شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:16445
  • بالاترین قیمت روز:16605
  • پایین ترین قیمت روز:16445
  • بیشترین مقدار نوسان روز:155
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:16,450
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,445 ریال14:29:24
16,482 ریال14:28:32
16,445 ریال12:36:20
16,482 ریال12:35:32
16,482 ریال12:35:30
16,445 ریال12:29:19
16,482 ریال12:28:27
16,445 ریال12:26:20
16,550 ریال12:22:18
16,600 ریال12:21:32
16,550 ریال12:15:27
16,550 ریال12:15:27
16,600 ریال12:14:32
16,550 ریال12:11:25
16,570 ریال12:08:20
16,600 ریال12:07:32
16,570 ریال12:06:24
16,600 ریال11:43:20
16,560 ریال11:42:28
16,600 ریال11:36:21
16,560 ریال11:35:33
16,560 ریال11:35:33
16,600 ریال11:31:23
16,560 ریال11:01:12
16,482 ریال11:00:31
16,482 ریال11:00:31
16,560 ریال10:57:08
16,482 ریال10:56:16
16,560 ریال10:51:09
16,550 ریال10:50:10
16,550 ریال10:50:10
16,605 ریال10:49:16
16,550 ریال7:43:06
16,605 ریال7:42:13
16,550 ریال7:36:07
16,605 ریال7:35:13
16,605 ریال7:35:12
16,550 ریال7:29:06
16,605 ریال7:28:11
16,550 ریال7:22:06
16,605 ریال7:21:12
16,550 ریال7:15:06
16,605 ریال7:14:11
16,550 ریال7:08:06
16,500 ریال7:07:13
16,550 ریال7:01:09
16,500 ریال7:00:26
16,500 ریال7:00:25
16,550 ریال6:57:05
16,500 ریال6:56:13
16,550 ریال6:50:07
16,550 ریال6:50:07
16,500 ریال6:49:14
16,550 ریال6:43:06
16,450 ریال6:42:14
16,550 ریال6:41:08
16,500 ریال6:36:07
16,450 ریال5:43:05
16,605 ریال5:42:12
16,450 ریال5:36:07
16,605 ریال5:35:13
16,605 ریال5:35:13
16,450 ریال5:29:05
16,605 ریال5:28:12
16,450 ریال5:22:05
16,605 ریال5:21:15
16,450 ریال5:15:07
16,450 ریال5:15:06
16,605 ریال5:14:12
16,450 ریال5:08:05
16,605 ریال5:07:11
16,450 ریال3:36:05
16,605 ریال3:35:13
16,605 ریال3:35:12
16,450 ریال3:29:04
16,605 ریال3:28:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی