شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار آمریکا / وون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی