شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:14.3742
  • بالاترین قیمت روز:14.4825
  • پایین ترین قیمت روز:14.3742
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.4461
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:14.3742
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.3742 ریال3:57:05
14.4825 ریال3:56:17
14.3742 ریال3:50:09
14.3742 ریال3:50:08
14.4825 ریال3:49:16
14.3742 ریال3:43:06
14.4825 ریال3:42:17
14.3742 ریال3:36:06
14.4825 ریال3:35:18
14.4825 ریال3:35:18
14.3742 ریال3:29:07
14.4825 ریال3:28:17
14.3742 ریال3:22:06
14.4825 ریال3:21:19
14.3742 ریال3:15:07
14.3742 ریال3:15:07
14.4825 ریال3:14:16
14.3742 ریال3:08:06
14.4825 ریال3:07:16
14.3742 ریال3:01:09
14.4825 ریال3:00:34
14.4825 ریال3:00:33
14.3742 ریال2:57:06
14.4825 ریال2:56:15
14.3742 ریال2:50:08
14.3742 ریال2:50:08
14.4825 ریال2:49:15
14.3742 ریال2:43:06
14.4825 ریال2:42:17
14.3742 ریال2:36:06
14.4825 ریال2:35:19
14.4825 ریال2:35:18
14.3742 ریال2:29:07
14.4825 ریال2:28:18
14.3742 ریال2:22:06
14.4825 ریال2:21:19
14.3742 ریال2:15:08
14.3742 ریال2:15:07
14.4825 ریال2:14:18
14.3742 ریال2:08:06
14.4825 ریال2:07:21
14.3742 ریال2:01:13
14.4825 ریال2:00:43
14.4825 ریال2:00:42
14.3742 ریال1:57:06
14.4825 ریال1:56:16
14.3742 ریال1:50:09
14.3742 ریال1:50:08
14.4825 ریال1:49:16
14.3742 ریال1:43:07
14.4825 ریال1:42:17
14.3742 ریال1:36:06
14.482 ریال1:35:20
14.482 ریال1:35:19
14.3742 ریال1:29:06
14.482 ریال1:28:17
14.3742 ریال1:22:06
14.482 ریال1:21:21
14.3742 ریال1:15:07
14.3742 ریال1:15:07
14.482 ریال1:14:19
14.3742 ریال1:08:06
14.456 ریال1:07:16
14.3742 ریال1:01:11
14.456 ریال1:00:36
14.456 ریال1:00:34
14.3742 ریال0:57:06
14.456 ریال0:56:19
14.3742 ریال0:50:09
14.3742 ریال0:50:08
14.456 ریال0:49:15
14.3742 ریال0:43:07
14.456 ریال0:42:16
14.3742 ریال0:36:07
14.456 ریال0:35:18
14.456 ریال0:35:17
14.3742 ریال0:29:06
14.456 ریال0:28:16
14.3742 ریال0:22:06
14.456 ریال0:21:21
14.3742 ریال0:15:08
14.3742 ریال0:15:07
14.4461 ریال0:14:17
14.3742 ریال0:08:06
14.4461 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات