شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:54
  • بالاترین قیمت روز:54.49
  • پایین ترین قیمت روز:53.862
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.49
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.862
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:54
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
54 ریال11:43:04
53.872 ریال11:42:13
54 ریال11:36:05
53.872 ریال11:35:13
53.872 ریال11:35:12
54 ریال11:29:04
53.872 ریال11:28:11
54 ریال11:01:06
53.872 ریال11:00:18
53.872 ریال11:00:16
54 ریال10:57:05
53.872 ریال10:56:10
54 ریال10:50:06
54 ریال10:50:05
53.872 ریال10:49:10
54 ریال9:01:06
53.862 ریال9:00:18
53.862 ریال9:00:18
54 ریال8:57:04
53.862 ریال8:56:12
54 ریال8:50:06
54 ریال8:50:06
53.862 ریال8:49:12
54 ریال8:01:09
53.862 ریال8:00:22
53.862 ریال8:00:20
54 ریال7:57:05
53.862 ریال7:56:12
54 ریال7:50:06
54 ریال7:50:06
53.862 ریال7:49:12
54 ریال6:22:04
53.862 ریال6:21:18
54 ریال6:15:05
54 ریال6:15:04
53.862 ریال6:14:12
54 ریال6:08:04
53.862 ریال6:07:14
54 ریال5:56:11
54.49 ریال5:50:05
54.49 ریال5:50:05
54 ریال5:49:10
54.49 ریال5:43:04
54 ریال5:42:11
54.49 ریال5:36:05
54 ریال5:35:11
54 ریال5:35:10
54.49 ریال5:32:05
54 ریال5:29:04
53.862 ریال5:28:10
54 ریال5:22:04
53.862 ریال5:21:11
54 ریال5:15:04
54 ریال5:15:04
53.862 ریال5:14:09
54 ریال5:08:04
53.862 ریال5:07:06
54 ریال5:01:05
53.862 ریال5:00:11
53.862 ریال5:00:09
54 ریال4:57:04
53.862 ریال4:56:07
54 ریال4:50:05
54 ریال4:50:04
53.862 ریال4:49:06
54 ریال4:43:05
53.862 ریال4:42:06
54 ریال4:36:04
53.862 ریال4:35:07
53.862 ریال4:35:07
54 ریال4:22:04
53.862 ریال4:21:08
54 ریال4:15:05
54 ریال4:15:03
53.862 ریال4:14:07
54 ریال4:08:04
53.862 ریال4:07:07
54 ریال4:01:05
53.862 ریال4:00:12
53.862 ریال4:00:12
54 ریال3:57:04
53.862 ریال3:56:07
54 ریال3:50:05
54 ریال3:50:04
53.862 ریال3:49:11
54 ریال3:43:04
53.862 ریال3:42:12
54 ریال3:36:05
53.862 ریال3:35:12
53.862 ریال3:35:12
54 ریال3:29:04
53.862 ریال3:28:11
54 ریال3:01:05
53.862 ریال3:00:18
53.862 ریال3:00:17
54 ریال2:57:05
53.862 ریال2:56:12
54 ریال2:50:06
54 ریال2:50:05
53.862 ریال2:49:13
54 ریال1:43:04
53.862 ریال1:42:11
54 ریال1:36:04
53.862 ریال1:35:11
53.862 ریال1:35:10
54 ریال1:29:04
53.862 ریال1:28:10
54 ریال0:50:05
54 ریال0:50:04
53.862 ریال0:49:10
54 ریال0:43:04
53.862 ریال0:42:08
54 ریال0:36:05
53.862 ریال0:35:10
53.862 ریال0:35:09
54 ریال0:29:04
53.862 ریال0:28:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی