شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون ایسلند

  • نرخ فعلی:144.06
  • بالاترین قیمت روز:144.17
  • پایین ترین قیمت روز:143.367
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:143.574
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:144.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / کرون ایسلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون ایسلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
144.06 ریال14:06:30
144.17 ریال14:01:37
144.07 ریال14:01:00
144.07 ریال14:00:59
144.05 ریال13:57:22
144.07 ریال13:56:31
144.05 ریال13:51:26
144.16 ریال13:50:29
144.16 ریال13:50:27
144.07 ریال13:49:30
144.16 ریال13:46:24
144.07 ریال13:41:27
144.12 ریال13:36:21
144.07 ریال12:36:20
143.367 ریال12:35:32
143.367 ریال12:35:30
144.07 ریال12:29:19
143.367 ریال12:28:27
144.07 ریال10:43:08
143.574 ریال10:42:16
144.07 ریال10:36:09
143.574 ریال10:35:17
143.574 ریال10:35:17
144.07 ریال10:29:08
143.574 ریال10:28:17
144.07 ریال7:43:06
143.574 ریال7:42:13
144.07 ریال7:36:07
143.574 ریال7:35:13
143.574 ریال7:35:12
144.07 ریال7:29:06
143.574 ریال7:28:11
144.07 ریال7:22:06
143.574 ریال7:21:12
144.07 ریال7:15:06
143.574 ریال7:14:11
144.07 ریال5:43:05
143.574 ریال5:42:12
144.07 ریال5:36:07
143.574 ریال5:35:13
143.574 ریال5:35:13
144.07 ریال5:29:05
143.574 ریال5:28:12
144.07 ریال5:22:05
143.574 ریال5:21:15
144.07 ریال5:15:07
144.07 ریال5:15:06
143.574 ریال5:14:12
144.07 ریال5:08:05
143.574 ریال5:07:11
144.07 ریال3:36:05
143.574 ریال3:35:13
143.574 ریال3:35:12
144.07 ریال3:29:04
143.574 ریال3:28:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی