iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.12%