شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.71
  • بالاترین قیمت روز:0.71
  • پایین ترین قیمت روز:0.709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,785.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:7.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.54
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4302 ریال20:59:16
0.3582 ریال20:56:31
7 ریال20:56:29
0.00016941 ریال20:53:19
62.155 ریال20:49:26
153.99 ریال20:32:05
0.9712 ریال20:29:15
0.0341103 ریال20:17:19
0.18524 ریال20:17:16
0.1713 ریال20:17:15
5.6 ریال20:02:50
517.43 ریال20:02:47
0.00101882 ریال19:59:16
0.1259 ریال19:59:14
1.7733 ریال19:59:08
14.44 ریال19:53:09
315.58 ریال19:51:26
0.002502 ریال19:50:21
96.13 ریال19:38:35
0.5797 ریال19:37:09
54.55 ریال19:26:19
0.6604 ریال19:25:06
1,786 ریال19:24:44
7.17 ریال19:02:40
470.8 ریال19:02:39
29.54 ریال19:02:36
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات