شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.11%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی