شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:71.258
  • بالاترین قیمت روز:71.3337
  • پایین ترین قیمت روز:71.183
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:71.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.048

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
71.258 ریال12:44:05
71.249 ریال12:43:06
71.242 ریال12:42:20
71.249 ریال12:41:09
71.233 ریال12:38:07
71.23 ریال12:36:06
71.22 ریال12:35:24
71.22 ریال12:35:23
71.225 ریال12:32:09
71.228 ریال12:29:05
71.22 ریال12:28:18
71.25 ریال12:26:07
71.233 ریال12:23:06
71.228 ریال12:22:06
71.22 ریال12:21:26
71.228 ریال12:15:03
71.213 ریال12:14:21
71.225 ریال12:11:08
71.215 ریال12:08:06
71.213 ریال12:05:09
71.213 ریال12:05:08
71.2 ریال12:02:12
71.195 ریال12:01:13
71.213 ریال12:00:52
71.213 ریال12:00:52
71.195 ریال11:59:07
71.22 ریال11:57:07
71.213 ریال11:53:06
71.24 ریال11:50:11
71.24 ریال11:50:10
71.249 ریال11:49:19
71.241 ریال11:47:06
71.223 ریال11:44:06
71.245 ریال11:43:07
71.249 ریال11:42:22
71.245 ریال11:41:07
71.221 ریال11:38:06
71.244 ریال11:36:07
71.225 ریال11:35:24
71.225 ریال11:35:22
71.22 ریال11:32:09
71.254 ریال11:29:06
71.225 ریال11:28:19
71.254 ریال11:26:07
71.268 ریال11:23:06
71.233 ریال11:22:06
71.225 ریال11:21:23
71.233 ریال11:20:09
71.233 ریال11:20:08
71.222 ریال11:15:09
71.222 ریال11:15:07
71.235 ریال11:14:17
71.233 ریال11:11:08
71.235 ریال11:07:25
71.233 ریال11:02:09
71.24 ریال11:01:13
71.235 ریال11:00:43
71.235 ریال11:00:42
71.24 ریال10:57:07
71.235 ریال10:56:19
71.24 ریال10:53:05
71.235 ریال10:50:04
71.205 ریال10:49:18
71.23 ریال10:47:06
71.233 ریال10:44:06
71.22 ریال10:43:06
71.205 ریال10:42:19
71.22 ریال10:41:07
71.21 ریال10:36:06
71.19 ریال10:35:29
71.19 ریال10:35:29
71.205 ریال10:32:07
71.203 ریال10:29:06
71.19 ریال10:28:19
71.205 ریال10:26:06
71.203 ریال10:23:06
71.19 ریال10:20:04
71.188 ریال10:17:06
71.195 ریال10:14:19
71.188 ریال10:11:07
71.183 ریال10:08:07
71.195 ریال10:07:17
71.185 ریال10:05:07
71.185 ریال10:05:06
71.19 ریال10:02:08
71.185 ریال10:01:10
71.195 ریال10:00:42
71.195 ریال10:00:41
71.185 ریال9:59:05
71.19 ریال9:57:05
71.195 ریال9:56:18
71.198 ریال9:53:06
71.195 ریال9:50:09
71.195 ریال9:50:09
71.208 ریال9:49:18
71.21 ریال9:43:06
71.208 ریال9:42:17
71.21 ریال9:41:07
71.213 ریال9:36:05
71.222 ریال9:35:19
71.222 ریال9:35:18
71.208 ریال9:32:08
71.215 ریال9:29:05
71.222 ریال9:28:15
71.22 ریال9:23:06
71.222 ریال9:20:07
71.222 ریال9:20:06
71.218 ریال9:17:05
71.225 ریال9:15:07
71.225 ریال9:15:06
71.3337 ریال9:14:17
71.225 ریال9:11:07
71.22 ریال9:08:05
71.3337 ریال9:07:17
71.213 ریال9:05:06
71.213 ریال9:05:06
71.21 ریال9:02:08
71.213 ریال9:01:12
71.19 ریال9:00:43
71.19 ریال9:00:41
71.213 ریال8:59:05
71.21 ریال8:57:06
71.19 ریال8:56:17
71.208 ریال8:50:07
71.208 ریال8:50:06
71.19 ریال8:49:16
71.205 ریال8:47:07
71.208 ریال8:44:05
71.205 ریال8:43:07
71.19 ریال8:42:17
71.205 ریال8:41:07
71.195 ریال8:38:05
71.188 ریال8:36:07
71.2 ریال8:23:06
71.195 ریال8:22:06
71.2 ریال8:21:19
71.195 ریال8:20:06
71.195 ریال8:20:06
71.205 ریال8:15:07
71.205 ریال8:15:06
71.225 ریال8:14:21
71.205 ریال8:08:08
71.225 ریال8:07:16
71.205 ریال8:05:06
71.205 ریال8:05:05
71.198 ریال8:02:07
71.215 ریال8:01:11
71.225 ریال8:00:35
71.225 ریال8:00:34
71.215 ریال7:59:06
71.218 ریال7:57:06
71.225 ریال7:53:06
71.22 ریال7:50:07
71.22 ریال7:50:07
71.235 ریال7:49:16
71.228 ریال7:47:04
71.23 ریال7:44:05
71.228 ریال7:43:06
71.235 ریال7:42:16
71.228 ریال7:41:05
71.23 ریال7:38:05
71.235 ریال7:36:06
71.23 ریال7:35:21
71.23 ریال7:35:20
71.228 ریال7:29:06
71.23 ریال7:28:15
71.228 ریال7:26:05
71.235 ریال7:23:06
71.222 ریال7:22:05
71.23 ریال7:21:19
71.222 ریال7:20:07
71.222 ریال7:20:05
71.225 ریال7:15:06
71.225 ریال7:15:05
71.23 ریال7:14:44
71.25 ریال7:08:07
71.23 ریال7:07:18
71.24 ریال7:02:07
71.225 ریال7:01:14
71.23 ریال7:00:39
71.23 ریال7:00:37
71.225 ریال6:57:07
71.23 ریال6:53:05
71.21 ریال6:50:09
71.21 ریال6:50:08
71.25 ریال6:49:17
71.21 ریال6:44:07
71.25 ریال2:36:05
71.3337 ریال2:35:23
71.3337 ریال2:35:19
71.25 ریال2:29:05
71.3337 ریال2:28:14
71.25 ریال2:22:04
71.3337 ریال2:21:18
71.25 ریال1:53:05
71.288 ریال18:00:28
71.291 ریال17:58:12
71.265 ریال17:57:42
71.291 ریال17:52:13
71.291 ریال17:52:11
71.265 ریال17:50:59
71.271 ریال17:48:18
71.27 ریال17:45:09
71.271 ریال17:44:10
71.227 ریال17:43:35
71.271 ریال17:42:29
71.246 ریال17:39:06
71.265 ریال17:37:30
71.227 ریال17:36:59
71.227 ریال17:36:57
71.263 ریال17:33:46
71.253 ریال17:30:06
71.227 ریال17:29:43
71.251 ریال17:27:34
71.231 ریال17:23:28
71.227 ریال17:22:59
71.231 ریال17:21:47
71.231 ریال17:21:46
71.279 ریال17:17:32
71.228 ریال17:15:27
71.228 ریال17:15:26
71.292 ریال17:14:35
71.244 ریال17:11:27
71.286 ریال17:08:23
71.292 ریال17:07:43
71.281 ریال17:05:33
71.281 ریال17:05:31
71.284 ریال17:02:45
71.292 ریال17:01:44
71.292 ریال17:01:39
71.283 ریال16:59:20
71.29 ریال16:57:26
71.292 ریال16:56:59
71.289 ریال16:53:26
71.313 ریال16:50:40
71.313 ریال16:50:37
71.26 ریال16:49:58
71.309 ریال16:47:29
71.305 ریال16:44:21
71.316 ریال16:43:18
71.26 ریال16:42:45
71.316 ریال16:41:36
71.313 ریال16:38:28
71.312 ریال16:36:23
71.346 ریال16:35:56
71.346 ریال16:35:55
71.261 ریال16:32:34
71.307 ریال16:29:24
71.346 ریال16:28:36
71.325 ریال16:26:20
71.327 ریال16:23:18
71.296 ریال16:22:21
71.346 ریال16:21:40
71.296 ریال16:20:36
71.296 ریال16:20:32
71.336 ریال16:17:23
71.346 ریال16:15:26
71.346 ریال16:15:25
71.33 ریال16:14:34
71.352 ریال16:11:23
71.323 ریال16:08:27
71.33 ریال16:07:36
71.323 ریال16:05:21
71.323 ریال16:05:20
71.318 ریال16:02:30
71.311 ریال16:01:33
71.33 ریال16:01:20
71.33 ریال16:01:17
71.311 ریال15:59:18
71.329 ریال15:57:20
71.33 ریال15:56:35
71.338 ریال15:53:18
71.32 ریال15:50:36
71.32 ریال15:50:35
71.343 ریال15:49:34
71.315 ریال15:47:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات