شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:13645
  • بالاترین قیمت روز:13670
  • پایین ترین قیمت روز:13620
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,620
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:13,610
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,645 ریال19:36:18
13,670 ریال19:35:43
13,670 ریال19:35:42
13,645 ریال19:29:21
13,670 ریال19:28:29
13,645 ریال18:37:19
13,670 ریال18:36:49
13,670 ریال18:36:49
13,645 ریال18:30:33
13,670 ریال18:29:39
13,645 ریال18:23:21
13,670 ریال18:22:58
13,645 ریال12:36:20
13,660 ریال12:35:53
13,660 ریال12:35:52
13,645 ریال12:29:17
13,660 ریال12:28:41
13,645 ریال12:22:22
13,660 ریال12:22:00
13,645 ریال12:20:22
13,645 ریال12:20:22
13,659 ریال12:15:23
13,659 ریال12:15:21
13,655 ریال12:14:45
13,659 ریال12:11:21
13,660 ریال12:08:25
13,655 ریال11:53:13
13,650 ریال11:36:20
13,645 ریال11:35:49
13,645 ریال11:35:48
13,650 ریال11:32:22
13,647 ریال11:29:16
13,645 ریال11:28:31
13,647 ریال11:26:17
13,650 ریال11:23:10
13,647 ریال11:22:14
13,645 ریال11:21:41
13,647 ریال11:20:16
13,647 ریال11:20:14
13,650 ریال11:17:16
13,645 ریال11:15:23
13,645 ریال11:15:20
13,655 ریال11:14:37
13,645 ریال11:08:43
13,655 ریال10:57:26
13,653 ریال10:56:48
13,655 ریال10:50:47
13,655 ریال10:50:46
13,653 ریال10:49:38
13,655 ریال10:43:28
13,653 ریال10:42:46
13,655 ریال10:38:28
13,652 ریال10:36:39
13,655 ریال9:50:36
13,655 ریال9:50:32
13,652 ریال9:49:32
13,650 ریال9:44:22
13,660 ریال9:43:18
13,652 ریال9:42:36
13,660 ریال9:38:13
13,652 ریال9:36:25
13,660 ریال9:35:48
13,660 ریال9:35:47
13,652 ریال9:29:16
13,660 ریال8:57:12
13,658 ریال8:56:25
13,660 ریال8:50:18
13,660 ریال8:50:17
13,658 ریال8:49:24
13,660 ریال8:47:09
13,658 ریال8:36:10
13,660 ریال8:35:33
13,660 ریال8:35:31
13,658 ریال8:29:09
13,660 ریال8:15:10
13,660 ریال8:15:08
13,661 ریال8:14:21
13,660 ریال8:11:08
13,663 ریال8:08:07
13,661 ریال8:07:19
13,663 ریال8:01:17
13,661 ریال8:00:50
13,661 ریال8:00:27
13,663 ریال7:59:06
13,661 ریال7:57:06
13,665 ریال7:56:22
13,661 ریال7:50:10
13,661 ریال7:50:08
13,665 ریال7:49:18
13,661 ریال7:44:06
13,662 ریال7:43:06
13,665 ریال7:42:16
13,662 ریال7:41:08
13,661 ریال7:38:06
13,665 ریال7:36:07
13,660 ریال7:35:23
13,660 ریال7:35:22
13,665 ریال7:32:07
13,660 ریال7:07:19
13,655 ریال7:01:14
13,660 ریال7:00:41
13,660 ریال7:00:40
13,655 ریال6:57:07
13,660 ریال6:53:06
13,653 ریال6:50:10
13,653 ریال6:50:09
13,650 ریال6:49:18
13,653 ریال6:43:06
13,650 ریال6:42:18
13,653 ریال6:38:06
13,650 ریال6:36:07
13,655 ریال6:35:27
13,655 ریال6:35:26
13,650 ریال6:32:08
13,652 ریال6:29:07
13,655 ریال6:15:08
13,655 ریال6:15:07
13,660 ریال6:14:21
13,655 ریال6:08:08
13,660 ریال6:07:18
13,655 ریال6:01:14
13,660 ریال6:00:43
13,660 ریال6:00:41
13,655 ریال5:57:09
13,660 ریال5:53:05
13,650 ریال5:36:07
13,645 ریال5:35:26
13,645 ریال5:35:25
13,650 ریال5:29:06
13,645 ریال5:28:19
13,650 ریال5:22:06
13,645 ریال5:21:21
13,650 ریال5:17:06
13,645 ریال5:15:07
13,645 ریال5:15:07
13,650 ریال4:59:06
13,645 ریال4:57:06
13,650 ریال4:53:04
13,630 ریال4:50:04
13,620 ریال4:49:16
13,630 ریال4:43:06
13,620 ریال4:42:18
13,630 ریال4:41:06
13,620 ریال4:36:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات