شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:76.206
  • بالاترین قیمت روز:76.4044
  • پایین ترین قیمت روز:76.177
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.4044
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:76.245
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.039

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
76.206 ریال12:22:18
76.177 ریال12:21:32
76.206 ریال12:15:27
76.206 ریال12:15:27
76.177 ریال12:14:32
76.206 ریال12:08:20
76.177 ریال12:07:32
76.206 ریال12:01:33
76.254 ریال12:01:00
76.254 ریال12:00:59
76.177 ریال11:57:18
76.254 ریال11:56:27
76.177 ریال11:51:23
76.219 ریال11:50:28
76.219 ریال11:50:27
76.254 ریال11:49:28
76.219 ریال11:46:22
76.239 ریال11:43:19
76.213 ریال11:42:28
76.239 ریال11:41:21
76.259 ریال11:36:21
76.213 ریال11:35:32
76.213 ریال11:35:32
76.247 ریال11:31:23
76.253 ریال11:29:17
76.213 ریال11:28:25
76.253 ریال11:26:18
76.201 ریال11:22:17
76.198 ریال11:21:32
76.216 ریال11:16:17
76.179 ریال11:15:22
76.179 ریال11:15:22
76.198 ریال11:14:24
76.179 ریال11:11:10
76.21 ریال11:08:08
76.198 ریال11:07:16
76.21 ریال11:06:09
76.19 ریال11:01:12
76.229 ریال11:00:31
76.229 ریال11:00:30
76.19 ریال10:57:08
76.229 ریال10:56:16
76.245 ریال10:51:09
76.229 ریال10:43:08
76.186 ریال10:42:16
76.229 ریال10:36:09
76.186 ریال10:22:07
76.21 ریال10:21:19
76.186 ریال10:15:10
76.186 ریال10:15:09
76.21 ریال10:14:15
76.186 ریال10:08:09
76.21 ریال10:07:16
76.186 ریال10:06:10
76.21 ریال9:43:08
76.182 ریال9:42:16
76.21 ریال9:36:08
76.182 ریال9:01:09
76.187 ریال9:00:23
76.187 ریال9:00:22
76.182 ریال8:57:06
76.187 ریال8:56:14
76.182 ریال8:50:09
76.182 ریال8:50:08
76.187 ریال8:49:15
76.182 ریال8:46:07
76.187 ریال8:43:06
76.228 ریال8:42:14
76.187 ریال8:36:08
76.228 ریال8:22:06
76.187 ریال8:21:14
76.228 ریال8:15:08
76.228 ریال8:15:07
76.187 ریال8:14:14
76.228 ریال8:08:07
76.187 ریال8:07:14
76.228 ریال8:01:09
76.187 ریال7:43:06
76.4044 ریال7:42:13
76.187 ریال7:36:07
76.4044 ریال7:35:12
76.4044 ریال7:35:12
76.187 ریال7:29:06
76.4044 ریال7:28:10
76.187 ریال7:22:06
76.4044 ریال7:21:12
76.187 ریال7:15:07
76.187 ریال7:15:06
76.4044 ریال7:14:11
76.187 ریال6:43:06
76.202 ریال6:42:14
76.187 ریال6:36:07
76.202 ریال6:35:16
76.202 ریال6:35:15
76.237 ریال6:29:07
76.202 ریال6:28:13
76.237 ریال6:22:06
76.203 ریال6:21:20
76.228 ریال6:16:07
76.227 ریال6:15:07
76.227 ریال6:15:06
76.203 ریال6:14:14
76.227 ریال6:11:07
76.203 ریال5:43:05
76.245 ریال5:42:12
76.203 ریال5:36:06
76.245 ریال5:35:13
76.245 ریال5:35:12
76.203 ریال5:31:07
76.245 ریال4:22:05
76.4044 ریال4:21:12
76.245 ریال4:15:06
76.245 ریال4:15:05
76.4044 ریال4:14:10
76.245 ریال4:08:04
76.4044 ریال4:07:12
76.245 ریال3:36:05
76.4044 ریال3:35:13
76.4044 ریال3:35:12
76.245 ریال3:29:04
76.4044 ریال3:28:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی