شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:5.6112
  • بالاترین قیمت روز:5.6122
  • پایین ترین قیمت روز:5.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:5.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.6112 ریال1:36:07
5.6101 ریال1:35:26
5.6101 ریال1:35:26
5.6112 ریال1:33:07
5.6101 ریال1:15:09
5.6101 ریال1:15:08
5.6122 ریال1:14:21
5.6101 ریال1:08:06
5.6122 ریال1:07:18
5.6101 ریال1:01:12
5.6122 ریال1:00:35
5.6122 ریال1:00:33
5.6 ریال0:57:07
5.6122 ریال0:51:09
5.6111 ریال0:50:10
5.6111 ریال0:50:09
5.61 ریال16:45:11
5.6 ریال16:43:14
5.61 ریال16:36:15
5.6 ریال16:35:39
5.6 ریال16:35:38
5.61 ریال16:33:21
5.62 ریال16:31:29
5.61 ریال16:29:16
5.6 ریال16:28:30
5.62 ریال16:27:15
5.61 ریال16:25:21
5.62 ریال16:23:19
5.6 ریال16:16:16
5.6 ریال16:16:13
5.61 ریال16:15:24
5.6 ریال16:13:56
5.68 ریال16:11:57
5.61 ریال16:09:49
5.6 ریال16:09:00
5.61 ریال16:08:19
5.6 ریال16:03:01
5.61 ریال15:53:52
5.62 ریال15:52:12
5.6 ریال15:51:37
5.6 ریال15:51:37
5.61 ریال15:47:49
5.6 ریال15:46:25
5.6 ریال15:46:21
5.61 ریال15:29:08
5.63 ریال15:27:53
5.61 ریال15:22:45
5.63 ریال15:17:52
5.61 ریال15:05:20
5.61 ریال15:05:19
5.63 ریال15:01:30
5.61 ریال15:00:59
5.61 ریال15:00:59
5.63 ریال14:59:15
5.61 ریال14:51:20
5.63 ریال14:50:27
5.63 ریال14:50:22
5.61 ریال14:49:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات