شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه سریلانکا

  • نرخ فعلی:191
  • بالاترین قیمت روز:191
  • پایین ترین قیمت روز:188.01
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:188.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:190
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
191 ریال13:29:05
188.01 ریال13:28:11
191 ریال13:22:05
188.01 ریال13:21:07
191 ریال13:15:06
191 ریال13:15:06
188.01 ریال13:14:07
191 ریال13:08:04
188.01 ریال13:07:06
191 ریال13:01:05
188.01 ریال13:00:14
188.01 ریال13:00:12
191 ریال12:57:05
188.01 ریال12:56:07
191 ریال12:43:04
188.01 ریال12:42:11
191 ریال12:36:05
188.01 ریال12:35:14
188.01 ریال12:35:13
191 ریال12:29:04
188.01 ریال12:28:10
191 ریال11:22:04
188.01 ریال11:21:13
191 ریال11:15:05
191 ریال11:15:05
188.01 ریال11:14:12
191 ریال11:08:05
188.01 ریال11:07:11
191 ریال11:01:06
188.01 ریال11:00:18
188.01 ریال11:00:16
191 ریال10:57:05
188.01 ریال10:56:11
191 ریال10:50:06
191 ریال10:50:05
188.01 ریال10:49:10
191 ریال10:43:05
188.01 ریال10:42:12
191 ریال10:36:05
188.01 ریال10:35:13
188.01 ریال10:35:13
191 ریال10:29:04
188.01 ریال10:28:11
191 ریال9:43:04
189.5 ریال9:42:13
191 ریال9:36:05
189.5 ریال9:35:13
189.5 ریال9:35:12
191 ریال9:29:04
189.5 ریال9:28:12
191 ریال9:27:05
189.5 ریال9:22:05
188.01 ریال9:21:15
189.5 ریال9:15:05
189.5 ریال9:15:05
188.01 ریال9:14:12
189.5 ریال9:08:05
188.01 ریال9:07:13
190 ریال8:01:09
188.01 ریال8:00:22
188.01 ریال8:00:21
190 ریال7:57:06
188.01 ریال7:56:12
190 ریال7:50:06
190 ریال7:50:06
188.01 ریال7:49:12
190 ریال7:43:06
188.01 ریال7:42:23
190 ریال7:36:07
188.01 ریال7:35:14
188.01 ریال7:35:13
190 ریال7:29:05
188.01 ریال7:28:12
190 ریال7:01:06
188.01 ریال7:00:20
188.01 ریال7:00:19
190 ریال6:57:05
188.01 ریال6:56:13
190 ریال6:01:07
188.01 ریال6:00:23
188.01 ریال6:00:20
190 ریال5:57:06
188.01 ریال5:56:11
190 ریال5:50:06
190 ریال5:50:05
188.01 ریال5:49:10
190 ریال5:43:04
188.01 ریال5:42:11
190 ریال5:36:05
188.01 ریال5:35:11
188.01 ریال5:35:10
190 ریال5:29:04
188.01 ریال5:28:10
190 ریال5:22:04
188.01 ریال5:21:11
190 ریال5:15:04
190 ریال5:15:04
188.01 ریال5:14:09
190 ریال5:08:04
188.01 ریال5:07:06
190 ریال5:01:05
188.01 ریال5:00:11
188.01 ریال5:00:10
190 ریال4:57:04
188.01 ریال4:56:07
190 ریال4:50:05
190 ریال4:50:05
188.01 ریال4:49:06
190 ریال4:43:05
188.01 ریال4:42:07
190 ریال4:36:04
188.01 ریال4:35:07
188.01 ریال4:35:07
190 ریال4:29:04
188.01 ریال4:28:11
190 ریال4:22:04
188.01 ریال4:21:08
190 ریال4:15:05
190 ریال4:15:04
188.01 ریال4:14:07
190 ریال4:08:05
188.01 ریال4:07:07
190 ریال4:01:06
188.01 ریال4:00:13
188.01 ریال4:00:13
190 ریال3:57:05
188.01 ریال3:56:07
190 ریال3:50:05
190 ریال3:50:05
188.01 ریال3:49:11
190 ریال3:22:04
188.01 ریال3:21:12
190 ریال3:15:05
190 ریال3:15:04
188.01 ریال3:14:10
190 ریال3:08:04
188.01 ریال3:07:11
190 ریال1:43:04
188.01 ریال1:42:11
190 ریال1:36:04
188.01 ریال1:35:11
188.01 ریال1:35:10
190 ریال1:29:04
188.01 ریال1:28:11
190 ریال1:22:05
188.01 ریال1:21:11
190 ریال1:15:05
190 ریال1:15:04
188.01 ریال1:14:11
190 ریال0:50:05
190 ریال0:50:05
188.01 ریال0:49:10
190 ریال0:43:04
188.01 ریال0:42:08
190 ریال0:36:05
188.01 ریال0:35:10
188.01 ریال0:35:09
190 ریال0:29:04
188.01 ریال0:28:09
190 ریال0:08:05
188.01 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی