شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.14%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی