شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار عراق

  • نرخ فعلی:1200
  • بالاترین قیمت روز:1200
  • پایین ترین قیمت روز:1191
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,192.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,200 ریال13:22:05
1,191.8 ریال13:21:07
1,200 ریال13:15:06
1,200 ریال13:15:06
1,191.8 ریال13:14:07
1,200 ریال13:08:04
1,191.8 ریال13:07:06
1,200 ریال13:01:05
1,191.8 ریال13:00:14
1,191.8 ریال13:00:12
1,200 ریال12:57:05
1,191.8 ریال12:56:07
1,200 ریال12:43:04
1,191.8 ریال12:42:11
1,200 ریال12:36:05
1,191.8 ریال12:35:14
1,191.8 ریال12:35:12
1,200 ریال12:29:04
1,191.8 ریال12:28:10
1,200 ریال12:01:12
1,191.8 ریال12:00:28
1,191.8 ریال12:00:26
1,200 ریال11:57:05
1,191.8 ریال11:56:14
1,200 ریال11:50:07
1,200 ریال11:50:07
1,191.8 ریال11:49:14
1,200 ریال9:01:06
1,192.2 ریال9:00:19
1,192.2 ریال9:00:18
1,200 ریال8:57:05
1,192.2 ریال8:56:12
1,200 ریال8:50:07
1,200 ریال8:50:06
1,192.2 ریال8:49:12
1,200 ریال8:43:05
1,192.2 ریال8:42:13
1,200 ریال8:36:05
1,192.2 ریال8:35:12
1,192.2 ریال8:35:11
1,200 ریال8:29:06
1,192.2 ریال8:28:12
1,200 ریال8:01:09
1,192.2 ریال8:00:22
1,192.2 ریال8:00:20
1,200 ریال7:57:05
1,192.2 ریال7:56:12
1,200 ریال7:50:06
1,200 ریال7:50:06
1,192.2 ریال7:49:12
1,200 ریال7:43:06
1,192.2 ریال7:42:23
1,200 ریال7:36:07
1,192.2 ریال7:35:14
1,192.2 ریال7:35:13
1,200 ریال7:29:05
1,192.2 ریال7:28:12
1,200 ریال7:22:06
1,192.2 ریال7:21:14
1,200 ریال7:15:06
1,200 ریال7:15:05
1,192.2 ریال7:14:11
1,200 ریال7:08:06
1,192.2 ریال7:07:11
1,200 ریال7:01:06
1,192.2 ریال7:00:20
1,192.2 ریال7:00:19
1,200 ریال6:57:05
1,192.2 ریال6:56:13
1,200 ریال6:50:07
1,200 ریال6:50:06
1,192.2 ریال6:49:11
1,200 ریال6:43:05
1,192.2 ریال6:42:12
1,200 ریال6:36:06
1,192.2 ریال6:35:13
1,192.2 ریال6:35:12
1,200 ریال6:29:05
1,192.2 ریال6:28:11
1,200 ریال6:02:08
1,191 ریال6:01:07
1,200 ریال6:00:22
1,200 ریال6:00:20
1,191 ریال5:57:06
1,200 ریال5:29:04
1,192.2 ریال5:28:10
1,200 ریال5:22:04
1,192.2 ریال5:21:11
1,200 ریال5:15:04
1,200 ریال5:15:04
1,192.2 ریال5:14:09
1,200 ریال5:08:04
1,192.2 ریال5:07:06
1,200 ریال5:01:05
1,192.2 ریال5:00:11
1,192.2 ریال5:00:10
1,200 ریال4:57:04
1,192.2 ریال4:56:07
1,200 ریال4:50:05
1,200 ریال4:50:04
1,192.2 ریال4:49:06
1,200 ریال4:43:05
1,192.2 ریال4:42:07
1,200 ریال4:36:04
1,192.2 ریال4:35:07
1,192.2 ریال4:35:07
1,200 ریال4:22:04
1,192.2 ریال4:21:08
1,200 ریال4:15:05
1,200 ریال4:15:04
1,192.2 ریال4:14:07
1,200 ریال4:08:05
1,192.2 ریال4:07:07
1,200 ریال4:01:06
1,192.2 ریال4:00:13
1,192.2 ریال4:00:12
1,200 ریال3:57:05
1,192.2 ریال3:56:07
1,200 ریال3:43:04
1,192.2 ریال3:42:12
1,200 ریال3:36:05
1,192.2 ریال3:35:12
1,192.2 ریال3:35:12
1,200 ریال3:29:05
1,192.2 ریال3:28:11
1,200 ریال3:22:04
1,192.2 ریال3:21:12
1,200 ریال3:15:05
1,200 ریال3:15:04
1,192.2 ریال3:14:10
1,200 ریال3:08:04
1,192.2 ریال3:07:11
1,200 ریال1:43:04
1,192.2 ریال1:42:11
1,200 ریال1:36:04
1,192.2 ریال1:35:11
1,192.2 ریال1:35:10
1,200 ریال1:29:04
1,192.2 ریال1:28:10
1,200 ریال1:22:05
1,192.2 ریال1:21:11
1,200 ریال1:15:05
1,200 ریال1:15:04
1,192.2 ریال1:14:11
1,200 ریال0:50:05
1,200 ریال0:50:05
1,192.2 ریال0:49:10
1,200 ریال0:43:04
1,192.2 ریال0:42:08
1,200 ریال0:36:05
1,192.2 ریال0:35:10
1,192.2 ریال0:35:09
1,200 ریال0:29:04
1,192.2 ریال0:28:09
1,200 ریال0:22:04
1,192.2 ریال0:21:12
1,200 ریال0:15:04
1,200 ریال0:15:04
1,192.2 ریال0:14:11
1,200 ریال0:08:05
1,192.2 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی