شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار لیبی

  • نرخ فعلی:1.4027
  • بالاترین قیمت روز:1.4027
  • پایین ترین قیمت روز:1.4022
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4022
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۰۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.4027
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار لیبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار لیبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4027 ریال4:01:08
1.4022 ریال4:00:33
1.4022 ریال4:00:31
1.4027 ریال3:57:05
1.4022 ریال3:56:17
1.4027 ریال3:50:09
1.4027 ریال3:50:08
1.4022 ریال3:49:16
1.4027 ریال3:43:06
1.4022 ریال3:42:17
1.4027 ریال3:36:06
1.4022 ریال3:35:18
1.4022 ریال3:35:18
1.4027 ریال3:29:07
1.4022 ریال3:28:17
1.4027 ریال3:22:06
1.4022 ریال3:21:19
1.4027 ریال3:15:07
1.4027 ریال3:15:07
1.4022 ریال3:14:16
1.4027 ریال3:08:06
1.4022 ریال3:07:16
1.4027 ریال3:01:09
1.4022 ریال3:00:34
1.4022 ریال3:00:33
1.4027 ریال2:57:06
1.4022 ریال2:56:15
1.4027 ریال2:50:08
1.4027 ریال2:50:08
1.4022 ریال2:49:15
1.4027 ریال2:43:06
1.4022 ریال2:42:17
1.4027 ریال2:36:06
1.4022 ریال2:35:19
1.4022 ریال2:35:18
1.4027 ریال2:29:07
1.4022 ریال2:28:18
1.4027 ریال2:22:06
1.4022 ریال2:21:19
1.4027 ریال2:15:08
1.4027 ریال2:15:07
1.4022 ریال2:14:18
1.4027 ریال2:08:06
1.4022 ریال2:07:21
1.4027 ریال2:01:13
1.4022 ریال2:00:43
1.4022 ریال2:00:42
1.4027 ریال1:57:06
1.4022 ریال1:56:16
1.4027 ریال1:50:09
1.4027 ریال1:50:08
1.4022 ریال1:49:16
1.4027 ریال1:43:07
1.4022 ریال1:42:17
1.4027 ریال1:36:06
1.4022 ریال1:35:20
1.4022 ریال1:35:19
1.4027 ریال1:29:06
1.4022 ریال1:28:17
1.4027 ریال1:22:06
1.4022 ریال1:21:21
1.4027 ریال1:15:07
1.4027 ریال1:15:07
1.4022 ریال1:14:19
1.4027 ریال1:08:06
1.4022 ریال1:07:16
1.4027 ریال1:01:11
1.4022 ریال1:00:36
1.4022 ریال1:00:34
1.4027 ریال0:57:06
1.4022 ریال0:56:19
1.4027 ریال0:50:09
1.4027 ریال0:50:08
1.4022 ریال0:49:15
1.4027 ریال0:43:07
1.4022 ریال0:42:16
1.4027 ریال0:36:07
1.4022 ریال0:35:18
1.4022 ریال0:35:17
1.4027 ریال0:29:06
1.4022 ریال0:28:16
1.4027 ریال0:22:06
1.4022 ریال0:21:21
1.4027 ریال0:15:08
1.4027 ریال0:15:07
1.4022 ریال0:14:17
1.4027 ریال0:08:06
1.4022 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات