شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:70.958
  • بالاترین قیمت روز:71.082
  • پایین ترین قیمت روز:70.958
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.082
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:70.958
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
70.958 ریال4:43:06
71.082 ریال4:42:16
70.958 ریال4:36:06
71.082 ریال4:35:17
71.082 ریال4:35:16
70.958 ریال4:29:05
71.082 ریال4:28:16
70.958 ریال4:22:06
71.082 ریال4:21:17
70.958 ریال4:15:06
70.958 ریال4:15:05
71.082 ریال4:14:17
70.958 ریال4:08:07
71.082 ریال4:07:15
70.958 ریال4:01:07
71.082 ریال4:00:32
71.082 ریال4:00:29
70.958 ریال3:57:05
71.082 ریال3:56:17
70.958 ریال3:50:08
70.958 ریال3:50:07
71.082 ریال3:49:16
70.958 ریال3:43:05
71.082 ریال3:42:17
70.958 ریال3:36:06
71.082 ریال3:35:18
71.082 ریال3:35:17
70.958 ریال3:29:06
71.082 ریال3:28:17
70.958 ریال3:22:05
71.082 ریال3:21:18
70.958 ریال3:15:07
70.958 ریال3:15:06
71.082 ریال3:14:16
70.958 ریال3:08:06
71.082 ریال3:07:16
70.958 ریال3:01:08
71.082 ریال3:00:33
71.082 ریال3:00:32
70.958 ریال2:57:06
71.082 ریال2:56:15
70.958 ریال2:50:07
70.958 ریال2:50:07
71.082 ریال2:49:15
70.958 ریال2:43:05
71.082 ریال2:42:16
70.958 ریال2:36:05
71.082 ریال2:35:18
71.082 ریال2:35:17
70.958 ریال2:29:06
71.082 ریال2:28:18
70.958 ریال2:22:05
71.082 ریال2:21:19
70.958 ریال2:15:07
70.958 ریال2:15:06
71.082 ریال2:14:17
70.958 ریال2:08:05
71.082 ریال2:07:20
70.958 ریال2:01:11
71.082 ریال2:00:41
71.082 ریال2:00:41
70.958 ریال1:57:05
71.082 ریال1:56:16
70.958 ریال1:50:08
70.958 ریال1:50:07
71.082 ریال1:49:15
70.958 ریال1:43:06
71.082 ریال1:42:17
70.958 ریال1:36:06
71.082 ریال1:35:19
71.082 ریال1:35:19
70.958 ریال1:29:05
71.082 ریال1:28:16
70.958 ریال1:22:06
71.082 ریال1:21:20
70.958 ریال1:15:07
70.958 ریال1:15:06
71.082 ریال1:14:19
70.958 ریال1:08:06
71.082 ریال1:07:16
70.958 ریال1:01:10
71.082 ریال1:00:35
71.082 ریال1:00:32
70.958 ریال0:57:05
71.082 ریال0:56:18
70.958 ریال0:50:08
70.958 ریال0:50:08
71.082 ریال0:49:14
70.958 ریال0:43:06
71.082 ریال0:42:16
70.958 ریال0:36:06
71.082 ریال0:35:17
71.082 ریال0:35:16
70.958 ریال0:29:05
71.082 ریال0:28:16
70.958 ریال0:22:06
71.082 ریال0:21:20
70.958 ریال0:15:07
70.958 ریال0:15:06
71.082 ریال0:14:17
70.958 ریال0:08:05
71.082 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات