شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.3469
  • بالاترین قیمت روز:2.3469
  • پایین ترین قیمت روز:2.2961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2961
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:2.3469
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3469 ریال21:15:33
2.3469 ریال21:15:32
2.2961 ریال21:14:33
2.3469 ریال21:08:28
2.2961 ریال21:07:34
2.3469 ریال21:01:38
2.2961 ریال21:01:01
2.2961 ریال21:01:00
2.3469 ریال20:57:28
2.2961 ریال20:56:34
2.3469 ریال20:50:35
2.3469 ریال20:50:35
2.2961 ریال20:49:35
2.3469 ریال20:43:29
2.2961 ریال20:42:35
2.3469 ریال20:36:31
2.2961 ریال20:35:36
2.2961 ریال20:35:36
2.3469 ریال20:29:28
2.2961 ریال20:28:34
2.3469 ریال20:22:29
2.2961 ریال20:21:37
2.3469 ریال20:15:34
2.3469 ریال20:15:32
2.2961 ریال20:14:33
2.3469 ریال20:08:33
2.2961 ریال20:07:36
2.3469 ریال20:01:52
2.2961 ریال20:01:19
2.2961 ریال20:01:15
2.3469 ریال19:57:29
2.2961 ریال19:56:35
2.3469 ریال19:50:40
2.3469 ریال19:50:40
2.2961 ریال19:49:36
2.3469 ریال19:43:28
2.2961 ریال19:42:34
2.3469 ریال19:36:30
2.2961 ریال19:35:38
2.2961 ریال19:35:37
2.3469 ریال19:29:28
2.2961 ریال19:28:34
2.3469 ریال19:22:30
2.2961 ریال19:21:37
2.3469 ریال19:15:32
2.3469 ریال19:15:32
2.2961 ریال19:14:32
2.3469 ریال19:08:28
2.2961 ریال19:07:33
2.3469 ریال19:01:36
2.2961 ریال19:01:00
2.2961 ریال19:00:59
2.3469 ریال18:57:27
2.2961 ریال18:56:34
2.3469 ریال18:50:35
2.3469 ریال18:50:34
2.2961 ریال18:49:33
2.3469 ریال18:43:26
2.2961 ریال18:42:33
2.3469 ریال17:08:26
2.2961 ریال17:07:29
2.3469 ریال17:01:36
2.2961 ریال17:00:59
2.2961 ریال17:00:58
2.3469 ریال16:57:25
2.2961 ریال16:56:28
2.3469 ریال16:50:31
2.3469 ریال16:50:30
2.2961 ریال16:49:28
2.3469 ریال16:43:23
2.2961 ریال16:42:27
2.3469 ریال16:36:25
2.2961 ریال16:35:29
2.2961 ریال16:35:28
2.3469 ریال16:29:23
2.2961 ریال16:28:26
2.3469 ریال16:22:22
2.2961 ریال16:21:29
2.3469 ریال15:43:23
2.2961 ریال15:42:27
2.3469 ریال15:36:23
2.2961 ریال15:35:30
2.2961 ریال15:35:29
2.3469 ریال15:29:21
2.2961 ریال15:28:26
2.3469 ریال15:22:22
2.2961 ریال15:21:31
2.3469 ریال15:15:25
2.3469 ریال15:15:25
2.2961 ریال15:14:26
2.3469 ریال15:08:22
2.2961 ریال15:07:26
2.3469 ریال15:01:29
2.2961 ریال15:00:49
2.2961 ریال15:00:48
2.3469 ریال14:57:21
2.2961 ریال14:56:27
2.3469 ریال14:50:26
2.3469 ریال14:50:25
2.2961 ریال14:49:24
2.3469 ریال14:43:19
2.2961 ریال14:42:24
2.3469 ریال13:57:18
2.2961 ریال13:56:28
2.3469 ریال13:50:24
2.3469 ریال13:50:24
2.2961 ریال13:49:26
2.3469 ریال13:43:17
2.2961 ریال13:42:24
2.3469 ریال13:36:21
2.2961 ریال13:35:25
2.2961 ریال13:35:25
2.3469 ریال13:29:19
2.2961 ریال13:28:22
2.3469 ریال13:22:18
2.2961 ریال13:21:24
2.3469 ریال13:08:19
2.2961 ریال13:07:20
2.3469 ریال13:01:24
2.2961 ریال13:00:41
2.2961 ریال13:00:40
2.3469 ریال12:57:16
2.2961 ریال12:56:22
2.3469 ریال12:50:22
2.3469 ریال12:50:22
2.2961 ریال12:49:19
2.3469 ریال12:43:17
2.2961 ریال12:42:20
2.3469 ریال12:36:17
2.2961 ریال12:35:23
2.2961 ریال12:35:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی