شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:14.403
  • بالاترین قیمت روز:14.403
  • پایین ترین قیمت روز:14.3515
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.3515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:14.403
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.403 ریال14:15:54
14.403 ریال14:15:53
14.3515 ریال14:14:59
14.403 ریال14:08:39
14.3515 ریال14:07:41
14.403 ریال14:02:16
14.3515 ریال14:01:44
14.3515 ریال14:01:36
14.403 ریال13:57:37
14.3515 ریال13:56:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات