شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:100.9
  • بالاترین قیمت روز:101.25
  • پایین ترین قیمت روز:100.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:101.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:100.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
100.9 ریال12:50:19
100.9 ریال12:50:16
100.95 ریال12:49:24
100.9 ریال12:43:08
100.95 ریال12:42:26
100.9 ریال12:37:08
100.95 ریال12:28:45
100.9 ریال12:27:28
100.95 ریال12:19:29
100.9 ریال12:17:30
100.95 ریال12:15:35
100.95 ریال12:15:34
100.9 ریال12:14:40
100.95 ریال12:08:31
100.9 ریال12:07:44
100.95 ریال12:05:41
100.95 ریال12:05:41
100.9 ریال11:50:37
100.9 ریال11:50:36
100.95 ریال11:49:37
100.9 ریال11:43:24
100.95 ریال9:36:08
101 ریال9:35:23
101 ریال9:35:23
100.95 ریال9:29:06
101 ریال9:28:21
100.95 ریال9:27:06
100.9 ریال9:23:06
100.95 ریال9:22:07
101 ریال8:59:06
100.95 ریال8:57:06
101 ریال8:56:20
100.95 ریال8:55:07
100.95 ریال8:55:06
101 ریال8:50:08
101 ریال8:50:08
100.95 ریال8:49:17
101 ریال8:47:06
100.95 ریال7:35:20
100.95 ریال7:35:18
101.1 ریال7:29:05
100.95 ریال7:28:18
101.1 ریال7:22:06
100.95 ریال7:21:19
101.1 ریال7:19:05
100.95 ریال3:36:06
101.25 ریال3:35:18
101.25 ریال3:35:18
100.95 ریال3:33:05
101.25 ریال3:15:06
101.25 ریال3:15:05
100.95 ریال3:14:15
101.25 ریال3:13:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات