 ریال17:05:35
1.4066 ریال17:05:33
1.404 ریال16:50:41
1.404 ریال16:50:39
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات