شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:377.48
  • بالاترین قیمت روز:377.53
  • پایین ترین قیمت روز:377.28
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:377.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:377.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
377.48 ریال10:40:17
377.48 ریال10:40:14
377.28 ریال10:36:12
377.48 ریال10:35:34
377.48 ریال10:35:33
377.28 ریال10:29:10
377.48 ریال10:28:28
377.28 ریال10:22:12
377.48 ریال10:21:30
377.28 ریال10:15:14
377.28 ریال10:15:13
377.38 ریال10:14:29
377.28 ریال10:08:10
377.38 ریال10:07:26
377.28 ریال10:02:14
377.38 ریال10:01:17
377.38 ریال10:01:14
377.28 ریال9:57:10
377.38 ریال9:56:35
377.28 ریال9:50:31
377.28 ریال9:50:28
377.48 ریال9:49:39
377.28 ریال9:43:21
377.48 ریال9:42:55
377.28 ریال9:36:22
377.48 ریال9:35:44
377.48 ریال9:35:43
377.28 ریال9:29:14
377.48 ریال9:28:32
377.28 ریال9:22:18
377.48 ریال9:21:41
377.28 ریال9:15:23
377.28 ریال9:15:21
377.48 ریال9:14:30
377.28 ریال9:09:11
377.48 ریال9:07:23
377.28 ریال9:01:19
377.48 ریال9:00:56
377.48 ریال9:00:53
377.28 ریال8:57:09
377.48 ریال8:56:25
377.28 ریال8:50:16
377.28 ریال8:50:15
377.46 ریال8:49:22
377.28 ریال8:43:08
377.46 ریال8:42:23
377.28 ریال8:36:09
377.53 ریال8:35:28
377.53 ریال8:35:27
377.28 ریال8:29:07
377.53 ریال8:28:26
377.28 ریال8:22:07
377.53 ریال8:21:27
377.28 ریال8:15:09
377.28 ریال8:15:08
377.53 ریال8:14:24
377.28 ریال8:08:09
377.53 ریال8:07:20
377.28 ریال8:01:14
377.53 ریال8:00:44
377.53 ریال8:00:43
377.28 ریال7:57:06
377.53 ریال7:56:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات